•  
  •  
 

Title

Fragments of woolen fabrics in Piotrków Trybunalski, Łódź Voivodship

Polish Title

Fragmenty tkaniny wełnianej odkrytej w Piotrkowie Trybunalskim, woj. łódzkie

Abstract

In 2005, in Piotrków Trybunalski, at 4 Pijarska Street, rescue excavations were conducted by Dr Janusz Pietrzak from the University of Łódź. During the archaeological works, remains of a woollen sack were found. Owing to the fact that both the textile and seeds were discovered in one layer, it is justifiable to assume that the sack was used to store loose materials. The discussed textile remains were found in the layer of an object dated to the period from the mid-16th o the early 17th century.

In the 16th century, Piotrków Trybunalski was one of the leading centres of broadcloth industry in the area of the Sieradz Voivodship. At that time, broadcloth production in Piotrków Trybunalski was organized within a guild. In order to protect the selling markets, a ban was introduced in 1532 that prevented foreign merchants from selling cloth of worse quality than the one produced by local craftsmen. Actions intended to control the trade in the town were mainly targeted against rural producers. The analyzed textile could be described as of simple execution. The material for the production of the Piotrków sack is sheep wool. The textile’s weave is tabby. Additionally, partly preserved brocading is found on two fragments of the textile. It cannot be excluded that the discussed textile remains are remains of a sack that was produced of a reused piece of garment, for instance, a coat.

Keywords

archaeological textiles, Piotrków Trybunalski, woollen sack, technical textiles

Polish Keywords

tekstylia archeologiczne, Piotrków Trybunalski, worek wełniany, tekstylia techniczne

References

Antosik Ł. (2016), Medieval Textile Fragments from Spytkowice, Malopolskie Voivodeship, „Materiały Archeologiczne”, t. 41, s. 273–276.

Baranowski B. (1971), Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

Bartkiewicz M. (1979), Polski ubiór do 1864 roku, Ossolineum, Wrocław.

Chmielewski T.J. (2009), Po nitce do kłębka… przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie środkowej, Semper, Warszawa.

Crowfoot E., Pritchard F., Staniland K. (2001), Textiles and Clothing c. 1150–c. 1450, The Boydell Press, London.

Geijer A. (1938), Die Textilfundeaus den Grӓbern (= Birka: Untersuchungen und Studien vol. III), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akadamien, Uppsala.

Głowacki P. (2009), Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793–1914, Wydawnictwo Piotrków 800, Piotrków Trybunalski.

Grupa M. (2012), Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV–XVII w.) i ich konserwacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Jabłońska J. (2009), Tkaniny z badań archeologicznych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w latach 2004–2006, [w:] H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski (red.), Stan badań archeologicznych miast w Polsce, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 201–214.

Maik J. (1986), Wczesnośredniowieczne wyroby włókiennicze w Wolinie, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 32, s. 155–191.

Maik J. (1993), Tkaniny z zamku w Piotrkowie Trybunalskim. Karty zabytków, Łódź, maszynopis dostępny w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Maik J. (1996) Słowiańskie tkaniny w lokacyjnym Kołobrzegu, [w:] M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kołobrzeg, s. 299–330.

Maik J. (1997), Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu (= Acta Archaeologica Lodziensia nr 41), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź.

Maik J. (1999), Wyroby tekstylne, [w:] M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. IV, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kołobrzeg, s. 261–269.

Maik J. (2001), Resztki worka znalezionego w kramie na rynku w Bytomiu, [w:] A. Andrzejewska, Badania archeologiczne rynku w Bytomiu w 1997 i 1998 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 7, s. 415.

Maik J. (2014), Sukiennictwo w Brzezinach w XVI i XVII wieku, [w:] L. Tyszler, A. Marciniak-Kajzer, M. Olędzki (red.), Brzeziny. Dzieje miasta i regionu (= Studia Brzezinensia vol. 1), Urząd Miasta Brzeziny, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Brzeziny–Łódź, s. 81–90.

Mączak A. (1955), Sukiennictwo wielkopolskie XIV–XVII wiek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Michałowska M. (2006), Leksykon włókiennictwa, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa.

Möller-Wiering S. (2005), Textiles for Transport, [w:] F. Pritchard, J.P. Wild (red.), Northern Archaeological Textiles, NESAT VII: Textile Symposium in Edinburgh, 5th–7th May 1999, Oxbow Books, Oxford, s. 75–79.

Nahlik A. (1965), Tkaniny wsi wschodnio-europejskiej X–XIII w. (= Acta Archaeologica Lodziensia nr 13), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Pacelt K. (1989), Stosunki gospodarcze i społeczne w XVI i w pierwszej połowie XVII w., [w:] B. Baranowski (red.), Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 73–83.

Rosin R. (1958), Sukiennictwo w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem od XIII w. do lat siedemdziesiątych XVI w., „Rocznik Łódzki”, t. 1, s. 233–258.

Rutkowski H. (1967), Piotrków Trybunalski w XVI i pierwszej połowie XVII wieku jako miejsce zjazdów szlacheckich, [w:] R. Rosin (red.), 750 lat Piotrkowa Trybunalskiego. Materiały na sesję naukową, Rada Naukowa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Piotrków Trybunalski, s. 43–75.

Skoczylas A. (1978), Biologia owczego runa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Turnau I. (1959), Materiały do historii odzieży ludowej południowo-wschodniej Wielkopolski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.

Żerek-Kleszcz H. (1997), Brzeziny w XVII i XVIII wieku, [w:] K. Badziak (red.), Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Brzeziny, s. 75–188.

First Page

197

Last Page

205

Language

pol

Share

COinS