•  
  •  
 

Title

Conservation and reconstruction of a leather glove from Wyspa Spichrzów in Gdańsk

Polish Title

Konserwacja i rekonstrukcja rękawicy skórzanej z Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Abstract

The article presents brief characteristics of protective gloves, based on an example of an artifact excavated during archaeological exploration of a „Babel” granary at Żytnia street in Gdańsk. The object was treated and reconstructed in The Documentation and Conservation Laboratory of The Institute of Archaeology, NCU in Toruń. The article includes conservation issues, the program and description of treatments implemented working on the object, as well as the problem of importance of archaeological objects’ reconstruction to demonstrate technological processes and crafts of creating the items, especially to the public not being involved in scientific problems and having difficulties in perception of destroyed artifacts, deprived of their cultural contexts.

Keywords

Gdańsk, leather glove, conservation, freeze-drying

Polish Keywords

Gdańsk, rękawica skórzana, konserwacja, freeze-drying

References

Ceynowa B. (2009), Rękawice skórzane z badań gdańskich w sezonach 2005–2007, [w:] A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), Acta Archaeologica Pomoranica III, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie, Szczecin, s. 229–239.

Drążkowska A., Grupa M., Płóciennik P., Rybka K., Szatkowski J., Zawadzka A. (2011), Using vaccum drying in low temperatures technique for cultural heritage objects of leather conservation. Wykorzystanie techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach do konserwacji zabytkowych skór, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 63, s. 353–381.

Eberle L. (1970), Rękawica średniowieczna, „Z otchłani wieków”, r. 36, s. 260–264.

Grupa M. (2011), Konserwacja organicznych zabytków archeologicznych z Chojnic, „Baszta”, nr 11, s. 31–36.

Grupa M. (2014a), Problematyka konserwatorska zabytków wydobytych z nawarstwień podwodnych mostu zachodniego, [w:] A. Kola, G. Wilke (red.), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. 2, Mosty traktu poznańskiego, Universitas, Kraków, s. 299–308.

Grupa M. (2014b), Suche czy mokre, problematyka konserwatorska na stanowiskach archeologicznych w kontekście badań na Reducie Ordona, [w:] W. Borkowski, N. Kasparek (red.), Badania archeologiczne na Reducie Ordona, t. 1 (= Warszawskie Materiały Archeologiczne 11), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa, s. 125–136.

Nowak S. (2017), Konserwacja i rekonstrukcja skórzanej rękawicy z Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Dokumentacja konserwatorska, Toruń, maszynopis dostępny w archiwum PDiKZ Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rębkowski M., Polak Z., Wywrot B. (1998), Źródła archeologiczne, [w:] M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kołobrzeg, s. 13–168.

Rosa H., Gussmann-Bannach L., Michaś A. (1995), Konserwacja zabytkowych skór archeologicznych, „Ochrona zabytków”, r. 48, nr 2, s. 206–214.

Samsonowicz A. (1982), Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Starling K. (2001), Conservation, [w:] F. Grew, M. de Neergaard (red.), Shoes and Pattens, Medieval Finds from Excavations in London, vol. 2, Museum of London, London, s. 137–139.

Ślesiński W. (1995), Konserwacja zabytków sztuki, t. 3, Rzemiosło artystyczne, Arkady, Warszawa.

Turnau I. (1975a), Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI–XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Turnau I. (1975b), Garbarstwo na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Turnau I. (1983), Polskie skórnictwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Wywrot B. (1996), Wyroby skórzane, [w:] M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kołobrzeg, s. 243–284.

Wywrot-Wyszkowska B. (1998), Znaleziska skórzane, [w:] M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 3, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kołobrzeg, s. 229–251.

Wywrot-Wyszkowska B. (2008), Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII–XV wiek, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Szczecin.

First Page

177

Last Page

188

Language

pol

Share

COinS