•  
  •  
 

Title

The Right to the City, the Right to Heritage – Material and Non-Material Traces of Scheibler’s ‘New Weaving Mill’ in Łódź

Polish Title

Prawo do miasta, prawo do dziedzictwa – materialne i niematerialne ślady „Nowej Tkalni” Scheiblera w Łodzi

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-7619-1585 Piotrowska Alicja

https://orcid.org/0000-0003-0195-0270 Kuźma Inga B.

Abstract

The paper presents the case of post-industrial space of the New Weaving Mill in Kilińskiego Street in Łódź, which was a part of Karol Scheibler’s empire. We use it to illustrate the tensions between actors of the city life and the related right to the city including the right to heritage. At the same time, we indicate the significance of involving different actors in the process of creating narratives (also those contributing to the extension of the research field) of it. In our discussion, we mostly perceive this space as everyday space – space of work that was marked with an unusual event: the visit of John Paul II in 1987. Thus, we consider the practices and strategies for commemorating/forgetting in the context of urban practices connected with the construction of heritage and the right to it.

Polish Abstract

W artykule przybliżamy przypadek przestrzeni postindustrialnej Nowej Tkalni przy ul. Kilińskiego w Łodzi, będącej częścią dawnego imperium Karola Scheiblera, który posłuży nam do zaprezentowania napięć pomiędzy aktorami życia miejskiego i związanego z tym prawa do miasta, w tym także dziedzictwa. Jednocześnie wskażemy na istotności włączania różnorodnych aktorów w proces kształtowania narracji (również tych wpływających na rozszerzanie pola badawczego) o nim. W swoich rozważaniach wykorzystałyśmy przede wszystkim perspektywę spojrzenia na tę przestrzeń jako na przestrzeń codzienności – pracy, która została naznaczona wydarzeniem niecodziennym – wizytą Jana Pawła II w 1987 r. Zastanawiamy się więc nad praktykami i strategiami upamiętniającymi/zapominającymi w kontekście praktyk miejskich związanych z konstruowaniem dziedzictwa oraz prawa do niego.

Keywords

city, post-industrial space, Łódź, material heritage, non-material heritage, right to the city

Polish Keywords

miasto, przestrzeń postindustrialna, Łódź, dziedzictwo materialne, dziedzictwo niematerialne, prawo do miasta

References

Czaja D. (2013), Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, [in:] D. Czaja (ed.), Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, p. 7–25.

Gałuszka J. (2013), Multikulturowa przeszłość – nadzieja na przyszłość? Przestrzenne reprezentacje historii Łodzi jako próba przeobrażenia wizerunku i tożsamości miasta, https://www.lvivcenter.org/download.php?newsid=1232&fileno=3

Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

Karcanewicz S. (2018), Bezprecedensowa wizyta Jana Pawła II w łódzkich zakładach „Uniontex”, https://dzieje.pl/wideo/bezprecedensowa-wizyta-jana-pawla-ii-w-lodzkich-zakladach-uniontex

Landry Ch. (2013), Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Lefebvre H. (2012), Prawo do miasta, trans. E. Majewska, “Praktyka Teoretyczna”, 5, on-line: http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf

Majer A. (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź–Warszawa, https://doi.org/10.18778/7969-232-3

May V. (2011), Self, Belonging and Social Change, “Sociology,” 45 (3), p. 363–378, https://doi.org/10.1177/0038038511399624

Robinson P. (2015), Conceptualizing Urban Exploration as beyond Tourism and as Anti-tourism, “Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR). An International Journal of Akdeniz Univeristy Tourism Faculty”, 3 (2), p. 141–164.

Zalewska A.I. (2016), Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz, [in:] A.I. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa, p. 21–39.

Kosiński P. (2007), Uniontex, https://www.youtube.com/watch?v=3X4s-_KJ17g

Przemówienie do włókniarek z łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Uniontex, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x493/przemowienie-do-wlokniarek-z-lodzkich-zakladow-przemyslu-bawelnianego-uniontex/?print=1

First Page

191

Last Page

204

Language

eng

Share

COinS