•  
  •  
 

Title

Stone Age Archaeological Sites in the Landscape. Monumentalisation of Sites on the South Korea Example

Polish Title

Stanowiska archeologiczne z epoki kamienia w krajobrazie. Monumentalizacja stanowisk na przykładach z Korei Południowej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7228-700X Bartczak Marcel

Abstract

The aim of the article is to show selected ways of presenting Stone Age archaeological sites in the landscape. The forms of prehistoric archaeological sites monumentalisation in South Korea served as an example here. Displaying Stone Age sites in the landscape is popular in Korea, especially where no remains of former human activity visible in the landscape have been preserved. Establishing reserves, museums and monuments nearby an explored archaeological site is very important for the majority of stakeholders in South Korea. Patriotic factor plays an important role here as for the society in general getting to know the oldest history of the Korean Peninsula is very important, due to the people’s attachment to their tradition and culture. The sites described in this article are among the best-known by the researchers and the general public in South Korea. The Sorori site, showing first attempts at rice domestication, was discovered thanks to site prospection carried out before the construction of an industrial complex. The Suyanggae site is the biggest Palaeolithic flint workshop located in the Korean Peninsula, discovered during the rescue excavations connected with construction of a dam on the South Han River. The Jeongok site – one of the most important sites in Eastern Asia due to the discovery of the first Acheulian-type handaxe outside the borders of the Movius line – was accidentally discovered by an American pilot from the nearby military base. All three sites of prehistoric human activity are very important for the world of science as well as for entities responsible for the protection of cultural heritage, being a model for ways of managing museums, reserves, and culture parks established at excavation sites. What is more, in the article a short presentation of developing rescue archaeology is provided, related to rapid industrialization of South Korea.

Polish Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych sposobów prezentowania stanowisk archeologicznych z epoki kamienia w krajobrazie. Jako przykład posłużyły tu formy monumentalizacji prehistorycznych stanowisk archeologicznych w Korei Południowej. Pokaz stanowisk z epoki kamienia w krajobrazie jest szeroko rozpowszechniony w Korei, szczególnie tam, gdzie nie zachowały się żadne pozostałości dawnej działalności ludzkiej w postaci form terenowych. Tworzenie rezerwatów, muzeów i pomników przy przebadanym stanowisku archeologicznym jest bardzo ważne dla większości interesariuszy w Korei Południowej. Dużą rolę odgrywa tu czynnik patriotyczny, ponieważ dla ogółu społeczeństwa istotne jest poznanie najstarszej historii Półwyspu Koreańskiego ze względu na przywiązanie do tradycji i kultury. Stanowiska opisane w artykule są jednymi z najbardziej znanych wśród naukowców i szerokiej publiczności w Korei Południowej. Stanowisko Sorori, wykazujące ślady pierwszych prób udomowienia ryżu, zostało odkryte dzięki prospekcji terenowej przeprowadzonej przed budową kompleksu przemysłowego. Stanowisko Suyanggae – największy paleolityczny warsztat krzemieniarski zlokalizowany na Półwyspie Koreańskim – odkryto podczas badań ratunkowych związanych z budową tamy na południowej rzece Han. Stanowisko Jeongok – jedno z najważniejszych stanowisk Wschodniej Azji z powodu odkrycia pierwszego pięściaka typu aszelskiego poza granicami linii Moviusa – zostało odkryte przypadkowo przez amerykańskiego lotnika stacjonującego w okolicznej bazie wojskowej. Wszystkie trzy miejsca pradziejowej działalności człowieka są bardzo ważne dla świata nauki oraz dla podmiotów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, stanowiąc wzorzec dla sposobów zarządzania powstałymi w miejscu wykopalisk muzeami, rezerwatami i parkami kulturowymi. Ponadto w artykule zawarto krótkie przedstawienie rozwijającej się archeologii ratowniczej, związanej z bardzo szybką industrializacją Korei Południowej.

Keywords

Archaeology of South Korea, monumentalisation, buried sites, Sorori site, Suyanggae site, Jeongok Paleolithic site

Polish Keywords

archeologia Korei Południowej, monumentalizacja, stanowiska niewidoczne w terenie, stanowisko Sorori, stanowisko Suyanggae, paleolityczne stanowisko Jeongok

References

Bae K. (2012), Public Archaeology of the Jeongok Paleolithic Site. Festival, Prehistoric Heritage Education, Site Preservation and Museum, Hagy n Munhwasa, Seoul.

Bae K. (2014), The Significance of Archaeological Research in South Korea for Human Evolution. The Case of Chongokni Paleolithic Site, Regional Cooperative Priorities in Relation to Research and Conservation, [in:] N. Sanz (ed.), Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Asia, UNESCO, Paris (World Heritage Series, 39), p. 35–52.

Bae K. (2015a), Paleolithic Archaeology and Social Sustainability: Research, Festival and Preservation of Chongokni Paleolithic Site in Korea, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju, p. 23–38.

Bae K. (2015b), Museum and History of the Jeongok Paleolithic Site – Research, Prehistoric Festival and Preservation, Jeongok Prehistory Museum.

Bale M.T. (2008), Archaeological Heritage Management in South Korea: The Nam River Dam Project, [in:] M.E. Byington (ed.), Early Korea, vol. I, Reconsidering Early Korean History through Archaeology, Early Korea Project, Korea Institute; Harvard University, Cambridge Mass., p. 213–233.

Darvill T. (1987), Ancient Monuments in the Countryside. An Archaeological Management Review, English Heritage, London.

Hensel W. (1973), Archeologia żywa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.

Kang H.K (2015), US Airman’s Love of Rocks Results in Shift in Archaeological Studies: The Korean Times, 30.11.2015, http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/06/113_192068.html

Kim J.Y., Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W., Oh K.Ch. (2015), Analysis and Implications of Geological Environment of the World’s Oldest Sorori Rice Seed, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, K.-W. Lee (ed.), International Symposium for 2015 Cheongwon Organic Life Festival – Cheongju Sorori Rice and the City of Life & Culture, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 75–77.

Kwon O.Y., Kim M.J. (2011), Public Archaeology in Korea: A Duet of Popularity and Nationalism, [in:] K. Okamura, A. Matsuda (ed.), New Perspectives in Global Public Archaeology, Springer, New York–London, p. 87–94, https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0341-8_7

Lee H. (2016), Jeongok Prehistory Museum. Museum Guide Book, The Jeongok Prehistory Museum, Jeongok-ri (Korea).

Lee H.J. (2018), Archaeological Resource Management in South Korea. Developing a Holistic Management Planning Model for Buried Archaeological Sites, Doctoral thesis (PhD), University College London.

Lee K.W., Lee Y.-J, Woo J.Y., Lee S.W., Ahn J.H. (2015), Engraved Stones Found at Suyanggae Locality VI: Signs of Modern Human Behavior, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 299–312.

Lee Y.-J. (2007), Suyanggae: Why So Important?, [in:] N. Drozdov, Y.-J. Lee (ed.) The 12th International Symposium Suyanggae and Her Neighbours. Prehistoric Migrations in Eurasia and America, Krasnoyarsk State Pedagogical University Named after V.P. Astafiev; Institute of Korean Prehistory, Krasnoyarsk–Cheongju, p. 7–23.

Lee Y.-J., Woo J.Y. (2002), On the Oryza sativa and Peat Layers from the Paleolithic Sorori Site in Cheongwon, Korea, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo (ed.), The 7th International Symposium: Suyanggae and Her Neighbours, Chungbuk National University Museum, Cheongju City, p. 269–294.

Lee Y.-J., Woo J.Y. (2003), The Oldest Sorori Rice 15,000BP: Its Findings and Significance, [in:] Y.-J. Lee, W.-S. Kim (ed.), The 8th International Symposium for 20th Anniversary of Suyanggae First Excavation: Suyanggae and Her Neighbours, Institute for Jungwon Culture; Chungbuk National University; Hakyoun Moonwhasa Press, Seoul, p. 89–98.

Lee Y.-J., Woo J.Y. (2008), Suyanggae: Why So Important (II), [in:] Y.-J. Lee, M. Ambiru, K. Shimada, K. Otani (ed.), The 13th International Symposium for Commemoration of the 25th Anniversary of Suyanggae Excavation: Suyanggae and Her Neighbours in Kyushu, Institute of Korean Prehistory; Saitobaru Archaeological Museum of Miyazaki Prefecture, Cheongju–Saito, p. 37–53.

Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W. (2013), Suyanggae: Why So Important (VI) – with New Findings from Loc.III, [in:] G. Xing, N.I. Drozdov, L. Domańska, J.-Y. Woo (ed.), Commemoration Int’l Symp. for the 90th Anniversary of Shuidonggou Discovery and the 18th Suyanggae and Her Neighbours for 50 Years of Prof. Yung-jo LEE’s Paleolithic Study: Shuidonggou and Suyanggae, Institute of Korean Prehistory; Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Cheongju City–Beijing, p. 124–127.

Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W. (2015), Suyanggae: Why So Important (IX)?: 30 Years of the Suyanggae Complex, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 247–262.

Lee Y.-J., Woo J.Y., Lee S.W., An J.H. (2014), Suyanggae: Why So Important (VII)? –with the Newly Excavated Loc.VI, Suyanggae Site, [in:] L. Domańska, Y.-J. Lee, J.-Y. Woo (ed.), The 19th International Symposium Suyanggae and Her Neighbours in Poland. Lodz and Suyanggae, Institute of Archaeology. University of Lodz; Institute of Korean Prehistory, Lodz–Cheongju City, p. 191–197.

Rajewski Z. (1964), Pokaz zabytków w terenie, “Wiadomości Archeologiczne”, 30 (1–2), p. 102–116.

The Reconstructed Past. Reconstructions in the Public Interpretations of Archaeology and History (2004), J.H. Jameson Jr (ed.), AltaMira Press, Walnut Creek.

Shoda S. (2008), A Brief Introduction to Rescue Archaeology in South Korea, [in:] M.E. Byington (ed.), Early Korea, vol. I, Reconsidering Early Korean History through Archaeology, Early Korea Project, Korea Institute; Harvard University, Cambridge Mass., p. 202–205.

Suh H.S., Lee Y.J., Woo J.Y., Lee S.W., Park J.M., Ahn J.H., Lee K.W., Joo Y.S., Choi W.H., Yang H.J. (2015), Measurement of Dimension and its Related Measurands of the Pebble Stone with Engraved Lines Excavated from Loc.VI of Suyanggae Site, Korea, [in:] Y.-J. Lee, J.-Y. Woo, S.-W. Lee, K.-W. Lee (ed.), The 20th (2) International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations. Suyanggae and Her Neighbours in Korea, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, p. 283–297.

First Page

205

Last Page

224

Language

eng

Share

COinS