•  
  •  
 

Title

‘Historical Craft from the Artisan’s Point of View’. Analysis of the Results of the Survey Conducted Among Craftsmen Specialising in Historical Reconstruction

Polish Title

„Rzemiosło historyczne okiem wytwórcy”. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród rzemieślników specjalizujących się w odtwarzaniu zabytków starożytnych

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6149-5612 Badowska Katarzyna

https://orcid.org/0000-0001-9362-9868 Rutkowski Wojciech

Abstract

The paper presents the results of the survey carried out by the authors of this paper, the subject of which was experimental archaeology. We asked a group of artisans that deal with historical reconstruction a set of questions about the difficulties they encounter during their reconstruction work. What is their biggest problem? Where do the craftsmen derive information about the ancient technology from? How are their products received by recipients? The chronological framework of the reconstruction industry was narrowed down to one historical period (the time of the Przeworsk culture, that is the Pre-Roman Iron Age, the Roman Iron Age and Migration Period). This clearly showed some connections between a small group of craftsmen using ancient methods in their work and the academic world, and how important it is to acquire historical and archaeological knowledge and to find ethnographic inspirations in order to solve the problems of craft techniques. The survey covered artisans practising various crafts, from metalwork to pottery, which added a broader perspective to the issues studied.

Polish Abstract

Artykuł przedstawia wyniki ankiet przeprowadzonych przez autorów, których przedmiotem była archeologia eksperymentalna. Do grupy rzemieślników zajmujących się rekonstrukcją skierowano pytania dotyczące trudności, z którymi spotykają się podczas swojej pracy odtwórczej. Co jest największym problemem? Skąd rzemieślnicy czerpią informacje dotyczące technologii wytwórstwa? Jak ich wyroby są przyjmowane przez odbiorców? Ramy chronologiczne odtwórstwa zawężono do jednego okresu historycznego (czasu występowania kultury przeworskiej, a więc okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów). Pozwoli to uczytelnić powiązania między niewielką grupą rzemieślników zajmujących się rękodzielnictwem metodami starożytnymi a światem naukowym, zdobywaniem wiedzy historycznej i archeologicznej oraz inspiracji etnograficznych w celu rozwiązania problemów technik rzemieślniczych. Badaniami zostały objęte osoby zajmujące się różnymi rzemiosłami, od obróbki metalu po garncarstwo, co pozwala spojrzeć na owo zagadnienie z szerszej perspektywy.

Keywords

experimental archaeology, artisan, artefact reconstruction

Polish Keywords

archeologia eksperymentalna, rzemieślnik, rekonstrukcja zabytku

References

Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006 (2007), P. Lis (ed.), Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny.

Coles J. (1977), Archeologia doświadczalna, PWN, Warszawa.

Ilkjaer J. (2007), Illerup Ådal. Czarodziejskie zwierciadło archeologii, Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Ławrynowicz O. (2012), Współczesne rekonstrukcje uzbrojenia średniowiecznego. Jeszcze amatorstwo czy już archeologia doświadczalna?, [in:] J. Gancarski (ed.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Muzeum Podkarpackie, Krosno, p. 631–644.

Łukaszyk A. (2012), Archeologia eksperymentalna – teoria, praktyka i doświadczenie, “Studia Lednickie”, 11, p. 123–131.

Nørgaard A. (2008), A Weaver’s Voice: Making Reconstructions of Danish Iron Age Textiles, [in:] M. Gleba, C. Munkholt, M.L. Nosch (ed.), Dressing the Past, Oxbow, Oxford (Ancient Textiles Series, 3), p. 43–58.

First Page

243

Last Page

253

Language

eng

Share

COinS