•  
  •  
 

Title

Archaeology of Us and the Local Identity. An Interdisciplinary Context

Polish Title

Archeologia nas a tożsamość lokalna. Kontekst interdyscyplinarny

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3663-9183 Ławrynowicz Olgierd

Abstract

In this paper, the Author presents the semantic and methodological scope and characteristics of a new field the archaeology of the contemporary past. In his opinion the essence of the archaeology of the contemporary past is best conveyed by the term archaeology of us, which refers to the relationships between individuals or communities and their own material heritage. Due to the community and local dimension of archaeology of the contemporary past, an important source in this field is oral tradition, which is obtained and analysed during ethnographic interviews. The author refers to his own experience, gained during many years of research in the Polish Jurassic Highland, and indicates the importance and research effectiveness of incorporating the methodology of ethnographic research into the perspective of archaeology of the contemporary past.

Polish Abstract

Autor w artykule przedstawia zakresy znaczeniowe i metodologiczne nowej specjalizacji, jaką jest archeologia współczesności, wykazując podstawowe cechy ją charakteryzujące. Uważa, że istotę archeologii współczesności najlepiej oddaje pojęcie archeologia nas (archaeology of us), odnoszące się do relacji konkretnych ludzi i wspólnot z ich własnym dziedzictwem materialnym. Wspólnotowy i lokalny wymiar archeologii współczesności powoduje, że ważnym dla niej źródłem są przekazy ustne, pozyskiwane i analizowane w trakcie wywiadów etnograficznych. Autor powołuje się na własne doświadczenia, przede wszystkim wieloletnich badań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, i wskazuje, jak ważne i badawczo efektywne może być włączanie w perspektywę archeologii współczesności metodologii badań etnograficznych.

Keywords

archaeology of us, archaeology of the contemporary past, ethnoarchaeological research, interdisciplinary research, Polish Jurassic Highland

Polish Keywords

archeologia nas, archeologia współczesności, badania etnoarcheologiczne, badania interdyscyplinarne, Jura Krakowsko-Częstochowska

References

Archeologia sądowa w teorii i praktyce (2013), Ł. Trzciński (ed.), Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.

Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956 (2015), O. Ławrynowicz, J. Żelazko (ed.), Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź.

Buchli V., Lucas G. (2001a), The Absent Present: Archaeologies of the Contemporary Past, [in:] V. Buchli, G. Lucas (ed.), Archaeologies of the Contemporary Past, Routledge, New York, p. 3–18, https://doi.org/10.4324/9780203185100

Buchli V., Lucas G. (2001b), Between Remembering and Forgetting, [in:] V. Buchli, G. Lucas (ed.), Archaeologies of the Contemporary Past, Routledge, New York, p. 79–83, https://doi.org/10.4324/9780203185100

Edensor T. (2005), Industrial Ruins. Space, Aesthetics and Materiality, Berg Publishers, Oxford.

González-Ruibal A. (2014), Archaeology of the Contemporary Past, [in:] C. Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology, Springer, New York, p. 1683–1694, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_1320

Harrison R., Schofield J. (2010), After Modernity. Archaeological Approaches to the Contemporary Past, Oxford University Press, Oxford.

Holtorf C. (2014), Time for Archaeology! A Personal Portfolio of Fieldwork, [in:] H. Alexandersson, A. Andreeff, A. Bünz (ed.), Med hjärta och hjärna. En vänbok till professor Elisabeth Arwill–Nordbladh, Universtity of Göteborg, Göteborg, p. 51–64.

Kajda K. (2016), Mam już dość prostej martyrologii. W stronę humanistyki afirmatywnej, “Biografia Archeologii”, 2 (2), p. 4–11.

Kajzer L. (1996), Wstęp do archeologii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kajzer L. (2013), Some Remarks about Historical Archaeology in Poland, [in:] N. Mehler (ed.), Historical Archaeology in Central Europe, Society for Historical Archaeology, Rockville, p. 95–101.

Kobiałka D. (2016), UrbEx: archeologiczny flâneuryzm a multitemporalność dziedzictwa, “Biografia Archeologii”, 2 (1), p. 3–12.

Kobiałka D. (2017), Kufer pełen wspomnień: (auto)biograficzne podejście do dziedzictwa, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 32, p. 191–213, https://doi.org/10.18778/0208-6034.32.08

Kobyliński Z. (2012), Etnoarcheologia, [in:] P. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (ed.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, p. 721–731.

Krupa-Ławrynowicz A., Ławrynowicz O. (2012), Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem rozmawiają o śmieciach, [in:] K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara (ed.), Stromata Anthropologica, vol. VIII, Brud. Dylematy – idee – sprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, p. 139–154.

Krupa-Ławrynowicz A., Ławrynowicz O. (2016), O projekcie, [in:] A.P. Wejland, O. Ławrynowicz (ed.), Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, vol. I, Wprowadzenie metodologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 8–18.

Krupa-Ławrynowicz A., Ławrynowicz O. (2017), „Nasz Niemiec” z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce, [in:] M. Skrzypczyk (ed.), Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej, Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne, Urząd Gminy Lelów, Lelów, p. 183–208.

Ławrynowicz O. (2016), Metodyka diagnozy archeologicznej, [in:] A.P. Wejland, O. Ławrynowicz (ed.), Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, vol. I, Wprowadzenie metodologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 90–107.

Matériel Culture. The Archaeology of Twentieth-Century Conflict (One World Archaeology) (2012), C.M. Beck, W.G. Johnson, J. Schofield (ed.), Routledge, New York.

Modern Material Culture. The Archaeology of Us (1981), R.A. Gould, M.B. Schiffer (ed.), Academic Press, Cambridge.

Moshenska G. (2013), The Archaeology of the Second World War. Uncovering Britain’s Wartime Heritage, Pen & Sword Archaeology, Barnsley.

Pawleta M. (2016), Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Places in Mind. Public Archaeology as Applied Anthropology (2004), P.A. Shackel, E.J. Chambers (ed.), Routledge, New York–London.

Prinke A. (1973), Możliwości porównawczego stosowania danych etnograficznych w archeologii, “Etnografia Polska”, 17 (1), p. 41–65.

Pufendorf S. (1696), De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis Commentariorum Libri Septem Elegantissimis Tabulis Aeneis Exornati cum Triplici Indice, Sumptibus Christophori Riegelli Literis Knorzianis, Norimbergae.

Rathje W.L. (1984), The Garbage Decade, “American Behavioral Scientist”, 28 (1), p. 9–29, https://doi.org/10.1177/000276484028001003

Rathje W.L., Murphy C. (2001), Rubbish! The Archaeology of Garbage, University of Arizona Press, Tucscon.

Saunders N.J. (2007), Killing Time. Archaeology and the First World War, Stroud, Sutton.

Shackel P.A. (2003), Archaeology, Memory, and Landscapes of Conflict, “Historical Archaeology”, 37 (3), p. 3–13, https://doi.org/10.1007/BF03376607

Tully G. (2007), Community Archaeology. General Methods and Standards of Practice, “Public Archaeology”, 6 (3), p. 155–187, https://doi. org/10.1179/175355307X243645

Wejland A.P. (2016a), Pojęcia podstawowe, [in:] A.P. Wejland, O. Ławrynowicz (ed.), Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, vol. I, Wprowadzenie metodologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 38–50.

Wejland A.P. (2016b), Metodyka diagnozy etnograficznej, [in:] A.P. Wejland, O. Ławrynowicz (ed.), Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, vol. I, Wprowadzenie metodologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 59–89.

Wejland A.P. (2016c), Strategia badawcza, [in:] A.P. Wejland, O. Ławrynowicz (ed.), Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań, vol. I, Wprowadzenie metodologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 51–57.

Zalewska A.I. (2014), Prospołeczna, partycypacyjna i „wspólnotowa” archeologia bliskiej przeszłości, “Studia Humanistyczne AGH”, 13 (2), p. 19–38, https://doi.org/10.7494/human.2014.13.2.19

Zalewska A.I. (2016a), Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz, [in:] A.I. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, vol. I, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa, p. 21–39.

Zalewska A.I. (2016b), Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych jako praktykowanie prospołecznej archeologii. Przykład wartości epistemologicznej i aksjologicznej, [in:] A.I. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, vol. I, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa, p. 125–140.

First Page

45

Last Page

57

Language

eng

Share

COinS