•  
  •  
 

Title

Archaeology of the Contemporary Past vs Retrotopia in the Context of the Application of Remote Sensing Methods

Polish Title

Archeologia współczesności vs retrotopia w kontekście aplikacji metod teledetekcyjnych

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-4132-8304 Wałdoch Filip

Abstract

This paper considers the issue of the application of teledection methods in the archaeology of the contemporary past with reference to the concept of retrotopia proposed by Zygmunt Bauman. It is based on one of the components of retrotopia, namely the approach to heritage adopted by Lowenthal (1997). From this perspective, relics of the twentieth-century German settlement in Witkowski Młyn (Western Pomerania) are analysed. In order to identify and document them, ALS data was used and then supplemented with verification field research. As a result, extensive relics of the twentieth-century landscape were documented, including relics of homesteads, orchards and a cemetery. The research presented show that teledection methods cannot prevent retrotopia, but they are new tools for filling in the gaps in knowledge of the contemporary past. Thus, they can lead to a dialogue which, according to Z. Bauman, is the best response to retrotopia.

Polish Abstract

Artykuł rozważa kwestię wpływu wykorzystania metod teledetekcyjnych w archeologii współczesności w odniesieniu do koncepcji retrotopii zaproponowanej przez Zygmunta Baumana. Praca opiera się na jednej z części składowych retrotopii, a mianowicie podejściu do dziedzictwa prezentowanego przez Lowenthal’a (1997). Przez jej pryzmat przeanalizowane są relikty XX-wiecznego niemieckiego osadnictwa na Pomorzu Wschodnim w Witkowskim Młynie. Do ich rozpoznania i zadokumentowania zostały wykorzystane dane z lotniczego skanowania laserowego, uzupełnione weryfikacyjnymi badaniami terenowymi. Ich efektem jest zadokumentowanie kompleksowych reliktów XX-wiecznego krajobrazu składającego się z reliktów gospodarstw, sadów czy cmentarza. Przedstawione badania pokazują, że metody teledetekcyjne nie zapobiegną retrotopii, ale są nowym narzędziem uzupełniającym luki w wiedzy o nieodległej przeszłości. Tym samym prowokując dialog, który jest zdaniem Z. Baumana najlepszą odpowiedzią na retrotopię.

Keywords

archaeology of the contemporary past, landscape archaeology, remote sensing, retrotopia, airborne laser scanning

Polish Keywords

archeologia współczesności, archeologia krajobrazu, teledetekcja, retrotopia, lotnicze skanowanie laserowe

References

Banaszek Ł. (2019), The Past amidst the Woods. The Post-Medieval Landscape of Polanów, Ad rem, Poznań.

Bauman Z. (2018), Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Benjamin W. (2012), Konstelacje. Wybór tekstów, trans. A. Lipszyc, A. Wołkowicz, introd. A. Lipszysc, Wydawncitwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Boym S. (2001), The Future of Nostalgia, Basic Books, New York.

Buchli V., Gavin L. (2002), Archaeologies of the Contemporary Past, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9780203185100

Duma P., Łuczak A., Piekalski J. (2017), Badania nad nowożytnym osadnictwem wiejskim w miejscowości Kopaniec w Górach Izerskich, “Ochrona Zabytków”, 2, p. 175–187.

Dzieje Sępólna Krajeńskiego (2010), Z. Biegański (ed.), Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, Sępólno Krajeńskie.

Klein-Wrońska S., Kwaśniewska A. (2017), Niematerialne dziedzictwo kulturowe w powiecie chojnickim, [in:] A. Kwaśniewska (ed.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog, vol. I, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 149–234.

Kwaśniewska A. (2016), Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza), “Łódzkie Studia Etnograficzne”, 55 (1), p. 46–79, https://doi.org/10.12775/LSE.2016.55.04

Kwaśniewska A. (2017), Niematerialne dziedzictwo w powiecie człuchowskim, [in:] A. Kwaśniewska (ed.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog, vol. I, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 235–302.

Lowenthal D. (1997), The Heritage Crusade and the Spoils of History, Viking, New York, https://doi.org/10.1017/CBO9780511523809

Majewska A. (2017), Relikty zanikłych jednostek osadniczych na pograniczu mazursko-mazowieckim. Interdyscyplinarny projekt badawczy, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 32, p. 215–235, https://doi.org/10.18778/0208-6034.32.09

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog, vol. I (2017), A. Kwaśniewska (ed.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Wojciechowska M., (2008), Flora dawnych gospodarstw w Parku Narodowym ‘Ujście Warty’ i jego okolicy, “Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”, 27 (2), p. 19–29.

Zapłata R., Ptak A. (2015), Dziedzictwo kulturowe w świetle danych ALS. Zasoby ISOK w badaniach rejonu Bobolic: metodyka, analiza i wyniki, [in:] M. Pawleta, R. Zapłata (ed.), Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego. Potencjał i możliwości, E-Naukowiec; Fundacja “5Medium”, Lublin, p. 99–140.

First Page

59

Last Page

70

Language

eng

Share

COinS