•  
  •  
 

Title

Piotr Brzezinka „Brzoza” – specjalista w zakresie bronioznawstwa, miner, pirotechniki, oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-4728-2757 Zalewska Anna Izabella

References

Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki Bzury (1914–1915) (2019), A.I. Zalewska (red.), Wydawnictwo IAE PAN, Warszawa.

Brzezinka P. (2003), System kształcenia płetwonurków z pododdziałów antyterrorystycznych Policji (niepublikowany maszynopis).

Brzezinka P. (2006), Analiza możliwości pozyskiwania materiałów wybuchowych z wyrobów wojskowych pochodzenia wojennego do konstrukcji samodziałowych urządzeń wybuchowych (niepublikowany maszynopis).

Brzezinka P. (2011), Dobór kadr na przykładzie komórek minersko-pirotechnicznych Policji (niepublikowany maszynopis).

Brzezinka P. (2018), Polskie konstrukcje granatów ręcznych 1919–1944 (niepublikowany maszynopis).

Brzezinka P. (2021), Polskie konstrukcje granatów ręcznych 1919–1944, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 36, s. 447-466.

Kędzierzawska A. (2019), W sercach naszych trwać będziesz na zawsze, portal: Komenda Stołeczna Policji, http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/49373,W-sercach-naszych-trwac-bedziesz-na-zawsze.html [11 III 2019].

Kowalczyk A. (2019a), Perfekcyjni i opanowani, „Policja 997”, nr 126/09.2015, http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2015/numer-126-092015/116635,-25-LECIE-MINEROW-PIROTECHNIKOW.html [4 III 2019].

Kowalczyk A. (2019b), Elektroniczni partnerzy, „Policja 997”, nr 126/09.2015, http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/116638,Elektroniczni-partnerzy-nr-126092015.html [4 III 2019].

Puzyńska K. (2020), Monika. Wdowa po młodszym inspektorze Piotrze „Brzozie” Brzezince, [w:] K. Puzyńska, Policjanci. W boju, Wydawnictwo Pruszyński i spółka, Warszawa, s. 277–348.

First Page

487

Last Page

495

Language

pol

Share

COinS