•  
  •  
 

Title

Late Medieval Sword from Wolin

Polish Title

Miecz późnośredniowieczny z Wolina

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3272-3444 Janowski Andrzej

Abstract

The article presents an iron sword discovered in 2013 during archaeological excavations in Wolin (West Pomeranian Voivodeship, Poland). The find survived in a fragment which consists of a broken blade and a hilt with cross-guard and pommel. The blade is deformed by corrosion, with a narrow fuller. On the lower part of this fragment there are signs made by yellow metal (copper alloy ?). The cross-guard is strong and solidly rectangular, the arms are waisted and expand at the ends. The handle is topped with a disc-form of pommel.

The typological analysis of the sword is quite simple. Based on general proportions and metrics, the sword blade can be classified as type XIIIa by E. Oakeshott, popular between the late 13th and early 15th century. The cross-guard belongs to the style 2 in his classification, which has a wide chronological framework, and the pommel corresponds to type J popular between the half of 13th and 1st quarter of 15th century. Based on all these data, the sword from Wolin can be dated probably to 2nd half of 13th and 14th century (1st half ?).

Sword from Wolin is one of the 36 swords in type XIIIa in Poland, and one of the 11 on the territory of Western Pomerania.

Polish Abstract

Artykuł prezentuje znalezisko żelaznego miecza dokonane w Wolinie (woj. zachodniopomorskie) podczas budowy basenu jachtowego w 2013 r. Zabytek zachował się fragmentarycznie w postaci rękojeści z ułamkiem głowni. Ogólny kształt i proporcje pozwalają umieścić go w typie XIIIa w klasyfikacji E. Oakeshotta, a jelec i głowicę odpowiednio w stylu 2 i typie J typologii tego badacza. Na dolnej partii zachowanego fragmentu głowni widoczne są bliżej niezidentyfikowane znaki wykonane żółtym metalem. Miecze typu XIIIa reprezentują jedną z najpowszechniejszych form oręża – w Polsce zarejestrowano dotychczas co najmniej 36 egzemplarzy, z czego 11 na terenie Pomorza Zachodniego. Biorąc pod uwagę wszystkie informacje, opisany miecz datować można na drugą połowę XIII i XIV w. (być może jego pierwszą połowę?).

Keywords

Western Pomerania, Wolin, late medieval, Głosek, Oakeshott, swords

Polish Keywords

Pomorze Zachodnie, Wolin, późne średniowiecze, Głosek, Oakeshott, miecze

References

Aleksić M. (2007), Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century, Selbstverl., Belgrade.

Bencze U., Gáll E. (2011), A Fourteenth Century Sword from Moldoveneşti (Hung.: Várfalva), „Studia Universitatis Cibiniensis, Seria Historica”, 8, Supplementum, 1, s. 133–138.

Cabalska M., Mazur W. (1982), Średniowieczne militaria z Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych, „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego”, 8, s. 7–17.

Culic D., Pralea A. (2013), A Medieval Sword Discovered in Maramures, „Acta Musei Porolissensis”, 35, s. 303–310.

Glinianowicz M., Kotowicz P.N. (2009), Dwa nieznane późnośredniowieczne miecze z południowo-wschodniej Polski, [w:] P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński (red.), Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 182–197.

Głosek M. (1984), Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Hošek J., Košta J., Žákovský P. (2019), Ninth to Mid-sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context, part 1, The Finds, The Czech Academy of Sciences, Brno.

Janowski A. (2013), Harbours of Early Medieval Wolin in the Light of Recent Research, [w:] M. Bogucki, M. Rębkowski (red.), Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands 800–1200 AD, Wydawnictwo IAE PAN; Wydawnictwo WH US Szczecin (Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, 2), s. 45–58.

Janowski A. (2014), W wolińskim porcie... / In Wolin’s Port..., Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, Wolin.

Marek L. (2014), Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Michalak M. (2013), Swords and Falchions from the Polish–Silesian–Brandenburg Borderland (2nd half of the 13th–1st half of the 16th cent.). Preliminary Thoughts, [w:] L. Marek (red.), Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, University of Wrocław. Institute of Archeology, Wrocław (Wratislavia Antiqua, 18), s. 137–156.

Oakeshott E. (1998), The Sword in the Age of Chivalry, wyd. 2, Boydell Press, London.

Oakeshott E. (2000), Records of the Medieval Sword, Boydell Press, Woodbridge.

Sijarić M. (2014), Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

Szope M. (1985), Miecze ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, „Tarnoviana”, s. 205–218.

Żabiński G. (2017), A Late Medieval Sword from the River Wisła near Gniew (Mewe) in Pomerelia, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, 30, s. 163–179, https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.014

Żabiński G., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Nowakiewicz T., Kontny B., Kucypera P. (2015), A Possible Roman Period Sword from Grzybowo (Grzybowen), Masuria, NE Poland. The Archaeological and Technological Context, „Gladius”, 36, s. 97–140, https://doi.org/10.3989/gladius.2016.0006

First Page

113

Last Page

122

Language

pol

Share

COinS