•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

CHOJNICKI, Z. and CZYŻ, T. (1997a), ‘Charakter i rola ośrodków naukowych w Polsce’, [in:] CHOJNICKI, Z. and CZYŻ, T. (eds), Struktura przestrzenna nauki polskiej, Poznań: Bogucki, pp. 25-44.

CHOJNICKI, Z. and CZYŻ, T. (1997b), ‘Regionalny układ nauki w Polsce i jego zmiany’, [in:] CHOJNICKI, Z. and CZYŻ, T. (eds), Struktura przestrzenna nauki polskiej, Poznań: Bogucki, pp. 45-107.

DUTKOWSKI, M. (2008), Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski północnozachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecina, Ekspertyza wykonana na zamówienie MRR (wersja 1), wersja elektroniczna pochodzi ze strony internetowej MRR.

ILNICKI, D. (2002), ‘Próba określenia zmienności czasowej zjawisk przestrzennych metodami wzorcowymi - przykład metody Hellwiga’, [in:] ROGACKI, H. (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki, pp. 185-195.

ILNICKI, D. and RACZYK, A. (2003), ‘Describing Interregional Differences: Selected Problems’, [in:] Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. VII, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 229-237.

JAKUBOWICZ, E. (1991), Hierarchia miejskich ośrodków usługowych w regionie dolnośląskim, Wrocław: CUP, Biuro Planowania Regionalnego we Wrocławiu.

MARCINOWICZ, D. and KACZMAREK, M. (2008), ‘Student jako konsument. Ekonomiczne aspekty studiowania w Poznaniu’, [in:] MARKOWSKI, T. and DRZAZGA, D. (eds), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia KPZK PAN, 121, pp. 162-171.

MARKOWSKI, T. and DRZAZGA, D. (2008), ‘Uczelnie wyższe w przestrzeni i gospodarce miast - próba syntezy’, [in:] MARKOWSKI, T. and DRZAZGA, D. (eds), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia KPZK PAN, 121, pp. 7-13.

RYKIEL, Z. (1995), ‘European Boundaries in Spatial Research’, European Spatial Research and Policy, 2 (1), pp. 35-45.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r., (2003), Warszawa: GUS

Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., (2007), Warszawa: GUS.

WERWICKI, A. (1994), ‘Potencjały naukowe w Polsce w 1990 roku i ich rozmieszczenie’, Zeszyty IGiPZ PAN, 21, pp. 38-76.

WOLANIUK, A. (2006), ‘Nowa przestrzeń akademicka’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), Nowe przestrzenie w mieście i ich organizacja. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: ŁTN, pp. 103-116.

First Page

79

Last Page

92

Language

eng

Share

COinS