•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

BAŃSKI, J. (2007), ‘Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?’, Przegląd Geograficzny, 79 (1), pp. 45-77.

CHOJNICKI, Z. (1966), ‘Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych’, Studia KPZK PAN, 14.

DOMAŃSKI, R. (1998), Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Warszawa: PWN.

DZIEWOŃSKI, K. and MALISZ, B. (1978), ‘Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju’, Studia KPZK PAN, 62.

ESPON Atlas. Mapping the Structure of the European Territory (2006), Germany: Federal Office for Building and Regional Planning.

KACZMAREK, T. and MIKUŁA, Ł. (2007), Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

KOŁODZIEJSKI, J. (1996), Polska przestrzeń w europejskiej perspektywie XXI w., Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (2001), Monitor Polski, 26, pp. 503-595.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zaktualizowana), (2005), Warszawa: RCSS.

KUCIŃSKI, K. (2003), ‘Koncepcja bipolarnego rozwoju Warszawy i Łodzi’, [in:] ZIOŁO, Z. (ed.), Bipolarny rozwój aglomeracji - kierunki rozwoju układów bipolarnych, Biuletyn KPZK PAN, 209, pp. 75-94.

KUDŁACZ, T., MARKOWSKI, T. and STAWASZ, D. (2003), ‘Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny’, [in:] ZIOŁO, Z. (ed.), Bipolarny rozwój aglomeracji - kierunki rozwoju układów bipolarnych, Biuletyn KPZK PAN, 209, pp. 9-28.

MAIK, W. (1998), ‘Metodologia polskiej geografii osadnictwa’, [in:] X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.

MARKOWSKI, T. and MARSZAŁ, T. (eds), (2002), Multipolar Patters of Urban Development - Polish Perspective, Biuletyn KPZK PAN, 201.

PONIATOWSKA-JAKSCH, M. (2002), ‘Rozwój lokalny w strefach bipolarnych (na przykładzie Warszawy i Łodzi)’, [in:] MARKOWSKI, T. and MARSZAŁ, T. (eds), Multipolar Patters of Urban Development - Polish Perspective, Biuletyn KPZK PAN, 201, pp. 23-42.

Territory Matters for Competitiveness and Cohesion, Facets of regional diversity and potentials in Europe (2006), Luxembourg: ESPON.

STRYJAKIEWICZ, T. (ed.), (2004), Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki

SULIBORSKI, A. and JEWTUCHOWICZ, A. (eds), (2006), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

ZIOŁO, Z. (eds), (2003), Bipolarny rozwój aglomeracji - kierunki rozwoju układów bipolarnych, Biuletyn KPZK PAN, 209.

First Page

93

Last Page

107

Language

eng

Share

COinS