•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

BECK, U. (2004), Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warsaw: Scholar.

BANDURA, A. (2000), Teoria społecznego uczenia się, Warsaw: PWN.

COLEMAN, J. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge: Harvard University Press.

CBOS, (2002), Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy, Warsaw.

CBOS (2004), Społeczeństwo obywatelskie 1998–2004, Warsaw.

CBOS (2006), Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, Warsaw.

CBOS (2008), Zaufanie społeczne w latach 2002–2008, Warsaw.

CBOS (2007), Czy można ufać ludziom?, Warsaw.

CBOS (2010a), Opinie o poczuciu bezpieczeństwa i zagrożeniu przestępczością, Warsaw.

CBOS (2010b), Zaufanie społeczne, Warsaw.

DELHEY, J. and NEWTON, K. (2005), Predicting Cross-National Levels of Social Trust, European Sociological Review, 21.

DOMAŃSKI, H. (2009), Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Warsaw: Scholar.

Diagnoza społeczna (2007) www.diagnoza.com.pl

FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA, B. (2006), ‘Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy?’, [in:] SZAFRANIEC, K. (ed.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Warsaw: IRWiR PAN.

FREITAG, M. (2003), ‘Beyond Tocquevile: The Origins of Social Capital in Switzerland’, European Sociological Review, 19 (2).

FRYKOWSKI, M. (2006), Zaufanie mieszkańców Łodzi, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

FUKUYAMA, F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu, Warsaw: PWN.

HALAMSKA, M. (2008), Kapitał społeczny wsi: próba rekonstrukcji, Przegląd Socjologiczny, 57 (1).

GIDDENS, A. (2010), Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warsaw: PWN.

GUISO, L., SAPIENZA, P. and ZINGALES, L. (2008), ‘Social Capital as Good Culture’, Journal of the European Economic Association, 6.

HARDIN, R. (2002), Trust and Trustworthiness, New York: Russell Sage Foundation.

HARDIN, R. (2009), Zaufanie, Warsaw: Wydawnictwo Sic.

INGLEHART, R. (1997), Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton: Princeton University Press.

INGLEHART, R. (1999), ‘Trust, Well-Being and Democracy’, [in:] WARREN, M. (ed.), Democracy and Trust, New York–Cambridge: Cambridge University Press.

KNACK, S. and KEEFER, P. (1997), ‘Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation’, The Quarterly Journal of Economics, 112 (4).

KOCIK, L. (2002), ‘Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej’, [w] MARIAŃSKI, J. (ed.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Cracow: Wydawnictwo WAM, PAN, Komitet Socjologii.

MISZALSKA, A. and KUBIAK, A. (2004), ‘Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczypospolitej’, Kultura i Społeczeństwo, 2.

MISZTAL, B. (1996), Trust in Modern Societies, Cambridge: Polity Press.

MULARSKA, M. (2008), ‘Typy orientacji normatywnych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego’, [in:] SZCZEPAŃSKI, M., BIERWIACZONEK, K. and NAWROCKI, T. (eds.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo UŚ.

MULARSKA, M. (2009), ‘Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego’, [in:] PSYK-PIOTROWSKA, E. (ed.), Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

PAXTON, P. (1999), ‘Is the Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment’, American Journal of Sociology, 105 (1).

PEW RESEARCH CENTER (2006), Americans and Social Trust. Who, Where and Why?, Washington.

PUTNAM, R. D. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Survival of American Community, New York: Touchstone.

Słownik języka polskiego (2002), Warsaw: PWN.

SZTOMPKA, P. (1991), Society in Action. The Theory of Social Becoming, Chicago: Polity Press, Cambridge University of Chicago Press.

SZTOMPKA, P. (1997), ‘Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność’, Studia Socjologiczne, 4.

SZTOMPKA, P. (2002a), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Cracow: Znak.

SZTOMPKA, P. (2002b), ‘Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej’, Przegląd Socjologiczny, 1.

SZTOMPKA, P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Cracow: Znak.

THEISS, M. (2007), Krewni – Znajomi – Obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

USLANER, E. M. (2002), The Moral Foundations of Trust, Cambridge: Cambridge University Press.

VOLKEN, T. (2002), ‘Elements of Trust: The Cultural Dimension of Internet Diffusion Revisited’, Electronic Journal of Sociology.

WHITELEY, P. (2000), ‘Economic Growth and Social Capital’, Political Studies.

ZACK, P. J. and KNACK, S. (2000), ‘Trust and Growth’, The Economic Journal, 111 (470).

First Page

143

Last Page

158

Language

eng

Share

COinS