•  
  •  
 

Abstract

Real estate markets (REMs) may be classified as strong-form efficient, semi-strong-form efficient or weak-form efficient. Efficiency measures the level of development or goal attainment in a complex social and economic system, such as the real estate market. The efficiency of the real estate market is the individual participant's ability to achieve the set goals. The number of goals is equivalent to the number of participants. Every market participant has a set of specific efficiency benchmarks which can be identified and described. In line with the theory of rational expectations, every participant should make decisions in a rational manner by relying on all available information to make the optimal forecast. The effectiveness of the real estate market is a function of the efficiency of individual market participants.

This paper attempts to prove the following hypothesis: the effectiveness of a real estate market may be identified by analysing the effectiveness of its participants. The authors also discuss methods based on the rough set theory which can influence the efficiency and efficacy of market participants, and consequently, the effectiveness of the real estate market and its participants.

Keywords

subject efficiency, rough sets

Language

eng

References

BACHELIER, L. (1990), Theorie de la speculation, Paris: Gauthier-Villars, English translation: (1964), The Random Character of Stock Prices, ed. P. Cootner, Cambridge: MIT Press.

BERTALANFFY, L. (1984), Ogólna teoria systemów, Warszawa: PWN.

BRYX, M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Warszawa: Poltext.

DOMAŃSKI, R. (2002), Gospodarka przestrzenna, Warszawa: PWN.

FAMA, E. (1990), ‘Efficient Capital Markets: II’, Journal of Finance, 46 (5).

GABRYŚ, A. (2006), Efektywność rynku kapitałowego: poszukiwanie teoretyczne i obserwacje empiryczne, Warszawa, http://www.aureamediocritas.pl/uploads/Efektywno%C5%9B%C4%87_rynku_kapita%C5%82owego_poszukiwania_teoretyczne_i_obserwacje_empiryczne_I_2006.pdf/ 22 September 2010.

GROSSMAN SANFORD, J. and STIGLITZ, J. E. (1980), ‘On the Impossibility of Informationally Efficient Markets’, American Economic Review, 70, pp. 393–408.

KUCHARSKA-STASIAK, E. (2005), Nieruchomość a rynek, Warszawa: PWN.

PETERS, E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Warszawa: WIG-Press.

RENIGIER-BIŁOZOR, M. (2006), ‘Zastosowanie analizy danych metoda zbiorów przybliżonych do zarządzania zasobami nieruchomości’, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 14 (1).

RENIGIER-BIŁOZOR, M. (2008a), ‘Problematyka teorii zbiorów przybliżonych w gospodarce nieruchomościami’, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16 (1).

RENIGIER-BIŁOZOR, M. (2008b), ‘Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do masowej wyceny nieruchomości na małych rynkach’, Acta Scientiarum Polonorium, Administratio Locorum, 7 (3).

RENIGIER-BIŁOZOR, M. (2010), ‘Supplementing Incomplete Databases on the Real Estate Market with the Use of the Rough Set Theory’, Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum, 9 (4).

RENIGIER-BIŁOZOR, M. (2011), ‘Analiza rynków nieruchomości z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych’, Studia i Materiałach Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

RENIGIER-BIŁOZOR, M. and BIŁOZOR, A. (2007), Application of the Rough Set Theory and the Fuzzy Set Theory in Land Management, Report presented on 28 June, Annual Conference of the European Real Estate Society – ERES, London.

RENIGIER-BIŁOZOR, M. and BIŁOZOR, A. (2008), ‘Aspekty i możliwości zastosowań teorii zbiorów przybliżonych i teorii zbiorów rozmytych w gospodarce przestrzennej’, [in:] CZYŻ, T., STRYJAKIEWICZ, T. and CHURSKI, P. (eds.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Poznań: Bogucki.

RENIGIER-BIŁOZOR, M. and BIŁOZOR A. (2009a), ‘The Significance of Real Estate Attributes in the Process of Determining Land Function with the Use of the Rough Set Theory’, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

RENIGIER-BIŁOZOR, M. and BIŁOZOR, A. (2009b), ‘Procedura określania istotności wpływu atrybutów nieruchomości z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych’, Przegląd Geodezyjny.

RENIGIER-BIŁOZOR, M. and BIŁOZOR, A. (2009c), ‘Alternatywna procedura ustalania współczynników "wagowych" cech przestrzeni przy ustalaniu funkcji obszaru’, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 8 (3).

RENIGIER-BIŁOZOR, M. and WIŚNIEWSKI, R. (2011), ‘Efektywność podmiotów na rynku nieruchomości’, FIG Marrakech, Morocco (under review).

ROGERS, P. A. (1998), ‘The Evolution of the High Performance Alternative Workplace’, New Zealand Strategic Management Journal, spring.

SZYSZKA, A. (2003), Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Poznań: Akademia Ekonomiczna.

WIŚNIEWSKI, R. (2008), Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Hipoteza_rynku_efektywnego,vstrona_2/ 22 September 2010.

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PBS_transakcje_kupna_sprzedazy_nieruch_2008.pdf/ 22 September 2010.

http://www.mi.gov.pl/2-492414ae09dd9-1793287-p_1.htm/ 22 September 2010.

First Page

95

Last Page

110

Language

eng

Share

COinS