•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

AGEING WORKFORCE CONFERENCE (2011), Moving Forward: Taking an Integrated Approach to Age Management and Workforce Planning, Speaker Notes, 16th August.

ARF (Akademia Rozwoju Filantropii), (2007), Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Szanse i bariery, Warszawa.

ARF (Akademia Rozwoju Filantropii), (2010), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników, Warszawa.

ASPA (Activating Senior Potential in Ageing Europe), (2011), Employer Survey.

Conen, W., Dalen H. van, Henkens, K. and Schippers, J. (2011), Activating Senior Potential in Ageing Europe: An Employers’ Perspective, ASPA, The Hague: NIDI.

DEMOGRAPHIC YEARBOOK OF POLAND (2011), Warsaw: Central Statistical Office.

DEMOGRAPHY REPORT 2010 (2011), Older, More Numerous and Diverse Europeans, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Eurostat.

Descamps, F. (2011), It’s Time to Manage Age. Overview of Labour Market Practices Affecting Older Workers in Europe, Paris: Adecco Group.

EUROFOUND (2006a), A Guide to Good Practice in Age Management, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

EUROFOUND (2006b), Employment Initiatives for an Ageing, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

EUROFOUND (2011), Impact of the Recession on Age Management Policies, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

EUROPE 2020 (2010), A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels: European Commission, COM (2010) 2020 final, 3rd March.

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITEE (2011), Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘The Future of the Labour Market in Europe – in Search of an Effective Response to Demographic Trends’, Official Journal of the European Union, C 318/01.

EUROSTAT DATABASE, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

Greenes, K. and Piktialis, D. (2008), ‘Bridging the Gaps: How to Transfer Knowledge in Today’s Multigenerational Workplace’, The Conference Board.

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ (2009), Senior Intergenerational Social Capital. Raport krajowy podsumowujący wywiady w firmach, Warszawa.

Jaros, R., Krajewski, P. and Mackiewicz, M. (2011), Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Karpowicz, E. (2011), Zarządzanie pracownikami w wieku 50+ – perspektywa pracodawcy, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.

Litwiński , J. and Sztanderska, U. (2010), Wstępne standardy zarządzania wiekiem, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

LOCAL DATA BANK, http://www.stat.gov.pl

MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), (2008), Dezaktywizacja osób w wieku około emerytalnym, Warszawa.

Mól, D. (2008), Osoby 50+ na rynku pracy, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

OECD (2006), Live Longer, Work Longer, Organisation for Economic Co-operation and Development.

Silverstein , M. (2008), ‘Meeting the Challenges of an Aging Workforce’, American Journal of Industrial Medicine, 51.

Szukalski, P. and Wiktorowicz, J. (2011), ‘Koncepcja badań w zakresie rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE’, unpublished materials prepared within the project Equalisation of Opportunities in the Labour Market for People Aged 50+.

Tomeczek, A. (2011), ‘Intermentoring – skuteczny transfer wiedzy i umiejętności’, http://trueit.nazwa.pl/intermentoring.org.pl/wp-content/themes/coraline/images/2.pdf

Urbaniak, B. (ed.), (2007), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Urbaniak, B. and Wiktorowic z, J. (2011), An Analytical Report on Programmes for People 50+ Implemented in Poland between 2004 and 2009, Łódź: University of Łódź.

Walker, A. (1998), Managing an Ageing Workforce. A Guide to Good Practice, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Walker, A. (2005), Growing Older. Understanding Quality of Life in Old Age, Maidenhead: Open University Press.

First Page

157

Last Page

168

Language

eng

Share

COinS