•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

Bartnik , A., Moniewski, P. and Tomalski, P. (2008), ‘Rola naturalnych i antropogenicznych elementów obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołówka) i podmiejskiej (Dzierżązna)’, [in:] Bródka, S. (ed.), Problemy środowiska przyrodniczego miast, Problemy ekologii krajobrazu, Vol. 22, Poznań–Warszawa: Bogucki, pp. 39–48.

Bartnik , A. and Moniewski, P. (2010), ‘Formowanie się i charakter wezbrań dwu małych rzek o różnym stopniu zurbanizowania zlewni na przykładzie Sokołówki i Dzierżąznej’, [in:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58 Zjazd PTG, Łódź, pp. 325–336.

Buren, M. A. Van , Watt , W. E. and Marsalek, J. (2000), ‘Thermal Enhancement of Stormwater Runoff by Paved Surfaces’, Water Research, 34 (4), pp. 1359–1371.

Byczkowski, A. (1996), Hydrologia. Vol. 1, Warszawa: SGGW.

Chambers, P. A., Allard, M., Walker, S. L., Marsalek, J., Lawrence , J., Servos, M., Busnarda , J., Munger , K. S., Adare, K., Jefferson, C., Kent, R. A. and Wong, M. P. (1997), ‘Impacts of Municipal Wastewater Effluents on Canadian Waters: A Review’, Water Quality Research Journal of Canada, 32 (4), pp. 659–713.

Ciepielowski, A. (1987), Badanie związków pomiędzy podstawowymi parametrami fal wezbraniowych w wybranych profilach rzek, Warszawa: SGGW-AR.

Ciupa , T. (2009), Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach, Kielce: UHPJK.

Figueroa, V. G. E. (1984), ‘Case History. No. 9.8: Mexico’, [in:] Guidebook to Studies of Land Subsidence due to Ground-Water Withdrawal. Studies and Reports in Hydrology, Vol. 40, Paris: UNESCO, pp. 217–232.

Galli, F. J. (1991), Thermal Impacts Associated with Urbanization and BMPs in Maryland, Washington: Metropolitan Washington Council of Governments.

Gaston , K. (2010), Urban Ecology. Ecological Reviews, Cambridge: Cambridge University Press.

Grimm, N. B., Grove, M. J., Pickett, S. T. A. and REDMAN, C. L. (2000), ‘Integrated Approaches to Long Term Studies of Urban Ecological Systems’, Bioscience, 50 (7), pp. 571–584.

Horner, R. R., Skupien, J. J., Livingston , E. H. and Shaver , H. E. (1994), Fundamentals of Urban Runoff Management: Technical and Institutional Issues, Washington: Terrene Institute.

Jaworski , J. and Szkutnicki, J. (eds.), (1999), Dynamika obiegu wody w zlewni Górnej Wilgi, Warszawa: IMGW.

Jokiel, P. (ed.), (2002), Woda na zapleczu wielkiego miasta, Warszawa: IMGW.

Liszewski, S. and Maik, W. (2000), Osadnictwo. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Vol. 19, Poznań: Kurpisz.

Marsalek, J., Jiménez-Cisneros, B., Karamouz, M., Malmquist, P., Goldenfum, J. and Chocat , B. (2008), Urban Water Cycle Processes and Interactions, Paris: UNESCO-IHP.

Ozga-Zielińska , M. and Brzeziński , J. (1994), Hydrologia stosowana, Warszawa: PWN.

Pancewicz, A. (2004), Rzeka w krajobrazie miasta, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Paul, M. J. and Meyer, J. M. (2001), ‘Streams in the Urban Landscape’, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 32, pp. 333–365.

Pociask-Karteczka, J. (ed.), (2003), Zlewnia. Właściwości i procesy, Kraków: IGiGP UJ.

Schueler, T. R. (1987), Controlling Urban Runoff: A Practical Manual for Planning and Designing Urban BMPs, Washington: Metropolitan Washington Water Resources Planning Board.

Viessman, W. and Lewis, G. L. (2003), Introduction to Hydrology, Upper Saddle River: Pearson.

Wolman, M. G. and Schick, A. P. (1962), ‘Effects of Construction on Fluvial Sediment: Urban and Suburban Areas of Maryland’, Water Resources Research, 3 (2), pp. 451–464.

First Page

113

Last Page

131

Language

eng

Share

COinS