•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Abstract

Large-scale investment is routinely believed to be the main danger to urban heritage. The measures designed to sustain heritage thus traditionally focus on steering investment into respectful ways of real-estate development. The majority of Czech built heritage is, however, located in towns and villages that rather face economic decline. Losses of objects of heritage in such places are often due to lack of maintenance. The case study of this article discusses the issues of heritage protection and restoration of the Enlisted town zone of Mšeno, where affordability and communication of values are the key issues in heritage protection.

Keywords

planning, heritage, remote areas, public participation

Language

eng

References

Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J. (2004), ‘Stakeholder Collaboration and Heritage Management’, Annals of Tourism Research, 32 (1), pp. 28-48.

Ashworth , G. J. (1990), ‘Can Places Be Sold for Tourism?’, [in:] Ashworth , G. J. and Goodall, B. (eds.), Marketing Tourism Places, London: Routledge.

Ashworth , G. J. and Kuipers, M. J. (2001), ‘Conservation and Identity: A New Vision of Pasts and Futures in the Netherlands’, European Spatial Research and Policy, 8 (2), pp. 55-65.

Chambers , R. (1997), Whose Reality Counts? Putting the First Last, London: Intermediate Technology Publications.

Bečková, K., Royt, J., Biegel, R. and Bachtík, J. (2011), Veřejný občanský protest proti bourání domu č.p. 1601 na Václavském Náměstí, http://www.zastarouprahu.cz/kauza/1-vaclavs-ke-namesti-cp-1601/vyvoj-kauzy/4 (30.04.2011).

CZECHOSLOVAC REPUBLIC (1946), Culture Act No. 137/1946 (Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku).

CZECHOSLOVAK SOCIALISTIC REPUBLIC (1956), Nature Protection Act No. 40/1956 (Zákon o ochraně přírody).

CZECHOSLOVAC SOCIALISTIC REPUBLIC (1958), Monument Protection Act No. 22/1958 (Zákon o památkové péči).

CZECHOSLOVAK SOCIALISTIC REPUBLIC (1988), Monument Protection Act No. 20/1987 (Zákon o památkové péči).

CZECHOSLOVAKIA (1992), The Act on the Conservation of Nature and Landscape No. 114/1992 (Zákon o ochraně přírody a krajiny).

CZECH REPUBLIC (1993), Constitution.

CZECH REPUBLIC (2006), Town and Country Planning and Building Code Act No. 183/2006.

Grazuleviciute-Vileniske, I. and Urbanas, V. (2014), ‘Urban Regeneration in the Context of Post-Soviet Transformation: Lithuanian Experience’, Journal of Cultural Heritage.

Hrdlička , M. and Měšťanová, J. (2011), ‘Městská památková zóna podruhé’, Mšenské Noviny, 17.

Hume, D. 1742 (1987), Essays, Moral, Political and Literary, Indiana: Liberty Fund.

Jones, M. (2007), ‘The Interface with Law’, Norsk Geografisk Tidsskrift, 61, pp. 209-215.

Kuča, K. (2001), Města, a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV, Prague: Libri.

Kuča, K., Kučová, V. and Kibic, K. (2004), Principy posuzování záměrů na novou výstavbu v památkově chráněných sídlech, Praha: Národní památkový ústav.

Larkham, P. J. (1996), Conservation and the City, London: Routledge.

LEGISLATIVE COMISSION OF CZECH GOVERNMENT (2013), Připomínky Legislativní rady vlády České republiky, Pracovní komise pro veřejné právo I, věc: Návrh vyhlášky o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny, Government of the Czech Republic.

Lejtnarová, H. (2006), ‘Mšeno-Městská památková zóna’, Mšenské Noviny, 12.

Mach, M. (2011), ‘Městská památková zóna Mšeno’, Mšenské Noviny, 17.

Mach, M. (2014), Personal Communication from 2/2014.

Maier, K. (2014), Personal Communication from 2/2014.

Malý, M. (1997), Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku 1945, Linde.

MINISTRY OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (MLRD), (2006), Vyháška o územně analytických podkladech, územně plánovcí dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Mšeno (2010), Zápis z jednání komise dne 10.04.2010, http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=3030

MINISTRY OF CULTURE (2003), Edict No. 108/2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu.

Mowfort , M. and Munt, I. (2003), Tourism and Sustainability: Development and New Tourism in the Third World (Second edition), London: Routledge.

Orbasli, A. (2002), Tourists in Historic Towns: Urban Conservation and Heritage Management, London: E&FN Spon.

Pešta , J. (2013), Aktualizace programu regenerace MPZ Mšeno, konečná upravená verze k projednání radou a zastupitelstvem města, Mšeno.

Schwartz , S. (2013), Value Priorities and Behavior. Applying a Theory of Integrated Value Systems, [in:] Seligman, C., Olson, J. M. and Zanna, M. P. (eds.), The Psychology of Values: The Ontario Symposium, Vol. 8, Hillsdale: Erlbaum, pp. 1-24.

Trevisan, J. (2014), Personal Communication from 3/2014.

First Page

83

Last Page

96

Language

eng

Share

COinS