•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Abstract

Rivers used to serve important functions in the development of cities, and river valleys are a part of the urban space. Regardless of several centuries of anthropogenic influences large rivers and their valleys have remained the dominant elements of the cityscape. In the case of small rivers and valleys the situation has been different. The expansion of urban infrastructure often led to an elimination of rivers and their valleys from the developed area. In many cases rivers were directed down straightened concrete ditches and sometimes the locations of their channels were changed altogether. In the city centre, rivers were locked in underground channels, i.e. they vanished from the cityscape. Urban floods, so annoying for the inhabitants, usually occur within river sections which have been utilized intensively and covered with impermeable surface. Even though a river was hidden in underground interceptor pipes, a valley dip remains still accumulating rainfall. The aim of this article is to present the extent of transformation of small rivers and valleys within two large cities located on watersheds: Łódź and Lviv, and the contemporary utilization and the possibility of renaturalising them.

Keywords

small river in the city, anthropopressure, urban flood, rivers valley management

Language

eng

References

BAŃKOWSKA, A., SAWA, K., WASILEWICZ, M. and ŻELAZO, J. (2010), ‘Analiza barier i ograniczeń w renaturyzacji rzek i dolin’, [in:] WIĘZIK, B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, pp. 97-119.

BIERNAT, S. (2007), ‘Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach’, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 7, pp. 255-265.

BIEŻANOWSKI, W. (2001), Łódka i inne rzeki łódzkie, Łódź: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, ZORA.

CZOCH, K., KULESZA, K. and WALCZYKIEWICZ, T. (2010), ‘Renaturyzacja i rewitalizacja rzek i potoków jako element zrównoważonego rozwoju dolin rzecznych’, [in:] WIĘZIK, B. (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowanie zagospodarowania dolin rzecznych, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, pp. 121-136.

JANIK M., KUSIŃSKI, J., STĘPNIEWSKI, M. and SZAMBELAN, Z. (2012), Łódź na mapach 1793-1939. Łódź and Warszawa: Wydawnictwo Jacek Kusiński.

JASKULSKI, M. (1995), Stare fabryki Łodzi, Łódź: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, ZORA.

JOKIEL, P. and MAKSYMIUK, Z. (2011), ‘Hydrology’, [in:] LISZEWSKI, S. (ed.), The Łódź Atlas, Łódź: Łódź City Council, map IX.

KOBOJEK, E. (2013), ‘Environmental Determinants of Development and Physiography of Łódź’, [in] HABREL, M. and KOBOJEK E. (ed.), Lviv and Łódź at the Turn of XXth Century. Historical Outline and Environmental Determinants of Urban Development, Łódź: Łódź University Press, pp. 111-132.

KOBZJAK, P. and MIELNIK, I. B. (2012), ‘Hydrographic Network’, [in:] SHABLIY, O. (ed.), Lviv. Complex Atlas, Kyiv: Kartographia.

KOTER, M. (1988), ‘Warunki naturalne’, [in:] ROSIN, R. (ed.), Łódź. Dzieje miasta, vol. 1, Warszawa and Łódź: PWN, pp. 18-56.

KRUPA, P. I. and DUBINA, W. I. (2012), ‘General Layout of Development of Lviv till 2025’, [in:] SHABLIY, O. (ed.), Lviv. Complex Atlas, Kyiv: Kartographia.

KUJAWA, I., ZALEWSKI, M. and ZAWILSKI, M. (2003), Projekt generalny rzeki Sokołówki, Łódź: Wydział Gospodarki Komunalnej UML, AQUA PROJEKT s.c.

KUNDZEWICZ Z. W. and KOWALCZAK, P. (2014), ‘Urban Flooding and Sustainable Land Management - Polish Perspective’, Prace Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 9 (2), pp. 131-138.

LYLO, I. and LYLO-OTKOWICZ, Z. (2005), Spacer Lwowem, Kyiv: Baltia Druk.

MUCHA, B. P and WAWER, J. (2010), ‘The Role of Terrain Relief, Buildings and Green Spaces in the Diversification of Lvivs Local Climate’, Miscellanea Geographica, 14, pp. 111-119.

POSTNOTE (2007), ‘Urban Flooding’, July, www.parliment.uk/documents/post/postpn289.pdf (3.12.2014).

PUŚ, W. (1987), Dzieje Łodzi przemysłowej, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi.

ROSIN, R. (ed.), (1998), Łódź. Dzieje miasta, Warszawa and Łódź: PWN.

SCHMITT, T. G., THOMAS, M. and ETTRICK, N. (2004), ‘Analysis and Modeling of Flooding in Urban Drainage System’, Journal of Hydrology, 299, pp. 300-311.

SHABLIY, O. (ed.), (2012), Lviv. Complex Atlas, Kyiv: Kartographia.

WIBIG, J. (2011), ‘Annual Precipitations in Łódź in 1931-1998’, [in:] LISZEWSKI, S. (ed.), The Łódź Atlas, Łódź: Łódź City Council, map X.

WIERZBICKI, P., WAACK-ZAJĄC, A. and KOŚKA, T. (2010), ‘Układ hydrograficzny miasta Łodzi’, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Budownictwo, 61, pp. 145-156.

ZAGULSKIY, M. M., KAGALO, O. O. and SENTSHINA, B. W. (2012), ‘Plants Species from the Red Book in Ukraine’, [in:] SHABLIY, O. (ed.), Lviv. Complex Atlas, Kyiv: Kartographia.

ZEVENBERGEN, C., CASHMAN, A., EVELPIDOU, N., PASCHE, E., GARVIN, S. and ASHLEY, R. (2010), Urban Flood Management, London: CRC Press, Balkema.

ŻELAZO, J. and POPEK, Z. (2002), Podstawy renaturyzacji rzek, Warsaw: Wydawnictwo SGGW.

First Page

45

Last Page

60

Language

eng

Share

COinS