•  
  •  
 

Abstract

The inhabitants and local governments may treat landscape heritage resources as a cumbersome legacy, which disrupts development, or may see its potential, which may serve as the cornerstone for building a sense of local identity. These issues shall be of special importance in the case of areas located on the outskirts of cities, which are subject to strong urbanization pressure. New inhabitants of such areas often know nothing about the past and history of the landscape in which they have decided to live. This article presents two approaches to landscape heritage that can be observed in the southern outskirts of Warsaw. It presents the landscape heritage protection and management policy in those areas, as well as the perception of the elements of this heritage by the local community.

Keywords

landscape heritage protection, cultural landscape

Language

eng

References

BARBASIEWICZ, M., JANKOWSKA, M., PUSTOŁA-KOZŁOWSKA, E., SZKURŁAT, A. (1997), ‘100 lat Konstancina’, Mazowsze, 9–10 (1–2), pp. 45–96.

CIEŚLAK, A. (2008), ‘Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym – możliwości, niedobory, potrzeby i tendencje’, [in:] SZMYGIN, B. (ed.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, Warsaw−Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej, pp. 25–34.

CZECHOWICZ, M., KAFTAN, J., SIEMIŃSKI, W., TOPCZEWSKA, T., WÓJCICKI, T. (2005), ‘Gmina Konstancin-Jeziorna. Raport o stanie gminy’, Warsaw: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, maj.

CZEPCZYŃSKI, M. (2004), ‘Living the cultural landscape: the heritage and identity of the inhabitants of Gdańsk’, [in:] SAGAN, I., CZEPCZYŃSKI, M. (eds.), Featuring the Quality of Urban Life In Contemporary Cities of Eastern and Western Europe, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 275–288.

‘European Landscape Convention’ (2000), Council of Europe, Doc. 8833, 25 Sept.

GAJDAK, M. (2008), ‘Wybrane problemy zarządzania krajobrazem kulturowym na tle prze mian funkcjonalno-przestrzennych uzdrowiska Konstancin-Jeziorna’, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, ‘Zarządzanie krajobrazem kulturowym’, nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, pp. 35–42.

GRAHAM, B., HOWARD, P. (2008), ‘Introduction: Heritage and Identity’, [in:] GRAHAM, B., HOWARD, P. (eds.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, pp. 1–18.

KACZYŃSKA, M. (2011), Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych na przemiany krajobrazu, Warsaw: Wyd. Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu.

KASPRZYCKI, J., MAJEWSKI, J. S. (2004), Korzenie miasta, Vol. VI, ‘Niedaleko od Warszawy’, Wydawnictwo VEDA, Fundacja Wspierania Kultury.

KRUZ, E. (2014), Badanie postrzegania walorów krajobrazowych Wilanowskiego Parku Kulturowego, praca dyplomowa magisterska, promotor A. KUPIDURA, Politechnika Warszawska.

KUPIDURA, A. (2013), ‘Dziedzictwo krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią’, Prace Naukowe. Geodezja, z. 53, Warsaw: Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej.

LEWIN, M. E., KORZEŃ, K. (2008), ‘Wilanowski Park Kulturowy jako przykład ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym’, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, ‘Zarządzanie krajobrazem kulturowym’, nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, pp. 319–325.

‘Nowe centrum dla Konstancina-Jeziorny/Un centre-ville pour Konstancin-Jeziorna/A city-center for Konstancin-Jeziorna’ (2014), Materiały z I Międzynarodowych Akademickich Warsztatów Urbanistycznych, Konstancin-Jeziorna, Warsaw, kwiecień 2014, mpis.

PALANG, H., SPEK, T., STENSEKE, M. (2011), ‘Digging in the past: New conceptual models in landscape history and their relevance in peri-urban landscapes’, Landscape and Urban Planning, 100, pp. 344–346.

‘Plan ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego’ (2012), KORZEŃ, J., MYCZKOWSKI, Z., KACZYŃSKA, M., KORZEŃ, K., WIELOCHOWSKA, M., Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/820/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r.

SMITH, L. (2006), Uses of Heritage, New York: Routledge.

STANASZEK, Ł. M. (2012), ‘Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą’, Warszawa−Czersk: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

SZPANOWSKI, P. (2006), ‘Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym otoczenia rezydencji wilanowskiej’, Przyroda i Miasto, vol. VIII, RYLKE, J. (ed.), Warsaw: Wydawnictwo SGGW.

Uchwała Nr XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ‘Wilanowski Park Kulturowy’.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2014, poz. 1446.

First Page

93

Last Page

110

Language

eng

Share

COinS