•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Abstract

The aim of this paper is to determine changes in the structure of demographic types of small towns in Poland between 2004 and 2013. It is assumed in the paper, following the Central Statistical Office of Poland, that small towns are urban settlements having less than 20,000 inhabitants. The time period covered in this study is the time of Poland’s accession to the EU, which brought reduction of many barriers on the labour market and in migration movement. Demographic types of small towns were determined using Webb’s typology. Natural increase and migration indicators constitute its base. It was found that the share of towns of progressive character decreased and the share of those of regressive character increased in the analyzed period. A negative migration balance had the greatest effect on the number of inhabitants of the analyzed settlement units. The described demographic changes in small towns in Poland were connected with the second stage of demographic transition.

Keywords

small towns in Poland, demographic types

Language

eng

References

ALSTON, M. (2004), ‘You Don’t Want to be a Check-out Chick all Your Life: The Out-migration of Young People from Australia’s Small Rural Towns’, Australian Journal of Social Issues, 39 (3), pp. 299–313.

BAGIŃSKI, E. (1998), Małe miasta w sieci osiedleńczej Polski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

BAKER, J. (ed.) (1988), ‘Small Town Africa’, Seminar Proceedings, No. 23, Uppsala: The Scandinavian Institute of African Studies.

BLOOM, D.E., CANNING, D.and SEVILLA, J. (2001), ‘Economic Growth and the Demographic Transition’, Working Paper, No. 8685, Cambridge: National Bureau of Economic Research.

CAMARA, G. (2011), ‘Demographic Evolution of the Small Towns in the North-East Development Region in the Post-Communist Period’, Romanian Review of Regional Studies, 7 (2), pp. 105–110.

CAPLOW, T., HICKS, L.and WATTENBERG, B. J. (2001), The First Measured Century.An Illustrated Guide to Trends an America, 1900–2000, Washington, D.C.: The AEI Press.

ČERMÁK, Z., HAMPL, M.and MÜLLER, J. (2009), ‘Contemporary Tendencies of Population Development of Metropolitan Areas in Czechia: Is an Important Turn Coming?’, Geografie – Sborník ČGS, 114 (1), pp. 37–51.

CHESHIRE, P. and MAGRINI, S. (2004), Population Growth in European Cities: Weather Matters – But Only Nationally, London: Department of Geography and Environment, London School of Economics.

CHOGUILL, C. (1989), ‘Small Towns and Development: A Tale from Two Countries’, Urban Study, 26 (2), pp. 267–274.

DANIELS, T. and LAPPING, M. (1987), ‘Small Town Triage: A Rural Settlement Policy for The American Midwest’, Journal of Rural Studies, 3 (3), pp. 273–280.

DOMHARDT, H. J. and TROEGER-WEISS, G. (2009), ‘Germany’s Shrinkage on Small Scale’, [in:] PALLAGST, K., ABER, J., AUDIRAC, I., CUNNINGHAM-SABOT, E., FOL, S., MARTINEZ-FERNANDEZ, C., MORAES, S., MULLIGAN, H., VARGAS-HERNANDEZ, J., WIECHMANN, Th., WU, T. and RICH, J. (eds.), The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global Context, Berkeley CA: Center for Global Metropolitan Studies, Institute of Urban and Regional Development, University of California Berkeley and the Shrinking Cities International Research Network, pp. 161–168.

DZIEWOŃSKI, K. (1957), ‘Rozwój problematyki badań geograficznych nad małymi miastami. Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast’, Prace Geograficzne, 9, pp. 19–36.

DZIEWOŃSKI, K. (1983), ‘Geografia osadnictwa i ludności w Polsce w latach 1945–1982. Mechanizmy rozwoju’, Przegląd Geograficzny, LV (3‒4), pp. 547–569.

FIEJKA, Z. (1954), ‘O aktywizacji małych miast’, Ekonomista, III, pp. 86–103.

FONSECA, M. L. (2008), ‘New Waves of Immigration to Small Towns and Rural Areas in Portugal’, Population, Space and Place, Special Issue: ‘International Migration to Non-Metropolitan Areas’, 14 (6), pp. 525–535.

FUGUITT, G.V.and HEATON, T. B. (1995), ‘The Impact of Migration on the Nonmetropolitan Population Age Structure, 1960–1990’, Population Research and Policy Review, 14, pp. 215–232.

FUGUITT, G.V., BROWN, D.L.and BEALE, C. L. (1989), Rural and Small Town America, New York: Russell Sage Foundation.

GABRIEL, M. (2002), ‘Australia’s Regional Youth Exodus’, Journal of Rural Studies, 18, pp. 209–212.

GLOCK, B. (2006), Stadtpolitik in schrumpfenden Städten.Duisburg und Leipzig im Vergleich, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

GRAEME, H. and MORÉN-ALEGRET, R. (2008), ‘International Migration to Non-Metropolitan Areas of High Income Countries: Editorial Introduction’, Population, Space and Place, Special Issue: ‘International Migration to Non-Metropolitan Areas’, 14 (6), pp. 473–477.

HAASE, A., BERNT, M., GROBMANN, K., MYKHNENKO, V.and RINK, D. (2013), ‘Varieties of Shrinkage in European Cities’, European Urban and Regional Studies, 0 (0), pp. 1–17.

HANDWERK, W. P. (1983), ‘The First Demographic Transition: An Analysis of Subsistence Choices and Reproductive Consequences’, American Anthropologist, 85 (1), pp. 5–27.

HARDOY, J.E.and SATTERTHWAITE, D. (1986), ‘Government Policies and Small and Intermediate Urban Centres’, [in:] HARDOY, J.E.and SATTERTHWAITE, D. (eds.), Small and Intermediate Urban Centres: Their Role in National and Regional Development in the Third World, London: Hodder and Stoughton and Boulder, Colorado: Westview Press.

HEFFNER, K. (2008), ‘Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r.’, [in:] SAGANOWSKI, K., ZAGRZEJEWSKA-FIEDOROWICZ, M. and ŻUBER, P. (eds.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, t. I, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 281–333.

HEFFNER, K.and CZARNECKI, A. (2004), Contribution to Final Report ‘The Role of Small and Medium Size Towns in Rural Development in Poland’, Warszawa: IRWiR PAN.

HOEKVELD, J. J. (2012), ‘Time-Space Relations and the Differences Between Shrinking Cities’, Built Environment, 38 (2), pp. 179–195.

JAŻEWICZ, I. (2005), ‘Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej’, Słupskie Prace Geograficzne, 2, pp. 71–79.

JAŻEWICZ, I. (2009), Funkcjonowanie małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Słupsk: Akademia Pomorska.

JOHNSON, K. (2006), ‘Demographic Trends in Rural and Small Town America’, Reports on Rural America, 1 (1), pp. 1–36.

KACHNIARZ, T., MAKOWSKA, K.and SZYMKIEWICZ, E. (1996), Małe miasta przemysłowe, Warszawa: IGPiK.

KAMIŃSKA, W.and MULARCZYK, M. (2014), ‘Demographic types of small towns in Poland’, Miscellanea Geographica, 18 (4), pp. 24–33.

KANTOR-PIETRAGA, I. (2014), ‘Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI w.’, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 3158.

KANTOR-PIETRAGA, I., KRZYSZTOFIK, R.and RUNGE, J. (2012), ‘Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej’, [in:] HEFFNER, K., HALAMA, A.(eds.), ‘Ewolucja funkcji małych miast w Polsce’, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, pp. 9–24.

KIEŁCZEWSKA-ZALESKA, M. (1957), ‘Problemy geograficzno-gospodarcze małych miast w Polsce w świetle dokonanych opracowań’, Prace Geograficzne, pp. 37–60.

KONECKA-SZYDŁOWSKA, B. and MATYKOWSKI, R. (2007), ‘Nowe Skalmierzyce – funkcjonowanie małego miasta na symbolicznym pograniczu’, [in:] SCHMIDT, J.and MATYKOWSKI, R.(eds.), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, Poznań: Awel, pp. 89–106.

KONECKA-SZYDŁOWSKA, B. and WELTROWSKA, J. (2006), ‘Population Changes in the Towns of Wielkopolskie Voivodeship’, Bulletin of Geography.Socio-Economic Series, 5, pp. 21–32.

KOSIŃSKI, L., KOSTROWICKI, J.and LESZCZYCKI, S. (eds.), ‘Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast’, Prace Geograficzne, 9, pp. 37–62.

KOSTROWICKI, J. (1953), ‘Problematyka małych miast w Polsce w związku z badaniami nad warunkami ich aktywizacji’, Przegląd Geograficzny, 25 (4), pp. 12–52.

KOSTROWICKI, J. (1957), ‘Studia nad warunkami aktywizacji małych miast w ramach badań geograficznych nad warunkami rozwoju regionów’, [in:] DZIEWOŃSKI, K., KIEŁCZEWSKA-ZALESKA, M., KOSIŃSKI, L., KOSTROWICKI, J. and LESZCZYCKI, S. (eds.), ‘Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast’, Prace Geograficzne, 9, pp. 11–18.

KOZŁOWSKI, L. (2007), ‘Miasteczka rolnicze w Polsce. Geneza i trwałość funkcji rolniczej miast’, [in:] RYDZ, E. (ed.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Słupsk: Akademia Pomorska, pp. 109–136.

KWIATEK-SOŁTYS, A. (2004), ‘Przemiany struktur ludnościowych w małych miastach powiatowych w Polsce w latach 1992–2002’, [in:] SŁODCZYK, J. and RAJCHEL, D. (eds.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 51–59.

LESTHAEGHE, R. (1991), The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation, IPO-Working Paper, Brussel: Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit.

LESTHAEGHE, R. (2010), The Unfolding Story of the Second Demographic Transition, Report 10-696, Michigan: Population Studies Center University of Michigan.

LINDH, T., MALMBERG, B. (1999), ‘Age Structure Effects and Growth in the OECD, 1950–1990’, Journal of Population Economics, 12, pp. 431–449.

LISZEWSKI, S. (1975), Współczesny stan zagospodarowania Wolborza i możliwości jego aktywizacji gospodarczej, [in:] ROSIN, R. (ed.), 400-lecie śmierci A. Frycza-Modrzewskiego, 700-lecie nadania praw miejskich Wolborzowi, Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczne, pp. 121–150.

MORÉN-ALEGRET, R. (2008), ‘Ruralphilia and Urbophobia versus Urbophilia and Ruralphobia? Lessons From Immigrant Integration Processes in Small Towns and Rural Areas in Spain’, Population, Space and Place, Special Issue: ‘International Migration to Non-Metropolitan Areas’, 14 (6), pp. 537–552.

MYKHNENKO, V.and TUROK, I. (2008), ‘East European Cities: Patterns of Growth and Decline, 1960–2005’, International Planning Studies, 13 (4), pp. 311–342.

NOTESTEIN, F. W., TAEUBER, I. P., KIRK, D., COALS, A.J. and KISER, L. E. (1944), The Future Population of Europe and the Soviet Union: Population Projections, 1940–1970, New York: Columbia University Press.

PALLAGST, K., ABER, J., AUDIRAC, I., CUNNINGHAM-SABOT, E., FOL, S., MARTINEZ-FERNANDEZ, C., MORAES, S., MULLIGAN, H., VARGAS-HERNANDEZ, J., WIECHMANN, Th., WU, T. and RICH, J. (eds.) (2009), The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global Context, Berkeley, CA: Center for Global Metropolitan Studies, Institute of Urban and Regional Development, University of California Berkeley and the Shrinking Cities International Research Network.

PARR, J. B. (1973), ‘Growth Poles, Regional Development, and Central Place Theory’, Papers of the Regional Science Association, 31, pp. 173–212.

PARTRIDGE, M., BOLLMAN, R.D., OLFERT, M.R. and ALASIA, A. (2007), ‘Riding the Wave of Urban Growth in the Countryside: Spread, Backwash, or Stagnation?’, Land Economics, 83 (2), pp. 128–152.

RAVENSTEIN, E. G. (1885), ‘The Laws of Migration’, Journal of the Royal Statistical Society, 48 (2), pp. 167–227.

RONDINELLI, D. A. (1984), ‘Small Towns in Developing Countries: Potential Centres of Growth, Transformation and Integration’, [in:] KAMMEIER, H. D. and SWAN, P. J. (eds.), Equity with growth? Planning perspectives for small towns in developing countries, Bangkok: AIT, pp. 10–48.

SÁNCHEZ-BARRICARTE, J.J.and FERNÁNDEZ-CARRO, R. (2007), ‘Patterns in the delay and recovery of fertility in Europe’, European Journal of Population, 23 (2), pp. 145–170.

SOBALA-GWOSDZ, A. (2010), ‘Demograficzne uwarunkowania rozwoju miast województwa śląskiego’, [in:] SOBALA-GWOSDZ, A. (ed.), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Bielsko-Biała: STRADA Consulting Piotr Kurowski, pp. 19–31.

SZYMAŃSKA, D. (2002), ‘Niektóre aspekty urbanizacji w Polsce w latach 1950–2000’, [in:] SŁODCZYK, J. (ed.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 53–69.

SZYMAŃSKA, D. and GRZELAK-KOSTULSKA, E. (2005), ‘Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury’, [in:] HEFFNER, K.and MARSZAŁ, T. (eds.), ‘Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym’, Biuletyn KPZK PAN, 220, pp. 21–36.

TACOLI, C. (2004), The Role of Small and Intermediate Urban Centres and Market Towns and the Value of Regional Approaches to Rural Poverty Reduction Policy, Prepared for the OECD DAC POVNET Agriculture and Pro-Poor Growth Task Team, Helsinki, Workshop, 17–18 June, www.oecd.org/dac/povertyreduction/36562990.pdf (29.07.2014).

TITUS, M. (1998), ‘The small town reconsidered’, [in:] TITUS, M. and HINDERINK, J. (eds.), Town and Hinterland in Developing Countries, Amsterdam: Thela Thesis.

TITUS, M.and HINDERINK, J. (2002), ‘Small Towns and Regional Development: Major Findings and Policy Implications from Comparative Research’, Urban Studies, 39, pp. 379–391.

TONTS, M. (1996), ‘Economic Restructuring and Small Town Adjustment: Evidence From The Western Australian Central Wheatbelt’, Rural Society, 6 (2), pp. 24–33.

VAN DE KAA, D. J. (1987), ‘Europe’s second demographic transition’, Population Bulletin, 42 (1), pp. 1–59.

VAN DE KAA, D. J. (2003), ‘The Idea of a Second Transition in industrialized countries’, The Japanese Journal of Population, 1 (1), pp. 1–34.

VENERI, P., RUIZ, V. (2013), Urban-to-Rural Population Growth Linkages: Evidence from OECD TL3 Regions, OECD Regional Development Working Papers, 2013/03, OECD Publishing.

WEBB, J. W. (1969), ‘The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales, 1921–1931’, Economic Geography, 2, pp. 130–148.

WYSOCKI, Z. (1975), ‘Małe miasta w perspektywie nowego podziału administracyjnego Polski’, Wiadomości Statystyczne, 9, pp. 47‒54.

First Page

27

Last Page

47

Language

eng

Share

COinS