•  
  •  
 

Abstract

The article presents the political and geographical considerations and the development of Jews in agriculture in Poland in the first years after the Second World War. The analysis was made in the context of the implementation of the policy so-called productivisation, which was based on increasing employment among the Jews (and other groups) in the industry, the cooperative sector and the rural economy. The areas of the largest concentration of Jewish farms were Lower Silesia and north-western Poland, especially two counties: Stargard and Choszczno. Despite the financial and material support (among others the Society for the Propagation of Professional Knowledge ORT), many farmers did not succeed at ensuring the profitability of their farms. However, the launch of farms quite quickly improved the dire material situation of Jews. The most resigned, fearful and hurt among them, who saw handing over their fate to appropriate institutions as their only chance for a change in living conditions, found employment in agriculture.

Keywords

Jewish agriculture, productivisation, number and arrangement of Jewish farms, agricultural kibbutizm, Poland, Lower Silesia, Western Pomerania

Language

eng

References

ADELSON, J. (1993), ‘W Polsce zwanej Ludową’, [in:] TOMASZEWSKI, J. (ed.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 387–477.

ALEKSIUN, N. (2002), Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950), Warszawa: Trio.

BERENDT, G. (2000), ‘Starania organizacji działających w Polsce o przystąpienie do Światowego Kongresu Żydowskiego (1945–1961)’, [in:] BEHRENDT, G., GRABSKI, A. and STANKOWSKI, A., Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszaw: Żydowski Instytut Historyczny, pp. 9–66.

CAŁA, A. (2014), Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny.

EBERHARDT, P. (2010), Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1945), Poznań: Instytut Zachodni.

EBERHARDT, P. (2011), Political Migrations on Polish Territories (1939–1950), Warszawa: PAN IGiPZ.

GRABSKI, A. (2003), ‘Działalność Frakcji PPR w CKŻP (jesień 1944 r. – czerwiec 1946 r.)’, [in:] GRABSKI, A. and BERENDT, G. (eds.), Między emigracją a trwaniem. Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holocauście, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, pp. 9–98.

GRABSKI, A. (2015), Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950).Historia polityczna, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny.

GRABSKI, A., RYKAŁA, A. (2010), ‘Żydzi w Polsce 1944–2010’, [in:] GRABSKI, A., RYKAŁA, A., SIENKIEWICZ, W., WIJACZKA, J., WODZIŃSKI, M., ZAREMSKA, H., ŻBIKOWSKI, A. and ŻYNDUL, J., Atlas historii Żydów polskich, Warszawa: Demart, pp. 39‒421.

GROSS, J. T. (2008), Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków: Znak.

MICHLIC, J. (2015), Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny.

OLEJNIK, L. (2003), Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

PISARSKI, M. (1997), ‘Emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1951’, [in:] GRABSKI, A., PISARSKI, M. and STANKOWSKI, A., Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa: Trio, pp. 13–81.

RYKAŁA, A. (2005), ‘Spółdzielczość żydowska w powojennej Polsce (1945–1949)’, Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica Socio-Oeconomica, 6, pp. 51‒67.

RYKAŁA, A. (2007), Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce pod drugiej wojnie światowej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

RYKAŁA, A. (2010), ‘Łódź na mapie skupisk żydowskich Polski (po 1945 r.)’, [in:] LECH, A., RADZISZEWSKA, K. and RYKAŁA, A. (eds.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 267‒332.

STANKOWSKI, A. and WEISER, P. (2011), ‘Demograficzne skutki Holokaustu’, [in:] TYCH, F. and ADAMCZYK-GARBOWSKA, M. (eds.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny, pp. 15‒38.

SZAYNOK, B. (1992), Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r., Warszawa: Bellona.

ZAREMBA, M. (2012), Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków–Warszawa: Znak.

ŻBIKOWSKI, A. (2011), ‘Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie’, [in:] TYCH, F. and ADAMCZYK-GARBOWSKA, M. (eds.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny, pp. 71‒93.

First Page

49

Last Page

63

Language

eng

Share

COinS