•  
  •  
 

Abstract

The aim of the study is to evaluate the spatial variation in the size and shape of land plots in Mazowieckie voivodship. For the purposes of the study both the shape and the compactness of the plots were measured, and the typology of communes was drawn based on this information. Subsequently, based on the two indicators related to the shape of plots, four types of communes were distinguished, depending on whether their values were higher or lower than the average (Dzieciucho­wicz and Dmochowska-Dudek, 2014). In addition, the paper includes calculations for the average share of unused land in the plot surface area, the average horizontal intensity of parcel development, and an indication of the type of land coverage dominant in the plots, by commune type. Pearson’s correlation coefficient was used in the analyses. It has been found that the studied area is dominated by plots characterised by small diversity in shape and high degree of compactness – mainly in the north-western part of the voivodship, as well as those where plots are highly diverse in shape and low in compactness – in the south-eastern part of the voivodship.

Keywords

land parcel, plot shape, plot size, Mazowieckie voivodship, GIS

Language

eng

References

BITNER, A. (2010), ‘Nowa metoda określania poziomu zurbanizowania obszaru na podstawie morfologii struktury podziału gruntu na działki’, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, pp. 165–179.

BITNER, A. (2011), ‘Charakterystyczny kształt działek ewidencyjnych na terenach zurbanizowanych – analiza struktury morfologicznej miast’, Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, 10 (1), pp. 23–31.

BITNER, A., HOŁYST, R. and FIAŁKOWSKI, M. (2009), ‘From complex structures to complex processes: Percolation theory applied to the formation of a city’, Physical Review E, 80 (3), 037102, http://doi.org/10.1103/PhysRevE.80.037102 (20.04.2017).

BOBOLA, G. and SZTAMPKE, M. (2008), ‘Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w rolnictwie’, Inżynieria Rolnicza, 11 (109), pp. 7–15.

BRIBIESCA, E. (1997), ‘Measuring 2-D shape compactness using the contact perimeter’, Computers and Mathematics with Applications, 33 (11), pp. 1–9.

BRIBIESCA, E. (2000), ‘A measure of compactness for 3D shapes’, Computers and Mathematics with Applications, 40 (10–11), pp. 1275–1284.

BRIBIESCA, E. (2008), ‘An easy measure of compactness for 2D and 3D shapes’, Pattern Recognition, 41 (2), pp. 543–554.

DEMETRIOU, D., STILLWELL, J. and SEE, L. (2013), ‘A new methodology for measuring land fragmentation, Computers’, Environment and Urban Systems, 39, pp. 71–80.

DZIECIUCHOWICZ, J. (2011), Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta: przykład Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

DZIECIUCHOWICZ, J. and DMOCHOWSKA-DUDEK, K. (2014), ‘Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi’, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, pp. 149–167.

FIAŁKOWSKI, M. and BITNER, A. (2008), ‘Universal rules for fragmentation of land by humans’, Landscape Ecology, 23 (9), pp. 1013–1022.

GAWRON, H. (2012), ‘Wpływ cech fizycznych działek na ceny gruntów budowlanych w aglomeracji miejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej)’, Studia i Materiały TNN, 20 (2), pp. 47–57.

GETIS, A. and ORD, J. K. (1995), ‘Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application’, Geographical Analysis, 27, pp. 286–306.

GNIADEK, J. (2013), ‘Ocena przestrzennego ukształtowania działek różniczan na przykładzie Mściwojowa’, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3 (2), pp. 133–143.

GNIADEK, J. and HARASIMOWICZ, S. (2008), ‘Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych na przykładzie wsi Filipowice’, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, pp. 103–115.

GOLACHOWSKI, S., KOSTRUBIEC, B. and ZAGOŻDŻON, A. (1974), Metody badań geograficzno-osadniczych, Warszawa: PWN.

HAUKE, J. and KOSSOWSKI, T. (2011), ‘Comparison of values of Pearson’s and Spearman’s correlation coefficient on the same sets of data’, Quaestiones Geographicae, 2 (30), pp. 87–93.

HERMAN, B. (2016), ‘Strategie na rynku kamienic wobec przemian funkcjonalnych w przestrzeni miejskiej’, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 45 (1), pp. 43–53.

JANUS, J., GLOWACKA, A. and BOZEK, P. (2016a), ‘Identification of areas with unfavorable agriculture development conditions in terms of shape and size of parcels with example of Southern Poland’, Proceedings of 15th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, 15, pp. 1260–1265.

JANUS, J., MIKA, M., LEŃ, P., SIEJKA, M. and TASZAKOWSKI, J. (2016b), ‘A new approach to calculate the land fragmentation indicators taking into account the adjacent plots’, Survey Review, 50 (358), pp. 1–7.

JAŻDŻEWSKA, I. (1999), Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

KOSTRUBIEC, B. (1971), ‘Sposoby pomiaru kształtów użyteczne w geografii i naukach pokrewnych’, Czasopismo Geograficzne, 42 (4), pp. 377–393.

KOSTRUBIEC, B. (1972), ‘Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej: problemy metodyczne’, Prace Geograficzne, 93.

KOTER, M. (1979), ‘Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi’, Acta Universitstis Lodziensis, Ser. II, 21, pp. 25–52.

KOTER, M. (1994), ‘Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast’, [in:] KOTER, M., TKOCZ, J. (eds.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, Toruń–Łódź: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, pp. 23–32.

LITWIN, U., KOSTERA, G. and MARCZEWSKA, B. (2000), ‘Granica w krajobrazie’, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Sesja Naukowa, 72, pp. 199–205.

MACEACHREN, A. M. (1985), ‘Compactness of geographic shape: Comparison and evaluation of measures’, Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, 67 (1), pp. 53–67.

MARKUSZEWSKA, I. (2013), ‘Land consolidation as an instrument of shaping the agrarian structure in Poland: a case study of the Wielkopolskie and Dolnośląskie voivodeships’, Quaestiones Geographicae, 32 (3), pp. 53–67.

MENNECKE, B. (1997), ‘Understanding the role of geographic information technologies in business: Applications and research directions’, Journal of Geographic Information and Decision Analysis, 1, pp. 44–68.

NALEJ, M. (2016), ‘Agricultural land cover changes in metropolitan areas of Poland for the period 1990–2012’, Miscellanea Geographica, 20 (2), pp. 39–45.

ORD, J. K. and GETIS, A. (2001), ‘Testing for Local Spatial Autocorrelation in the Presence of Global Autocorrelation’, Journal of Regional Science, 41 (3), pp. 411–432.

ROSIK, P. (2013), ‘Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim’, Mazowsze. Studia Regionalne, 13, pp. 65–79.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, Dz. U. nr 279, item 1642.

ŚLESZYŃSKI, P. (2013), ‘Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw’, Przegląd Geograficzny, 85 (2), pp. 173–197.

Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. nr 80, item 717.

WÓJCIK, M. (2006), ‘Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim)’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7, pp. 201–213.

WU, S. S., QIU, X., USERY, E. L. and WANG, L. (2009), ‘Using geometrical, textural, and contextual information of land parcels for classification of detailed urban land use’, Annals of the Association of American Geographers, 99 (1), pp. 76–98.

http://geoportal.infoteren.pl/Resources/Docs/BDOT10k.pdf (4.02.2016).

First Page

113

Last Page

130

Language

eng

Share

COinS