•  
  •  
 

Abstract

Warsaw and its metropolitan area seem an interesting testing ground for research on the phenomenon of residential segregation in the context of the evolution of housing policy, since the city has been subject to significant changes as a result of historical events. Each of these contributed to alterations in the level and the character of residential segregation. The goal of this article is to answer the following question: Was the changing housing policy in Warsaw and the surrounding metropolitan area during the transformation period and afterwards accompanied by a modification of the segregation structure and what differences can be noticed in the whole of the metropolitan area and in the city itself?

Keywords

housing policy, residential segregation, spatial segregation, Warsaw Metropolitan Area

Language

eng

References

ANDRZEJEWSKI, A. (1987), Polityka mieszkaniowa, Warszawa: PWN.

ATKINSON, A. B. (1970), ‘On the Measurement of Inequality’, Journal of Economic Theory, 2, pp. 244–263.

Atlas Warszawy. Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego (2009), Warszawa: igIpz paN.

BELL, W. (1954), ‘A Probability Model for the Measurement of Ecological Segregation’, Social Forces, 32, pp. 357–364.

COWEL, F. A. (1977), Measuring Inequality, Oxford: Philip Allan.

Delimitacja Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, www.mbpr.pl [accessed on June 2014].

DUNCAN, O. D. and DUNCAN, B. (1955), ‛A methodological analysis of segregation indexes’, American Sociological Review, 20 (2), pp. 210–217, http://personal.psc.isr.umich.edu/yuxie-web/files/demtech/Duncan_Duncan1955.pdf (5.10.2014).

ESPON (2013), ‘Best Metropolises. Best development conditions in European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw’, Targeted Analysis, 2 (14), Final Report, Version 29/01/2013.

FEITOSA, F. F., CAMARA, G., MONTEIRO, A. M. V., KOSCHITZKI, T. and SILVA, M. P. S. (2004), ‛Spatial measurement of residential segregation’, Proceedings of VI Brazilian Symposium on Geoinformatics, Geneva: IFIP, pp. 59–73.

GÓRCZYŃSKA, M. (2014), Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: Dynamika i aktorzy, Warszawa: IGiPZ PAN.

GRZEGORCZYK, A. and JACZEWSKA, B. (2015), ‘Measures of Social Segregation in the Context of Warsaw, Berlin and Paris Metropolitan Areas’, Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, 19 (3), pp. 22–35.

GZELL, S. (ed.) (2002), Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Warszawski, Warszawa: Akapit DTP.

JACZEWSKA, B. (2014), ‘The Transformation of ”Gated Communities”: a Case Study of the “Kabaty” Neighbourhood of Warsaw’, [in:] CZERNY M., CASTILLO G. H. (eds.) Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes, Urban Development and Infrastructure Series, Nova Science Publishers, pp. 193–208.

JACZEWSKA, B. and GRZEGORCZYK, A. (2016), ‘Residential segregation of metropolitan areas of Warsaw, Berlin and Paris’, Geographia Polonica, 89 (2), pp. 141–168.

JAŁOWIECKI, B., KRAJEWSKA, M. and OLEJNICZAK, K. (2003), ‘Klasa metropolitarna w przestrzeni Warszawy’, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (11), pp. 59–74.

JOHNSTON, R. J., POULSEN, M. and FORREST, J. (2009), ‘Research note-Measuring ethnic residential segregation: Putting some more geography’, Urban Geography, 30, pp. 91–109.

KOVACS, Z. (2012), ‘Residential Segregation in Budapest before and after Transition’, [in:] MALOUTAS, T. and FUJITA, K. (eds.), Residential Segregation in Comparative Perspective. Making Sense of Contextual Diversity, Farnham: Ashgate, pp. 197–217.

LIS, P. (2008), Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

LIS, P. (2012), Cykle mieszkaniowe: rola rynku i państwa, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

MALOUTAS, T. and FUJITA, K. (eds.) (2012), Residential Segregation in Comparative Perspective. Making Sense of Contextual Diversity, Farnham: Ashgate.

MARCIŃCZAK, S. (2013), Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Talin na początku XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

MARCIŃCZAK, S., MUSTERD, S. and STĘPNIAK, M. (2011), ‘Where the grass is greener: social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century’, European Urban and Regional Studies, 19 (4), pp. 383–403.

MARSZAŁ, T. (1999), ‘Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju’, Biuletyn KPZK PAN, 190, Warszawa: IGiPZ PAN.

MASSEY, D. S. and DENTON, N. A. (1988), ‘The dimensions of residential segregation’, Social Forces, 67 (2), pp. 281–315.

MOLSKI, P. (1988), Mieszkalnictwo a przemiany przestrzenne miasta: Warszawa 1945-1980, Warszawa: PWN.

POLANSKA, D. V. (2014), ‘Urban policy and the rise of gated housing in post-socialist Poland’, GeoJournal, 79, pp. 407–419.

REARDON, S .F. and O’SULLIVAN, D. (2004), ‘Measures of spatial segregation’, Sociological Methodology, 34, pp. 121–163.

SAILER-FLIEGE, U. (1999), ‘Characteristics of post-socialist urban transformation in East Central Europe’, GeoJournal, (49) 1, pp. 7–16.

SALAMON, M. and MUZIOŁ-WĘCŁAWOWICZ, A. (2015), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warszawa: Habitat for Humanity, Poland.

SMĘTKOWSKI, M. (2009), ‘Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?’, Przegląd Geograficzny, 81 (4), pp. 461–481.

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW, www.warszawa.stat.gov.pl [accessed on 1 July 2014].

STĘPNIAK, M. (2008), ‘Inwestycje mieszkaniowe na obszarze metropolitarnym Warszawy w latach 1995–2005’, [in:] SŁODCZYK, J. and ŚMIGIELSKA, M. (eds.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 209–218.

STĘPNIAK, M. (2014), Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945–2009, Warszawa: IGiPZ PAN.

SÝKORA, L. (1999), ‘Processes of Socio-spatial Differentiation in Post-communist Prague’, Housing Studies, 14 (5), pp. 679–701.

TAMMARU, T., MARCIŃCZAK, S., van HAM, M. and MUSTERD, S. (eds.) (2016), Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West (Regions and Cities), London and New York: Routledge.

TSENKOVA, S. and BUDIC-NEDOVIC, Z. (eds.) (2006), The Urban mosaic of post-socialist Europe, Heidelberg: Springer.

TSENKOVA, S. and POLANSKA, D. V. (2014), ‘Between state and market: housing Policy and housing transformation in post-socialist cities’, GeoJournal, 79, pp. 401–405.

WĘCŁAWOWICZ, G. (1979), ‘The structure of Socio-economic Space in Warsaw in 1931 and 1970: A Study In Factorial Ecology, [in:] FRANCH, R. A. and HAMILTON, f. E. (eds.), The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy, Chichester: John Willey & Sons, pp. 387–424.

WĘCŁAWOWICZ, G (1992), ‛Segregacja ludności według poziomu wykształcenia w największych miastach Polski’, [in:] WÓDZ, K. and CZEKAJ, K. (eds.), Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej, Katowice, pp. 185–222.

WĘCŁAWOWICZ, G. (1998), ‘Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw’, [in:] ENYEDI, G. (ed.), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Budapest: Akademiai Kiadó, pp. 55–66.

WĘCŁAWOWICZ, G. (2004), ‘Where the grass is greener in Poland: Regional and Intra-urban Inequalities’, [in:] LEE, R. and SMITH, D. M. (eds.), Geographies and Moralities. International Perspectives on Development, Justice and Place, London: Blackwell, pp. 62–77.

WĘCŁAWOWICZ, G. (2008), ‘Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy’, [in:]. Warszawa Akademicka. Seminarium, Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, pp. 21–29.

WHITE, P. (2011), ‛Ideologies, social segregation in Paris’, [in:] MUSTERD, S. and OSTEDNDORF, W. (eds.), Urban Segreagation and the Welfare State. Inequality and exclusion in western cities, Roultledge: Lonon, New York, pp. 148–167.

ZANIEWSKA, H. (2005), Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

ZANIEWSKA, H., KOWALEWSKI, A. T., THIEL, M. and BAREK, R. (2008), Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta, kryteria i poziomy odpowiedzialności. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

First Page

131

Last Page

155

Language

eng

Share

COinS