•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Title

Foreword

Language

eng

References

BRUINSMA, F. and RIETVELD, P. (2012), Is Transport Infrastructure Effective? Transport Infrastructure and Accessibility: Impacts on the Space Economy. Berlin-Heidelberg: Springer.

KOMORNICKI, T. (2011), Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Warszawa: IGiPZ PAN.

NOWORÓL, A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Kraków: UJ.

SIERPINSKI, G. (2010), ‘Miary dostępności transportowej miast i regionów’, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Transport, 66, pp. 91–96.

ŚLESZYŃSKI, P. (2009), ‘Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni’, Mazowsze Studia Regionalne, 2, pp. 53–72.

ŚLESZYŃSKI, P. (2014), ‘Dostępność czasowa i jej zastosowania’, Przegląd Geograficzny, 86 (2), pp. 171–215.

WEBER, J. and KWAN, M. P. (2003), ‘Evaluating the Effects of Geographic Contexts on Individual Accessibility: A Multilevel Approach’, Urban Geography, 24 (8), pp. 647–671.

First Page

5

Last Page

7

Language

eng

Share

COinS