•  
  •  
 

Abstract

The flow of immigrants into Europe is a phenomenon commonly known since the end of the Second World War. To a large extent it was the result of a colonial and then post-colonial relationship between metropolises and their overseas territories. Migration movements in Europe intensified after 1989 along with systemic changes in the eastern part of the continent. The phenomenon of increased migration to Europe observed since March 2015 combines both processes: economic migration, which undoubtedly dominates in terms of number, and exiles, of a much smaller scale, but given as the cause of migration by almost all migrants. A new phenomenon is the fact that a large part of migrants constitutes uncontrolled migration, which in previous years was marginal. In 2015, asylum applications were submitted in EU countries by as many as 1.25 million people. The influx of refugees to Europe has become not only a demographic phenomenon, but also a political one, evoking strong political emotions. Mass migrations also seem to be an instrument of international policy implementation by key world powers. The main purpose of the article was to present the background of the mass migration to Europe that took place in 2015. The main reasons for the decision to emigrate by the citizens of origin countries were shown, as well as the routes by which refugees flow into Europe.

Keywords

mass migration, Europe, refugees, migrant routes

Language

eng

References

Between the devil and the deep blue see. Europe fail refugees and migrants in Central Mediterranean (2018), Amnesty International, London.

BRONIEWICZ, B. (2008), Status uchodźcy w rozumieniu Konwencji Genewskiej w orzecznictwie sądów polskich, Prawa człowieka w orzecznictwie polskich sądów, http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=bbcbb1e844266f4abdfc29b3d8a64628607fa47e-d3 [accessed on: 1.03.2017].

CALVOCORESSI, P. (2002), Polityka międzynarodowa 1945–2000. Warsaw: Książka i Wiedza.

CUSUMANO, E. and PATTISON, J. (2018), ‘The non-governmental provision on search and rescue in the Mediterranean and the abdication of state responsibility’, Cambridge Review of International Affairs, 31 (1), pp. 53–75.

CZAJKOWSKA, K. and DIAWOŁ-SITKO, A. (2012), Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu. Warsaw: Dialog.

DE BEL-AIR, F. (2016), Migration profile: Syria, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Policy Brief, 2, Brussels.

Eritrea migration profliles (2016), UNICEF, https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Eritrea.pdf [accessed on: 10.05.2017].

Europe’s migrant crisis in numbers. An interactive guide to the European refugee crisis (2016), The Economist, 23.03.2016, http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/03/daily-chart-20 [accessed on: 2.03.2017].

Fiasko programu szkolenia syryjskich rebeliantów. USA zmarnowały 500 milionów dolarów (2016), Dziennik.pl, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/521839,fiasko-programu-szkolenia-syryjskich-rebeliantow-usa-zmarnowaly-500-milionow-dolarow.html [accessed on: 9.05.2017].

GEBRU, S. (2003), ‘Konflikt etiopsko-erytrejski’, [in:] MALENDOWSKI, W. (ed.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków. Wrocław: Atla2, pp. 225–241.

GÓRZYŃSKI, O. (2015), Erytrea, czyli państwo-więzienie. Stamtąd pochodzą uchodźcy, których przyjmie Polska, Wirtualna Polska, http://wiadomosci.wp.pl/erytrea-czyli-panstwo-wiezienie-stamtad-pochodza-uchodzcy-ktorych-przyjmie-polska-6027734616581249a [accessed on: 10.05.2017].

HITTI, P.K. (1951), History of Syria including Lebanon and Palestine. London: Macmillan.

HLEBOWICZ, B. (2017a), ‘Ratunek czy przemyt’, Gazeta Wyborcza, 10, 4.08, p. 12.

HLEBOWICZ, B. (2017b), ‘Włosi odeślą migrantów do Libii’, Gazeta Wyborcza, 174, 20.07, p. 13.

HOLLIDAY, J. (2012), Syria’s maturing insurgency. Middle East Security Report 5, June 2012, Institute for the Study of War, Washington.

IOM surveys Iraqi migrants to Europe (2016), International Organization for Migration, https://www.iom.int/news/iom-surveys-iraqi-migrants-europe [accessed on: 9.05.2017].

JANUSZEWSKA, E. (2016), ‘Refugees in France. Research statement’, [in:] LALEK, D. (ed.), Migration as a social process. The economic migrants and the refugees, Papers of Social Pedagogy, 1, pp. 68–81.

JASTRZĘBSKI, P. (2003), ‘Wojna w Afganistanie’, [in:] MALENDOWSKI, W. (ed.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków. Wrocław: Atla2, pp. 243–282.

KOKOT, M. (2017), ‘Przemyt ludzi za 4 mld euro rocznie’, Gazeta Wyborcza, 160, 12.07, p. 10.

KONARZEWSKA, A. (2007), ‘Migracyjne problemy Unii Europejskiej’, Bezpieczeństwo Narodowe, 3–4, pp. 91–107.

KOSER, K. (2014), Transition, crisis and mobility in Afghanistan: rhetoric and reality, International Organization for Migration, Kabul.

KUSZEWSKA, A. (2016), Quo vadis, Pakistan? Podsumowanie półrocza 2016, Centrum Studiów Polska–Azja, http://www.polska-azja.pl/a-kuszewska-quo-vadis-pakistan-podsumowanie-polrocza-2016-czesc-2 [accessed on: 10.05.2017].

LINKA, A. (2017), Zjawisko migracji i uchodźstwa, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Szczecin.

LUNDGREN-JÖRUM, E. (2012), ‘Discourses of a revolution: framing the Syrian uprising’, Ortadoğu Etütleri, 3 (2), pp. 9–30.

MARCHAND, K., SIEGEL, M., KUSCHMINDER, K., MAJIDI, N., VANORE, M. and BUIL, C. (2014), Afghanistan migration profile, International Organization for Migration, Kabul.

MATUSZCZYK, K. (2016), ‘Nowe statystyki o kryzysie migracyjnym’, Biuletyn Migracyjny, 55, p. 9.

MERELLI, A. (2015), Before the war, Syria housed three times as many refugees as Europe now, Quartz, https://qz.com/498597/before-the-war-syria-housed-three-times-as-many-refugees-as-europe-now [accessed on: 9.05.2017].

Migrant crisis. Migration to Europe explained in seven charts (2016), BBC News, http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 [accessed on: 7.04.2017].

MILCZANOWSKI, M. and SAWICKA, Z. (2013), Dwa odcienie rewolucji arabskiej: Egipt i Syria. Oświęcim: Wyd. Napoleon V.

MODRZEJEWSKA-LEŚNIEWSKA, J. (1996), ‘Interwencja ZSRR w Afganistanie 1979–1989’, [in:] BARTNICKI, A. (ed.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869–1996. Historia konfliktów. Warsaw: Książka i Wiedza, pp. 354–365.

MOREHOUSE, Ch. and BLOMFIELD, M. (2011), Irregular migration in Europe, Transatlantic Council on Migration, Migration Policy Institute, Washington.

MPC – migration profile: Syria (2013), Migration Policy Centre, Brussels.

NIEDZIŃSKI, B. (2015), ‘Którędy uchodźcy trafiają do UE? Jest sześć migracyjnych szlaków’, Gazeta Prawna, 2.09., http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/891650,ktoredy-uchodzcy-trafiaja-do-ue-jest-szesc-migracyjnych-szlakow.html [accessed on: 11.05.2017].

ODZIEMKOWSKI, J. (2006), Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej. Warsaw: Wyd. UKSW.

Pakistan: conflict profile (2010), Insight of Conflict, https://www.insightonconflict.org/conflicts/pakistan/conflict-profile [accessed on: 10.05.2017].

Pakistan migration profliles (2016), UNICEF, https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Pakistan.pdf [accessed on: 10.05.2017].

PLUTA, D. (2008), ‘Zarys zjawiska uchodźstwa. Aktorzy zjawiska a proces kształtowania uchodźcy’, [in:] CZERNIEJEWSKA, I. and MAIN, I. (eds.), Uchodźcy: teoria i praktyka, pp. 34–49.

PRUS, J. (2015), Erytrea to jedno z najbardziej restrykcyjnych państw świata, Polskie Radio, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1462126,Erytrea-to-jedno-z-najbardziej-restrykcyjnych-panstw-swiata-reportaz [accessed on: 10.05.2017].

RICA, S. de la, GLITZ, A. and ORTEGA, F. (2013), Immigration in Europe: trends, policies and empirical evidence, Discussion Papers no. 7778, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn.

RUJEVIC, N. and JARECKA, A. (2016), Szlak bałkański i nowe trasy uchodźców do UE, Deutsche Welle, http://www.dw.com/pl/szlak-ba%C5%82ka%C5%84ski-i-nowe-trasy-uchod%C5%BAc%C3%B3w-do-ue/a-19054894 [accessed on: 11.05.2017].

SALT, J. (2006), Current trends in international migration in Europe. Consultant’s report to the Council of Europe, Comité Européen Sur Les Migrations, Strasbourg.

SALT, J. and ALMEIDA JOSÉ, C. (2006), ‘International migration in Europe. Patterns and trends since mid-1990s’, Revue Européenne des Migrations Internationales, Université de Poitiers, 22 (2), pp. 155–175.

SASNAL, P. (ed.) (2015), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw.

SMITH, A. (2017), ‘Uncertain, alert and distress: the precarious position of NGO search and rescue operations in the Central Mediterranean’, Paix et Sécurité Internationales. Revue Maroco-Espagnole de Droit International et Relation Internationales, 5, pp. 29–70.

SOBCZYŃSKI, M. (2012), ‘Pokój i bezpieczeństwo w skali globalnej’, [in:] TRZEPACZ, P. (ed.), Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow, pp. 213–290.

TRIPP, C. (2009), Historia Iraku. Warsaw: Książka i Wiedza.

WEISS, T.L. (2016), Migration flows from Iraq to Europe: reasons behind migration, Iraq Mission International Organization for Migration, Displacement Tracking Matrix, Baghdad.

ZDANOWSKI, J. (2010), Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław: Ossolineum.

ZIRACK, L. (2016), ‘The economic toll of Afghanistan’s refugee crisis’, The Diplomat, 26.08., http://thediplomat.com/2016/08/the-economic-toll-of-afghanistans-refugee-crisis [accessed on: 7.04.2017].

First Page

7

Last Page

34

Language

eng

Share

COinS