•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Abstract

In recent decades, forced migration has become a globally salient issue for both developed and developing countries. As a developing country, Turkey is a significant destination for forced migration, with more than 3.6 million Syrian immigrants. This study concentrates on the socio-spatial impacts of forced migration in Turkish cities where Syrian immigrants have been concentrated and aims to answer the question: “Does forced migration produce an urban crisis in such cities?” The study leads to a prescription about new qualities of urban planning for coping with the urban crisis through a resilience strategy.

Keywords

cities, forced migration, socio-spatial impacts, urban planning, resilienc

Language

eng

References

AKŞİT, B. (1998), ‘İçgöçlerin Nesnel ve Öznel Toplumsal Tarihi Üzerine Gözlemler: Köy Tarafından Bir Bakış’, Türkiye’de İçgöç. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, pp. 22–37.

ALTERMAN, R. (2002), Planning in the Face of Crisis: Land Use, Housing, and Mass Immigration in Israel. London: Routledge.

ARI, K. (1995), Büyük Mübadele: Türkiye’ye Zorunlu Göç 1923–1925. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

BERTOCCHI, G. (2015), The Legacies of Slavery in and out of Africa, Discussion Paper No. 9105. Bonn: Institute for the Study of Labor.

BRAYBROOKE, D. and LINDBLOM, C.E. (1963), A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process. New York: Free Press of Glencoe.

BRYSON, J.M. (1981), ‘A Perspective on Planning and Crises in the Public Sector’, Strategic Management Journal, 2 (2), pp. 181–96.

CASTLES, S. (2003), ‘Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation’, Sociology, 37 (1), pp. 13–34.

CRUZ, S.S., COSTA, J.P.T.A, de SOUSA, S.A., and PINHO, P. (2013), ‘Urban Resilience and Spatial Dynamics’, Resilience Thinking in Urban Planning. Dordrecht: Springer, pp. 53–69.

DENİZ, O. (2011), ‘1990 Sonrasında Türkiye’ye Yönelen Sığınma Hareketleri ve Etkileri’, TÜ-CAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, pp. 93–102.

DGMM (2019a), [Turkish Directorate General of Migration Management], Temporary Protection, https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27 [accessed on: 8.10.2019].

DGMM (2019b), [Turkish Directorate General of Migration Management], History of Migration, http://www.goc.gov.tr/icerik/history-of-migration_915_1026 [accessed on: 31.04.2019].

DGMM (2019c), [Turkish Directorate General of Migration Management], Kitlesel Akınlar, https://www.goc.gov.tr/kitlesel-akinlar [accessed on: 19.09.2019].

DOĞANAY, F. (1996), Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi. Ankara: DPT.YBM 1997, http://www.balgoc.org.tr/gocmenyerlesim.html [accessed on: 31.04.2019].

DORAI, K. (2018), ‘Conflict and Migration in the Middle East: Syrian Refugees in Jordan and Lebanon’, Critical Perspectives on Migration in the Twenty-First Century. Bristol: E-International Relations Publishing, pp. 113–126.

EMEK İNAN, C. (2016), ‘Türkiye’de Göç Politikaları: İskân Kanunları Üzerinden Bir İnceleme’, Göç Araştırmaları Dergisi, 2 (3), pp. 10–33.

ERAYDIN, A. and TAŞAN-KOK, T. (2013), ‘Introduction: Resilience Thinking in Urban Planning’, Resilience Thinking in Urban Planning. Dordrecht: Springer, pp. 1–16.

ERDER, S. (2014), ‘Türkiye’de Değişen Siyasal Konjonktür, Değişen Göç ve İskan Politikaları’,[in] İÇDUYGU, A., ERDER, S. and GENÇKAYA, Ö.F (eds.) Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923–2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere. MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBİTAK, 1001_106K29, pp. 77–136.

GATRELL, P. (2008), ‘Refugees and Forced Migrants during the First World War’, Immigrants and Minorities, 26 (1/2), pp. 82–110.

GERAY, C. (1970), ‘Türkiye’de Göçmen Hareketleri ve Göçmenlerin Yerleştirilmesi’, Amme İdaresi Dergisi, 3 (4), pp. 8–36.

GODSCHALK, D.R. (2003), ‘Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities’, Natural Hazards Review, 4 (3), pp. 136–143.

HARUNOĞULLARI, M. (2016), ‘Suriyeli Sığınmacıların Kilis Şehrindeki Mekânsal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (45), pp. 373–396.

HARUNOĞULLARI, M. and CENGİZ, D. (2014), ‘Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği’, TÜCAUM VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, pp. 309–318.

İÇDUYGU, A. (2014), ‘1950’lerden 2000’lere Türkiye’den Yurtdışına Yönelen İşgücü Göçü’, [in:] İÇDUYGU, A., ERDER, S. and GENÇKAYA, Ö.F (eds.) Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923–2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere. MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBİTAK, 1001_106K29, pp. 173–221.

İÇDUYGU, A. (2015), Syrian Refugees in Turkey: The Long Road Ahead. Washington, DC: Migration Policy Institute.

İÇDUYGU, A. and ÜNALAN, T. (1998), ‘Türkiye’de İç Göç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri’, Türkiye’de İç Göç. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.

İÇDUYGU, A., ERDER, S., and GENÇKAYA, Ö.F. (2014), ‘Giriş’, [in:] İÇDUYGU, A., ERDER, S. and GENÇKAYA, Ö.F (eds.) Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923–2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere, MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBİ-TAK, 1001_106K29, pp. 13–25.

İNCE YENİLMEZ, M. (2017), ‘The Impact of Forced Migration in the Middle East: Syrian and Palestinian Refugees’, Perceptions, XXII (4), pp. 183–201.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. (2017), ‘Toolbox of Migration – Related Elements for the City Resilience Strategy, Migration Governance Framework’, Geneva, http//www.uclg.org/sites/default/files/consultation_document_migration_governance_framework.pdf [accessed on: 31.04.2019].

KELEŞ, R. (2002), Kentleşme Politikası. İstanbul: İmge Kitabevi.

KENYON LISCHER, S. (2007), ‘Causes and Consequences of Conflict-Induced Displacement’, Civil Wars, 9 (2), pp. 142–155.

KOCA A., YIKICI, A., KURTARIR, E., ÇILGIN, K., ÇOLAK, N., and KILINÇ, U. (2017), Kent Mülteciliği ve Planlama Açısından Yerel Sorumluluklar Değerlendirme Raporu, Suriyeli Yeni Komşularımız: Istanbul Orneği. İstanbul: TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi.

KOYUNCU, A. (2016), ‘Nimet mi? Külfet mi? Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıları ve Göç Ekonomisi Üzerine Bir Derkenar’, [in:] ESEN, A., DUMAN, M. and ALPER, H. (eds.), Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler, İstanbul: WALD Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, pp. 109–133.

LEE, J.J.H., GUADANGO, L., and MURILLO, F. (2017), ‘Migrants and Cities: Challenges and Opportunities’, [in:] APPAVE, G. and SINHA, N. (eds.) Migration in the 2030 Agenda. Geneva: International Organization for Migration, pp. 85–99.

MERSIN PORTAL (2019), Mersin’deki Suriyeli Sayısını Biliyor musunuz?, http://www.mersinportal.com/ozel-haber/iste-mersin-deki-suriyeli-sayisi-h41937.html [accessed on: 19.09.2019].

MIGRATION DATA PORTAL (2019), The Total Number of International Migrants, https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017 [accessed on: 28.02.2019].

O’NEILL, M. and SPYBEY, T. (2003), ‘Global Refugees, Exile, Displacement and Belonging’, Sociology, 37 (1), pp. 7–12.

OPERATIONAL PORTAL (2019), Syria Regional Refugee Response, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/1 [accessed on: 20.09.2019].

ÖZDEMİR, H. (2012), ‘Türkiye’de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme’, Akademik Bakış Dergisi, 30, pp. 1–18.

PETERSEN, W. (1958), ‘A General Typology of Migration’, American Sociological Review, 23 (3), pp. 256–266.

RASAS (2019) [Refugees and Asylum Seekers Assistance and Solidarity Association], The Number of Syrian Immigrants in Turkey (April 2019), https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi [accessed on: 31.04.2019].

REDONDO, E. (2018), ‘World War II Refugees and the Origin of the International Organization for Migration’, War and Population Displacement: Lessons of History. Sussex: Sussex Academic Press, pp. 158–175.

SAĞLAM, S., (2006), ‘Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme’, Türkiyat Araştırmaları, 5, pp. 33–44.

SÖNMEZ, M.E. (2016), ‘Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Şehrindeki Mekânsal Dağılışı ve Geleceği’, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitab. Ankara: Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, pp. 392–400.

TERZANO, K. (2014), ‘Commodification of Transitioning Ethnic Enclaves’, Behavioral Sciences, 4 (4), pp. 341–351.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ (2014), Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler, Birleşik Krallık.

First Page

115

Last Page

134

Language

eng

Share

COinS