•  
  •  
 

Volume 1

Number 35
June 2020
Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną – cz. 1