•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

This paper contains preliminary results of mycological research in residential and public buildings in Warsaw and its surroundings. The study focuses on the qualitative survey of fungi in buildings of various categories. It includes research objects divided into six categories depending on the age of the buildings and their use: new buildings and the objects of about twenty years and older, as well as twenty-year single-family houses. Two houses that are in the registry of monuments (National Heritage Institute) were also in the scope of the analysis. There have also been attempts to classify the identified species of fungi into groups of BSL (Biological Safety Level), in order to identify their potential allergenic impact on buildings users. In more than half of the studied objects the most frequently isolated species was Alternaria alternata (55% of cases) and fungi of the genera Aspergillus and Penicillium. Aspergillus niger was identified in 33% of the objects, exclusively in the neglected buildings, including those abandoned for at least one year.

Polish Abstract

W pracy zawarto wstępne opracowanie badań mykologicznych w budynkach mieszkalnych i gmachach użyteczności publicznej w Warszawie i okolicy. Badania dotyczą jakościowego rozpoznania fungi w obiektach z sześciu kategorii, które wydzielono w zależności od wieku budynków oraz ich przeznaczenia: mieszkania w tzw. „nowym budownictwie” oraz w obiektach około dwudziestoletnich i starszych, a także w dwudziestoletnich domach jednorodzinnych. W zakres analiz weszły również próby pochodzące z dwóch zabytkowych kamienic umieszczonych w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dokonano również próby zaklasyfikowania stwierdzonych gatunków grzybów pleśniowych do grupy BSL (Biological Safety Level), w celu wskazania ich potencjalnego oddziaływania alergogennego na użytkowników budynków. W ponad połowie obiektów najczęściej izolowano Alternaria alternata (55% przypadków) oraz grzyby z rodzajów Aspergillus i Penicillium, w tym Aspergillus niger, który zidentyfikowano w 33% badanych obiektów: w budynkach zaniedbanych, w tym niezamieszkałych od przynajmniej roku.

Keywords

moulds, mycology, building, allergy

References

Gams, W. 1971. Cephalosporium-artige Schimmelpilze. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart: 46–61.

Gerlach, W. & Nirenberg, H. 1982. The genus Fusarium – a pictorial atlas. Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin.

Navi, S.S., Bandyopadhyay, R., Hal, A.J. & Bramel-Cox, P.J. 1999. A pictorial guide for the identification of mold fungi on Sorghum grain. Information Bulletin no. 59. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Patancheru, India: 18–19.

Piontek, M. 1999. Atlas – Grzyby pleśniowe. Wydawnictwo Zielonogórskie, Zielona Góra.

Piotrowska, M. 2012. Czynniki sprzyjające rozwojowi grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych. In: Karyś J. & Krajewski K.J. (eds), Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną. Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Mykogów Budownictwa, Wrocławpp, pp. 59–64.

Pląskowska, E., Korol, M. & Ogórek, R. 2012. Grzyby występujące w pomieszczeniach klimatyzowanych, cz. II. Mikologia Lekarska, 19(1): 27–36.

Raper, K.B., Thom, Ch. & Fennel, D.I. 1949. Manual of the Penicillia. The Williams and Wilkins Company, Baltimore.

Thom, Ch. & Raper, K.B. 1945. A manual of the Aspergilli. The Williams and Wilkins Company, Baltimore.

Twarużek, M. 2006. Grzyby pleśniowe i ich rola w środowisku. In: Grajewski J. (ed.), Mikotoksyny i grzyby pleśniowe – zagrożenie dla człowieka i zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, pp. 18–25.

Watanabe, T. 2002. Pictorial atlas of soil and seed fungi morphologies of cultured fungi and key to species. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington.

Ważny, J. 2001. Mikroorganizmy rozwijające się w budynkach. In: Ważny J., Karyś J. (eds), Ochrona budynków przed korozją biologiczną. Wyd. Arkady, Warszawa, pp. 52–90.

Wiejak, A. 2011. Ocena stopnia skażenia powierzchni zarodnikami grzybów pleśniowych jako istotny czynnik ekspertyzy mikologicznej. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 3(159): 3–12.

Zyska, B. 1999. Zagrożenia biologiczne w budynkach. Wyd. Arkady, Warszawa.

Zyska, B. 2001. Grzyby powietrza wewnętrznego w krajach europejskich. Mikologia Lekarska, 8(3–4): 127–140.

Zycha, H. & Siepmann, R. 1969. Mucorales. J. Cramer Verl., Lehre.

First Page

101

Last Page

106

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS