•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

Magic mushrooms have accompanied man for thousands of years. Formerly they were used for religious and culture purposes. Those fungi belong mainly to the genera Conocybe, Copelandia, Panaeolus, Psilocybe and Stropharia. A number of these fungal species produce substances, like psilocybin, psilocin, ibotenic acid or muscimol. Because of their chemical similarity to naturally occurring neurotransmitters like serotonin and GABA these substances, after ingestion, affect brain neurochemistry and by this induce hallucinations. This mini review presents the influence of psilocybin, psilocin, ibotenic acid and muscimol on the nervous system. Also the effects of the above mentioned substances on emotion and mental health of people are discussed.

Polish Abstract

Grzyby halucynogenne są spożywane od tysiącleci w celach rytualnych i religijnych. Substancje aktywne, psylocybina, psylocyna i muscimol są stosunkowo mało toksyczne i z reguły nie powodują uzależnień, charakterystycznych choćby kokainy lub opiatów. Niemniej jednak, ze względu na charakter wywoływanych halucynacji oraz indywidualne cechy organizmu, jak wiek, stan emocjonalny mogą być groźne dla zdrowia. Z kolei na ich powinowactwo do receptorów układu serotoninergicznego, a przez to na możliwość interakcji z innymi systemami neurotransmisyjnymi mózgu, stanowią niebezpieczeństwo rozwoju psychoz, często charakterystycznych dla tych, występujących u pacjentów ze schizofrenią. Niezależnie od niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem grzybów halucynogennych, jak też produkowanych przez nie substancji aktywnych, należy wskazać, że te ostatnie znajdują powszechne zastosowania w badaniach neurofizjologicznych. Będąc agonistami lub antagonistami receptorów błonowych dla niektórych neurotransmiterów, pozwoliły zrozumieć ich funkcje fizjologiczna oraz wskazały na możliwe patologie powodowane zaburzeniami w obrębie poszczególnych systemów neurotransmisyjnych.

Keywords

magic mushrooms, psilocin, psilocybin, ibotenic acid, muscimol

References

Aghajanian, G.K. & Marek, G.J. 1999. Serotonin and hallucinogens. Neuropsychopharmacology, 21: 16S–23S.

Carter, O.L., Pettigrew, J.D., Hasler, F., Wallis, G.M., Liu, G.B., Hell, D. & Vollenweider, F.X. 2005. Modulating the rate and rhythmicity of perceptual rivalry alternations with the mixed 5-HT2A and 5-HT1A agonist psilocybin. Neuropsychopharmacology, 30: 1154–1162.

Delgado, P.L. & Moreno, F.A. 1998. Hallucinogens, serotonin and obsessive-compulsive disorder. J Psychoactive Drugs, 30: 359–366.

Gonzalez-Maeso, J. & Sealfon, S.C. 2009. Psychedelics and schizophrenia. Trends Neurosci, 32: 225–232.

Halpern, J.H. 2004. Hallucinogens and dissociative agents naturally growing in the United States. Pharmacol Ther, 102: 131–138.

Hopf, A. & Eckert, H. 1974. Distribution patterns of 14-C-psilocin in the brains of various animals. Act Nerv Super (Praha), 16: 64–66.

Hyde, C., Glancy, G., Omerod, P., Hall, D. & Taylor, G.S. 1978. Abuse of indigenous psilocybin mushrooms: a new fashion and some psychiatric complications. Br J Psychiatry, 132: 602–604.

Ikeda, A., Sekiguchi, K., Fujita, K., Yamadera, H. & Koga, Y. 2005. 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine-induced flashbacks. Am J Psychiatry, 162: 815.

McDonald, A. 1980. Mushrooms and madness. Hallucinogenic mushrooms and some psychopharmacological implications. Can J Psychiatry. 25: 586–594.

Meyer, J.S. & Quenzer, L.F. 2005. Psychopharmacology. Drugs, the Brain, and Behavior. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts, USA.

Muller, K., Puschel, K. & Iwersen-Bergmann, S. 2013. Suicide under the influence of "magic mushrooms". Arch Kriminol, 231: 193–198.

Passie, T., Seifert, J., Schneider, U. & Emrich, H.M., 2002. The pharmacology of psilocybin. Addict Biol, 7, 357–364.

Satora, L., Goszcz, H. & Ciszowski, K. 2005. Poisonings resulting from the ingestion of magic mushrooms in Krakow. Przegl Lek, 62, 394–396.

Stebelska, K. 2013. Fungal hallucinogens psilocin, ibotenic acid, and muscimol: analytical methods and biologic activities. Ther Drug Monit, 35: 420–442.

Tsujikawa, K., Mohri, H., Kuwayama, K., Miyaguchi, H., Iwata, Y., Gohda, A., Fukushima, S., Inoue, H. & Kishi, T. 2006. Analysis of hallucinogenic constituents in Amanita mushrooms circulated in Japan. Forensic Sci Int. 164: 172–178.

First Page

40

Last Page

48

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS