•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

Methanolic extracts obtained from biomass of Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach cultured in vitro were analyzed for qualitative and quantitative composition of non-hallucinogenic indole compounds in order to compare their amount with fruiting bodies of these species. Extracts demonstrated to contain six indole compounds. Contents of individual compounds ranged from 0.01 to 21.33 mg/100 g d.w. in biomass from in vitro cultures. The quantitatively dominating compounds included: 5-hydroxytryptophan (12.50 mg/100 g d.w.), L-tryptophan (14.00 mg/100 g d.w.) and serotonin (7.00 mg/100 g d.w.). Total content of the remaining indole compounds under analysis in the study was 55.32 mg/100 g d.w.

Polish Abstract

Lecznicze i przeciwutleniające właściwości grzybów są doskonałym połączeniem, które stanowi o ich wartości dietetycznej i umożliwia korzystanie z nich zarówno, jako żywności jak i dodatku żywieniowego. Celem niniejszej pracy była analiza zawartości fizjologicznie aktywnych związków indolowych w mycelium z kultur in vitro Agaricus bisporus (pieczarka dwuzarodnikowa). L-tryptofan, egzogenny aminokwas i jego pochodne, takie jak np. 5-hydroksytryptofan, muszą być dostarczane z pokarmem w codziennej diecie. Związki te mają działanie przeciwdepresyjne, są bezpośrednimi prekursorami serotoniny, a w przeciwieństwie do niej przekraczają barierę krew – mózg. Są też biogenetycznymi prekursorami innych związków indolowych, które pełnią funkcję neuroprzekaźników, co uzasadnia oznaczanie ich zawartości w grzybach jadalnych. Materiał do badań stanowiły owocniki A. bisporus pochodzenia komercyjnego. Z owocników A. bisporus wyprowadzono kultury in vitro na podłożu stałym Oddoux (1957). Eksperymentalne kultury in vitro prowadzono na płynnym, wytrząsanym podłożu Oddoux. Co dwa tygodnie prowadzenia kultur pasażowano je na świeżą pożywkę. Biomasę mrożono i suszono metodą liofilizacji. Otrzymaną biomasę z kultur in vitro analizowano jakościowo i ilościowo metodą HPLC na obecność niehalucynogennych związków indolowych. Po raz pierwszy zidentyfikowane i ilościowo oznaczone zostały związki indolowe w kulturach in vitro Agaricus bisporus na płynnym podłożu wg Oddoux. Analiza wykazała, że ekstrakty metanolowe otrzymane z grzybni zawierają sześć związków indolowych: L -tryptofan, 5 - hydroksytryptofan, serotoninę, melatoninę, tryptaminę i 5-metylotryptamię. Zawartości poszczególnych składników w biomasie z kultur in vitro były zróżnicowane w zakresie od 0,01 do 21,33 mg/100 g s. m. Dominującymi ilościowo związkami były: 5-hydroksytryptofan (12,50 mg/100 g s. m.), L-tryptofan (14,00 mg/100 g) i serotonina (7,00 mg/100 g). Całkowita zawartość związków indolowych w badanym materiale wynosiła 55,32 mg/100 g s. m. Biomasa z kultur in vitro badanego gatunku jest dobrym źródłem 5-hydroksytryptofanu i L- tryptofanu. Kultury in vitro A. bisporus mogą być wykorzystane jako model do badań nad akumulacją i metabolizmem związków indolowych.

Keywords

Agaricus bisporus, in vitro culture, L-tryptophan, serotonin

References

Barros, L., Cruz, T., Baptista, P., Estevinho, L.M. & Ferreira, I. 2008. Wild and commercial mushrooms as source of nutrients and nutraceuticals. Food Chemistry and Toxicology, 46: 2742–2747.

Ey, J., Schömi, E. & Taubert, D. 2007. Dietary sources and antioxidant effects of ergothioneine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55: 6466–6474.

Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica: agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Copenhagen, Nordsvamp.

Koyalamudi, S.R., Jeong, S.C., Song, C.H., Cho, K.Y. & Pang, G. 2008. Vitamin D2 formation and bioavailability from Agaricus bisporus button mushrooms treated with ultraviolet irradiation. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 57: 3351–3355.

Kysilka, R. & Wurst, M. 1985. High performance liquid chromatographic determination of hallucinogenic indoleamins with simultaneous UV photometric and voltametric detection. Journal of Chromatography, 320: 414–420.

Muszyńska, B. & Sułkowska-Ziaja, K. 2012a. Analysis of indole compounds in edible Basidiomycota species after thermal processing. Food Chemistry, 132: 455–459.

Muszyńska, B. & Sułkowska-Ziaja, K. 2012b. Analysis of indole compounds in fruiting bodies and in mycelia from in vitro cultures of Calocera viscosa (Basidiomycota). Acta Mycologica, 47: 57–64.

Muszyńska, B., Maślanka, A., Sułkowska-Ziaja, K. & Krzek, J. 2007. Analysis of indole compounds and nitric bases in fruiting bodies in Lactarius deterrimus by TLC-UV. Journal of Planar Chromatography Modern TLC, 20: 55–58.

Muszyńska, B., Sułkowska-Ziaja, K. & Ekiert, H. 2009. Indole compounds in fruiting bodies of some selected Macromycetes species and in their mycelia cultured in vitro. Die Pharmazie, 64: 479–480.

Muszyńska, B., Sułkowska-Ziaja, K. & Ekiert, H. 2011a. Indole compounds in fruiting bodies of some edible Basidiomycota species. Food Chemistry, 125: 1306–1308.

Muszyńska, B., Sułkowska-Ziaja, K. & Ekiert, H. 2011b. Indole compounds in some culinary– medicinal higher basidiomycetes from Poland. International Journal of Medicinal Mushrooms, 13: 449–454.

Muszyńska, B., Maślanka, A., Sułkowska-Ziaja, K. & Ekiert H. 2011c. Analysis of indole compounds in Armillaria mellea fruiting bodies. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 68: 93–97.

Oddoux, L. (ed.). 1957. Recherches sur les mycéliums secondaires des Homobasidiés en culture pure. Imprimerie de Trevoux, Lyon.

Reczyński, W., Muszyńska, B., Opoka, W., Smalec, A. & Sułkowska-Ziaja, K. 2013. Comparative study of metals accumulation in cultured in vitro mycelium and natural grown fruiting bodies of Boletus badius and Cantharellus cibarius. Biological Trace Element Research, 153: 355–362.

Roberts, J. 2008. Vitamin D2 formation from post-harvest UV-B treatment of mushrooms (Agaricus bisporus) and retention during storage. Food Chemistry, 56: 4541–4544.

First Page

66

Last Page

72

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS