•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

For a long time fungi belonging to Basidiomycota phylum have been in the center of attention because of the presence in their fruiting bodies of compounds with known therapeutic activity. Mycelial cultures of two aphyllophorales species occurring in Poland, Hydnum repandum L., and Sparassis crispa (Wulf.) Fr., were analyzed in our study. The main aim of the study was qualitative and quantitative analysis of extracts obtained from the mycelial cultures for the presence of known biologically active compounds, including phenolic acids, non-hallucinogenic indole compounds and sterols. For analyses a reversed-phase chromatography (RP-HPLC) method was used. The presence of eight phenolic acids including gallic, gentisic, p-hydroxybenzoic, caffeic, p-coumaric protocatechuic, syringic, vanillic and cinnamic acids was confirmed in the extracts obtained from the biomass. The quantitatively predominant metabolites in biomass from in vitro cultures of H. repandum and S. crispa were protocatechuic acid (6.23 μg/g DW) and p-hydroxybenzoic acid (4.52 μg/g DW). Derivatives of indole such as indole, serotonin, tryptamine and tryptophan were measured quantitatively. Their total content was estimated as 1.28 μg/g DW and 3.07 μg/g DW in H. repandum and S. crispa extracts, respectively. The major metabolite found was tryptophan. In addition, ergosterol, one of the sterols present in the biomass of in vitro cultures of S. crispa was analyzed (700.87 μg/g DW). The obtained results confirm the hypothesis that mycelial cultures of domestic species of aphyllophorales are able to accumulate biologically active metabolites.

Polish Abstract

Grzyby z gromady Basidiomycota od dawna budzą zainteresowanie ze względu na występowanie w ich owocnikach szeregu związków o uznanych właściwościach leczniczych. Obiektem przeprowadzonych badań były kultury mycelialne dwóch gatunków grzybów afylloforoidalnych występujących na terenie Polski Hydnum repandum L. oraz Sparassis crispa (Wulf.) Fr. Celem podjętych badań była jakościowa i ilościowa analiza ekstraktów otrzymanych z kultur mycelialnych pod kątem występowania związków o udokumentowanej aktywności biologicznej: kwasów fenolowych, niehalucynogennych związków indolowych oraz steroli. Do oznaczeń wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową faz odwróconych (RP-HPLC). Na podstawie analizy stwierdzono w ekstraktach z otrzymanej biomasy obecność ośmiu kwasów fenolowych: galusowego, gentyzynowego, p-hydroksybenzoesowego, kawowego, kumarowego, protokatechowego, syryngowego, wanilinowego oraz kwasu cynamonowego. Ilościowo dominującym związkiem był kwas protokatechowy w ilości 6,23 μg/g s.m. (H. repandum) oraz kwas hydroksybenzoesowy w ilości 4,52 μg/g s.m. (S. crispa). Spośród związków pochodnych indolu ilościowo oznaczono: indol, serotoninę, tryptaminę i tryptofan. Całkowita ich zawartość wynosiła 1,28 μg/g s. m. (ekstrakty z H. repandum) oraz 3,07 μg/g s.m. (ekstrakty z S.crispa). Ilościowo dominującym metabolitem był tryptofan. Spośród steroli oznaczono ergosterol w biomasie z kultur in vitro S. crispa (700,87 μg/g s.m). Uzyskane wyniki wskazują, że przebadane kultury mycelialne krajowych gatunków grzybów afylloforoidalnych są zdolne do akumulacji metabolitów aktywnych biologicznie.

Keywords

Basidiomycota, indole compounds, phenolic acids, sterols

References

Ellnain-Wojtaszek, M. & Zgórka, G. 1999. High-performance liquid chromatography and thin-leyer chromatography of phenolic acids from Gingko biloba L. leaves collected within vegetative period. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 22: 1459–1471.

Ferreira, I.C., Barros, L. & Abreu, R.M. 2009. Antioxidants in wild mushrooms. Current Medicinal Chemistry, 16: 1543–1560.

Gumińska, B. & Wojewoda, W. 1988. Grzyby i ich oznaczanie [Fungi and their identification] (in Polish). PWRiL, Warszawa.

Kopczyński, K. 2012. Immunomodulating and anticancer properties of fungi. Acta Mycologica, 47(1): 91–96.

Mattila, P., Lampib, A.M., Ronkainenb, R. et al. 2002. Sterol and vitamin D2 contents in some wild and cultivated mushrooms. Food Chemistry, 76: 293–298.

Mraz, M., Woźniewski M., Kacprzak G. et al. 2010. Postępowanie wspomagające. (In:) J. Kołodziej, M. Marciniak (eds). Rak płuca. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań: 207–231.

Muszyńska, B., Sułkowska-Ziaja, K. & Ekiert, H. 2009. Indole compounds in fruiting bodies of some selected Macromycetes species and in their mycelia cultured in vitro. Pharmazie, 64: 479–480.

Muszyńska, B., Sułkowska-Ziaja, K. & Ekiert, H. 2011a. Indole compounds in fruiting bodies of some edible Basidiomycota species. Food Chemistry, 125: 1306–1308.

Muszyńska, B., Sułkowska-Ziaja, K. & Ekiert, H. 2011b. Indole Compounds in some culinary-medicinal higher Basidiomyetes from Poland. International Journal of Medicinal Mushrooms, 13(5): 449–454.

Oddoux. 1957. Recherches sur les myc liums secondaires des Homobasidi s en culture pure: morphologie, cytologie, exigences alimentaires. r voux: J. Patissier, Lyon.

Sułkowska-Ziaja, K., Muszynska, B. & Szewczyk A. 2014. Antioxidant components of selected indigenous edible mushrooms of the obsolete order Aphyllophorales. Revista Iberoamericana de Micologia. http://dx.doi.org/10.1016/j.riam.2013.10.011

Sułkowska-Ziaja, K., Muszyńska, B. & Końska, G. 2005. Biologically active compounds of fungal origin displaying antitumor activity. Acta Poloniae Pharmaceutica, 62: 153–159.

Yuan, J.P., Kuang, H.C., Wang, J.H. et al. 2008. Evaluation of ergosterol and its esters in the pileus, gill, and stipe tissues of agaric fungi and their relative changes in the comminuted fungal tissues. Applied Microbiology and Biotechnology, 80: 459–465.

Yuan, J.P., Wang, J.H., Liu, X. et al. 2006. Determination of ergosterol in ganoderma spore lipid from the germinating spores of Ganoderma lucidum by high-performance liquid chromatography. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 6172–6176.

Zjawiony, J.K. 2004. Biologically active compounds from Aphyllophorales (polypore) fungi. Journal of Natural Products, 67: 300–310.

First Page

73

Last Page

79

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS