•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

Fungi serve as a food source for a wide variety of animals. Among mammals, most species feed on fungi occasionally or accidentally while foraging for other type of food, but some species are frequent mycophags and fungi can be a dominant component of their diet. Examples of mycophags can be found among marsupials: wallabies and bettongs; and rodents: squirrels, chipmunks, voles and mice. Hypogeous fungi produce closed, underground sporocarps without opening mechanisms, and thus are unable to release their spores into the air. In case of those fungi, animals feeding on sporocarps and spreading spores in their faeces are considered to be the main vector of spore dispersal. Animals that frequently feed on fungi and other heavy digestible food have developed morphological adaptations such as longer gut retention and a spiral construction of the proximal colon, to digest more fungal material which is rich in nitrogen. The spores stay viable after passing through the animal gut, and in some cases their ability to germinate and form mycorrhiza is enhanced after leaving the intestine. Hypogeous fungi are mycorrhizal partners for plants and it is therefore possible that the interactions between mycorrhizal fungi and animals spreading their spores also play an important role in ecosystem functioning.

Polish Abstract

Grzyby stanowią pokarm dla wielu gatunków zwierząt. Spośród ssaków, większość gatunków żywi się grzybami w niewielkiej ilości oraz natrafiając na nie w czasie poszukiwania innego pokarmu, jednak dla niektórych gatunków, grzyby mogą stanowić dominujący element diety. Najwięcej przykładów mykofagicznych ssaków można znaleźć wśród małych zwierząt: torbaczy (walabie i kanguroszczury) oraz gryzoni (wiewiórki, myszy i nornice). Grzyby podziemne zajmują bardzo specyficzną niszę ekologiczną, jako partnerzy mykoryzowi drzew, tworzący zamknięte owocniki, nie przystosowane do dyspersji zarodników z prądami powietrza. Z tego powodu głównymi wektorami rozpraszania tych grzybów są zwierzęta odżywiające się podziemnymi owocnikami i roznoszące zarodniki w odchodach. Zwierzęta które regularnie żywią się grzybami posiadają fizjologiczne i morfologiczne adaptacje do trawienia tego typu pokarmu i uzyskania z niego jak największej ilości przyswajalnej materii. Zarodniki pozostają zdolne do dalszego rozwoju po wydaleniu na zewnątrz organizmu zwierzęcego. Badania laboratoryjne wskazują, że w przypadku niektórych gatunków wpływa to wręcz korzystnie na tempo dalszego rozwoju zarodników, oraz na ich zdolność do zawiązywania mykoryzy. Zwierzęta w ekosystemie leśnym zależą od drzew jako od miejsc schronienia, żerowania i rozmnażania. Tyczy się to zarówno gatunków mykofagicznych, roznoszących zarodniki grzybów podziemnych, jak i zwierząt drapieżnych. Z kolei drzewa zależą od grzybów mykoryzowych wpływających na ich rozwój i kondycję. Ważnym jest zatem, aby poszerzać wiedzę o powiązaniach między organizmami tworzącymi ekosystem leśny, gdyż jakiekolwiek zaburzenie w tej sieci zależności (jak na przykład selektywna wycinka drzew, lub ograniczanie populacji gryzoni uznanych za szkodniki), może wpłynąć na pozostałe elementy ekosystemu.

Keywords

mycophagy, fungivory, spore dispersal rodents

References

Bertolino, S., Vizzini, A., Wauters, L.A. & Tosi, G. 2004. Consumption of hypogeous and epigeous fungi by the red squirrel (Sciurus vulgaris) in subalpine conifer forests. Forest Ecology and Management, 202: 227–233.

Cazares, E. & Trappe, J.M. 1994. Spore dispersal of ectomycorrhizal fungi on a glacier forefront by mammal mycophagy, Mycologia, 86: 507–510.

Claridge, A.W. & Lindenmayer, D.B. 1998. Consumption of hypogeous fungi by the mountain brushtail possum (Trichosurus caninus) in eastern Australia. Mycological Research, 102: 269–272.

Claridge, A.W., Trappe, J.M., Cork, S.J. & Claridge, D.L. 1999. Mycophagy by small mammals in the coniferous forests of North America: nutritional value of sporocarps of Rhizopogon vinicolor, a common hypogeous fungus. Journal of Comparative Physiology B, 169: 172–178.

Colgan, W., Carey, A.B., Trappe, J.M., Molina, R. & Thyssel, D. 1999. Diversity and productivity of hypogeous fungal sporocarps in a variably thinned Douglas-fir forest. Canadian Journal of Forest Research, 29: 1259–1268.

Colgan, W. & Claridge, W. 2002. Mycorrhizal effectiveness of Rhizopogon spores recovered from faecal pellets of small forest-dwelling mammals. Mycological Reseach, 106: 314–320.

Cork, S.J. & Kenagy, G.J. 1989. Nutritional value of hypogeous fungus for as forest-dwelling ground squirrel. Ecology, 70(3): 577–586.

D’Alva, T., Lara, C., Estrada-Torres, A. & Castillo-Guevara, C. 2007. Digestive responses of two omnivorous rodents (Peromyscus maniculatus and P. alstoni) feeding on epigeous fungus (Russula occidentalis). Journal of Comparative Physiology B, 177: 707–712.

Danks, M.A. 2012. Gut-retention time in mycophagous mammals: a review and a study of truffle-like fungal spore retention in the swam wallaby. Fungal Ecology, 5: 200–210.

Drożdż, A. 1966. Food habits and food supply of rodents in the beech forest, Acta Theriologica, 11: 363–384.

Fogel, R. & Trappe, J. 1978. Fungus consumption (Mycophagy) by small animals. Northwest Science, 52(1): 1–31.

Hanson, A.M., Hodge, K.T. & Porter, L.M. 2003. Mycophagy among Primates. Mycologist, 17(1): 6–10.

Hilario, R.R. & Ferrari, S.F. 2011. Why feed on fungi? The nutritional content of sporocarps consumed by buffy-headed marmosets, Callithrix flaviceps (Pimates: Callithrichidae), in Southeastern Brazil. Journal of Chemical Ecology, 37: 145–149.

Johnson, C.N. 1996. Interactions between mammals and ectomycorrhizal fungi. Tree, 11(12): 503–507.

Kataržyte, M. & Kutorga, E. 2011. Small mammal mycophagy in hermiboreal forest communities of Lithuania. Central European Journal of Biology, 6(3): 446–456.

Lee, W.B. & Houston, D.C. 1993. The role of coprophagy in digestion in voles (Microtus agrestis and Clethrionomys glareolus). Functional Ecology, 7: 427–432.

Lehmkuhl, J.F., Gould, L.E., Cazares, E. & Hosford, D.R. 2004. Truffle abundance and mycophagy by northern flying squirrels in eastern Washington forests. Forest Ecology and Management, 200: 49–65.

Ławrynowicz, M., Faliński, J.B. & Bober, J. 2006. Interactions among hypogeous fungi and wild boars in the subcontinental pine forest. Biodiversity: Research and Conservation, 1–2: 102–106.

Mckeever, S. 1964, Food habits of the pine squirrel in northeastern California Journal of Wildlife Management, 28: 402–403.

Steinecker, W. & Browning, B.M., 1970. Food habits of the western gray squirrel. California Fish and Game 56: 36–48.

Trappe, J.M. & Claridge, A.W. 2005. Hypogeous fungi: evolution of reproductive and dispersal strategies through interactions with animals and mycorrhizal plants. (In:) J. Dighton, J.F. White & Oudemans P. (eds), The Fungal Community. CRC, Taylor & Francis, Boca Raton, pp. 613–623.

Trappe, J.M., Molina, R., Louma, D.L., Cazares, E., Pilz, D., Smith, J.E., Castellano, M.A., Miller, S.L. & Trappe, M.J. 2009. Diversity, ecology and conservation of truffle fungi in forests of the Pacific Northwest – small mammal mycophagy. United States, Portland, Oregon, Department of Agriculture, 196.

Trevis, L. 1953. Stomach contents of chipmunks and mantled squirrels in northeastern California. Journal of Mammalogy, 34: 316–324.

Vernes, K. & Lebel, T. 2011. Truffle consumption by New Guinea forest wallabies. Fungal Ecology, 4: 270–276.

First Page

89

Last Page

95

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS