•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

Phytotechnologies are plant based technologies of remediation and containment of pollutions. Many advantages of phytotechnologies such as control of water and biogeochemical cycles, positive impact on soil characteristics and lowering the risk of erosion, contaminant immobilization and destruction, habitat restoration, low costs of implementation, and high public acceptance, decide that in more and more cases it is a preferred and recommended method of rehabilitation. Vegetation selected to the particular site conditions and having required characteristics will shape other biotic communities. It is thus immensely important to gather detailed knowledge about all the elements and processes occurring at the place of interest, before employing adequate phytotechnology application.

Polish Abstract

W świetle postępującej degradacji środowiska naukowcy i inżynierowie szukają coraz bardziej zaawansowanych metod pozwalających na ochronę, remediację i rekultywację ekosystemów. Obecnie preferowane są rozwiązania holistycznie, biorące pod uwagę nie tylko aspekty środowiskowe, ale również ekonomiczne i społeczne. Fitotechnologie to metody remediacji i zatrzymywania zanieczyszczeń oparte o wykorzystanie roślin, procesów zachodzących w ich tkankach oraz w ryzosferze. Zwiększanie pokrywy roślinnej powiększa pojemność środowiska poprzez filtrację wody, kontrolę cykli biogeochemicznych, a także tworzenie siedlisk i zwiększanie bioróżnorodności. Rośliny mają też pewną wartość estetyczną, dlatego ich wykorzystanie w celu rozwiązywania problemów środowiskowych jest mile widziane przez społeczeństwo. Wśród zalet fitotechnologii należy również wymienić ich koszt, który szacunkowo jest około 10-20% niższy niż analogicznej skuteczności rozwiązanie tradycyjne (Vaněk i inni 2010). Dobór odpowiedniego rozwiązania podyktowany jest celem przedsięwzięcia. Najczęściej wykorzystywane rozwiązania zatrzymujące zanieczyszczenia to stabilizujące pokrywy roślinne i drzewne bariery hydrauliczne. Rozwiązania mające na celu zniszczenie zanieczyszczenia to pokrywy i drzewostany fitoremediacyjne. Część rozwiązań ma potencjał remediacyjny, ale także zatrzymuje zanieczyszczenia, to m.in.: strefy buforowe, adaptowane zbiorniki małej retencji oraz oczyszczalnie hydrofitowe. Wykorzystanie fitotechnologii ograniczone jest stężeniami zanieczyszczeń, których rośliny mogą nie przetrwać oraz warunkami klimatycznymi i sezonowymi, a także koniecznością poświęcenia dużego obszaru pod uprawę. Ponadto zabiegi wykorzystujące rośliny są stosunkowo nowymi rozwiązaniami i jeszcze nie wszystko wiadomo o ich możliwościach i konsekwencjach użycia.

Keywords

ecotechnologies, rehabilitation, remediation, watershed management, pollution control

References

Assessment, M.E. 2005. Ecosystems and human well-being: Island Press Washington, DC.

Budyko, M.I. 1986. Plants. In: The Evolution of the Biosphere (M.I. Budyko, ed.), pp. 99–137. Springer Netherlands, Amsterdam.

Costanzo, A. & Bàrberi, P. 2014. Functional agrobiodiversity and agroecosystem services in sustainable wheat production. A review. Agronomy for Sustainable Development, 34(2): 327–348.

Danilov-Danil'yan, V.I., Losev, K.S. & Reyf I.E. 2009. In: Sustainable development in relation to the carrying capacity of the biosphere. Sustainable Development and the Limitation of Growth (V.I. Danilov-Danil'yan, K.S. Losev, & Reyf I.E. eds), pp. 187–196. Springer Berlin Heidelberg.

DuBowy, P.J. 2013. Mississippi River Ecohydrology: Past, present and future. Ecohydrology & Hydrobiology, 13(1): 73–83.

Ehret, M., Bühle, L., Graß, R., Lamersdorf, N. & Wachendorf, M. 2015. Bioenergy provision by an alley cropping system of grassland and shrub willow hybrids: biomass, fuel characteristics and net energy yields. Agroforestry Systems, 89(2): 365–381.

Grayson, J., Chapman, M. & Underwood, A. 1999. The assessment of restoration of habitat in urban wetlands. Landscape and Urban planning, 43(4): 227–236.

IETC U. 2003. Phytotechnologies: A Technical Approach in Environmental Management. UNEP, Web.

Kirkby, M. 1995. Modelling the links between vegetation and landforms. Geomorphology, 13(1–4): 319–335.

Marmiroli, N., Marmiroli, M. & Maestri, E. 2006. Phytoremediation and phytotechnologies: A review for the present and the future. In:. Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation (Twardowska, I., Allen, H., Häggblom, M. & Stefaniak, S., eds), pp. 403–416. Springer Netherlands, Amsterdam.

Philippot, L. Raaijmakers, J.M., Lemanceau, P. & van der Putten, W.H. 2013. Going back to the roots: the microbial ecology of the rhizosphere. Nature Reviews Microbiology, 11(11): 789–799.

Ryszkowski, L. 1998. Nature friendly farming. Naturopa 86: 9.

Sinden, J.A. & King, D. 1996. Conservation information: a market incentive to promote environmental quality. Biodiversity and Conservation, 5(7): 943–950.

Technology I, Team RCP. 2009. Phytotechnology Technical and Regulatory Guidance and Decision Trees, Revised: Interstate Technology & Regulatory Council.

Thangavel, P. & Sridevi, G. 2014. Environmental Sustainability: Role of Green Technologies: Springer, New Delhi.

van Beukering, P.J.H., Cesar, H.S.J. & Janssen M.A. 2003. Economic valuation of the Leuser National Park on Sumatra, Indonesia. Ecological Economics, 44(1): 43–62.

Vaněk, T., Podlipna, R. & Soudek, P. 2010. General Factors Influencing Application of Phytotechnology Techniques. In: Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination (Kulakow, P. & Pidlisnyuk, V., editors), pp. 1–13. Springer Netherlands.

Whetton, P.H., Fowler, A.M., Haylock & M.R., Pittock, A.B. 1993. Implications of climate change due to the enhanced greenhouse effect on floods and droughts in Australia. Climatic Change, 25(3–4): 289–317.

Zalewski, M. 2002. Guidelines for the integrated management of the watershed: phytotechnology and ecohydrology: UNEP/Earthprint.

Zalewski, M. 2011. Ecohydrology for implementation of the EU water framework directive. Proceedings of the ICE-Water Management, 164(8): 375–385.

Zalewski, M & Wagner-Lotkowska, I. 2004. Integrated watershed mangement: ecohydrology & phytotechnology. Manual. Integrated watershed mangement: ecohydrology & phytotechnology Manual: UNESCO.

First Page

23

Last Page

29

Language

eng

Share

COinS