•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

The inconvenient environmental conditions force microorganisms to colonize either abiotic surfaces or animal and plant tissues and, therefore, form more resistant structures – biofilms. The phenomenon of microbial adherence, opportunistic pathogens in particular, is of a great concern. Colonization of medical devices and biofilm formation on their surface, may lead to severe infections mainly in humans with impaired immune system. Although, current research consider various methods for prevention of microbial biofilms formation, still, once a biofilm is formed, its elimination is almost impossible. This study focuses on the overview of novel methods applied for eradication of mature opportunistic pathogens' biofilms. Among various techniques the following: cold plasma, electric field, ultrasounds, ozonated water treatment, phagotherapy, matrix targeting enzymes, bacteriocins, synthetic chemicals and natural origin compounds used for biofilm matrix disruption were briefly described.

Polish Abstract

W niekorzystnych warunkach środowiska, mikroorganizmy zasiedlają zarówno powierzchnie abiotyczne, jak i biotyczne takie jak tkanki zwierzęce czy roślinne, tworząc struktury biofilmu charakteryzujące się wysoką opornością. Adhezja mikroorganizmów, szczególnie patogenów oportunistycznych, niesie niebezpieczeństwo zasiedlania materiałów medycznych, co może doprowadzić do infekcji u osób z obniżoną odpornością. Chociaż dotychczasowe badania wskazują różne metody zapobiegania tworzeniu biofilmu, jego całkowita eliminacja ze środowiska jest nadal niemożliwa. Przedstawione opracowanie stanowi przegląd nowoczesnych metod usuwania dojrzałego biofilmu tworzonego przez patogeny oportunistyczne. Spośród wielu metod opisano m.in. zastosowanie: zimnej plazmy, ultradźwięków, pola elektrycznego, ozonowania wody, terapii fagowej, enzymów działających bezpośrednio na macierz biofilmu, bakteriocyn, środków chemicznych syntetycznych oraz pochodzenia naturalnego.

Keywords

biofilm eradication, Pseudomonas aeruginosa, microbial colonization

References

Ahmed, A., Khan, A.K., Anwar, A., Ali, S.A. & Shah, M.R. (2016) Biofilm inhibitory effect of chlorhexidine conjugated gold nanoparticles against Klebsiella pneumoniae. Microbial Pathogenesis, 98: 50–56.

Alkawareek, M.Y., Algwari, Q.Th., Laverty, G., Gorman, S.P., Graham, W.G., O'Connel, D. & Gilmore, B.F. 2012. Eradication of Pseudomonas aeruginosa biofilms by atmospheric pressure non-thermal plasma. Plos One, 7: e44289.

Bialoszewski, D., Pietruczuk-Padzik, A., Klicinska, A., Bocian, E., Czajkowska, M., Bukowska, B. & Tyski, S. 2011. Activity of ozonated water and ozone against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa biofilms. Medical Science Monitor, 17: BR339-344.

Biel, M.A., Usacheva, M., Teichert M. & Balcom, J. 2011. Antimicrobial photodynamic therapy treatment of chronic recurrent sinusitis biofilms. International Forum of Allergy & Rhinology, 5: 329–334.

Chaignon, P., Sadovskaya, I., Raunaj, C., Ramasubbu, N., Kaplan, J.B. & Jabbouri, S. 2007. Susceptibility of staphylococcal biofilms to enzymatic treatments depends on their chemical composition. Applied Microbiology and Biotechnology, 75: 125–132.

Carson, L., Gorman, S.P. & Gilmore, B.F. 2010. The use of lytic bacteriophages in the prevention and eradication of biofilms of Proteus mirabilis and Escherichia coli. FEMS Immunology & Medical Microbiology, 59: 447–455.

Chen, M., Yu, Q. & Sun, H. 2013. Novel strategies for the prevention and treatment of biofilm related infections. International Journal of Molecular Sciences, 14: 18488–18501.

Cortes, M.E., Bonilla, J.C. & Sinisterra, R.D. 2011. Biofilm formation, control and novel strategies for eradication. In: Mendez-Vilas A. (ed.), Science against Microbial Pathogens: Communicating Current Research and Technological Advances, pp. 896–905. Formatex.

Czaczyk, K. & Myszka, K. 2007. Biosynthesis of extracellular polymeric substances (EPS) and its role in microbial biofilm formation. Polish Journal of Environmental Studies, 16: 799–806.

Diaz De Rienzo, M.A., Stevenson, P.S., Marchant, R. & Banat, I.M. 2016. Pseudomonas aeruginosa biofilm disruption using microbial surfactants. Journal of Applied Microbiology, 120: 868–876.

Donlan, R.M. 2001. Biofilm formation: a clinically relevant microbiological process. Clinical Infectious Diseases, 33: 1387–1392.

European Centre for Disease Prevention and Control 2012. Annual epidemiological report. Reporting on 2010 surveillance data and 2011 intelligence data, pp. 207–213. Available from: www.ecdc.europa.eu

Fernandes, M.M., Ivanova, K., Francesko, A., River, A.D., Torrent-Burgues, J., Gedanken, A., Mendoza, E. & Tzanow, T. 2016. Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa eradication by nano-penicillin G. Nanomedicine, 12: 2061–2069.

Furowicz, A., Boroń-Kaczmarska, A., Ferlas, M., Czernomysy-Furowicz, D. & Pobucewicz, A. 2010. Biofilm bakteryjny oraz inne elementy i mechanizmy pozwalające na przeżycie drobnoustrojom w warunkach ekstremalnych. Medycyna Weterynaryjna, 66: 444–448.

Garrett, T.R., Bhakoo, M. & Zhang, Z. 2008. Bacterial adhesion and biofilms on surfaces. Progress in Natural Science, 18: 1049–1056.

Haiko, J. & Westerlund-Wikstrom, B. 2013. The role of the bacterial flagellum in adhesion and virulence. Biology, 2: 1242–1267.

Hamblin, M.R. & Hasan, T. 2004. Photodynamic therapy: a new antimicrobial approach to infectious disease? Photochemical and Photobiological Sciences, 5: 436–450.

Hammer, K.A., Carson, C.F., Riley T.V. & Nielsen, J.B. A review of the toxicity of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil. Food and Chemical Toxicology, 44: 616–625.

Hanley-Onken, E. & Cohen, N. 2013. The efficacy of ozonated water in biofilm control in USP purified water circulation and storage. Pharmaceutical Engineering, 33: 1–10.

Hughes, K.A., Sutherland, I.W., Clark, J. & Jones, M.V. 1998. Bacteriophage and associated polysaccharide depolymerases – novel tool for study of bacterial biofilms. Journal of Applied Microbiology, 85: 583–590.

Kaplan, J.B., Ragunath, C., Velliyagounder, K., Fine, D.H. & Ramasubbu, N. 2004. Enzymatic detachment of Staphylococcus epidermidis biofilms. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 48: 2633–2636.

Khan, S.I., Blumrosen, G., Vecchio, D., Goldberg, A., McCormack, M.C., Yarmush, M.L., Hamblin, M.R. & Austen Jr, W.G. 2016. Eradication of multidrug-resistant Pseudomonas biofilm with pulsed electric fields. Biotechnology and Bioengineering, 113: 643–650.

Knowles, J. & Roller, S. 2001. Efficacy of chitosan, carvacrol, and a hydrogen peroxide-based biocide against foodborne microorganisms in suspension and adhered to stainless steel. Journal of Food Protection, 64: 1542–1548.

Kolwzan, B. 2011. Analiza zjawiska biofilmu – warunki jego powstawania i funkcjonowania. Ochrona Środowiska, 33: 3–14.

Konopka, K. & Goslinski, T. 2007. Photodynamic therapy in dentistry. Journal of Dental Research, 68: 694–707.

Kovalova, Z., Leroy, M., Kirkpatrick, M.J., Odic, E. & Machala, Z. 2016. Corona discharges with water electrospray for Escherichia coli biofilm eradication on a surface. Bioelectrochemistry, 112: 91–99.

Kwiecinska-Pirog, J., Skowron, K., Bartczak, W. & Gospodarek-Komkowska, E. 2016. The ciprofloxacin impact on biofilm formation by Proteus mirabilis and P. vulgaris strains. Jundishapur Journal of Microbiology, 9: e32656.

Lebeaux, D., Chauchan, A., Letoffe, S., de Reuse, H., Beloin, C. & Ghigo, J.-M. 2014. pH-mediated potentiation of amnioglycosides kills bacterial persisters and eradicates in vivo biofilms. Journal of Infectious Diseases, 210: 1357–1366.

Maciejewska, M., Bauer, M. & Dawgul, M. 2016. Nowoczesne metody zwalczania biofilmu bakteryjnego. Postępy Mikrobiologii, 55: 3–11.

Miller, M.B. & Bassler, B.L. 2001. Quorum sensing in bacteria. Annual Review of Microbiology, 55: 165–199.

Myszka, K. & Czaczyk, K. 2010. Quorum sensing mechanism as a factor regulating virulence of Gram-negative bacteria. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 64: 582–589.

Nouraldin, A.A.M., Baddour, M.M., Harfoush, R.A.H.H. & Essa, S.A.A.M. 2016. Bacteriophage-antibiotic synegism to control planktonic and biofilm producing clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Alexandria Journal of Medicine, 52: 99–105.

Okuda, K., Zendo, T., Sugimoto, S., Iwase, T., Tajima A., Yamada, S., Sonomoto, K. & Mizunoe, Y. 2013. Effects of bacteriocins on methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilm. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 57: 5572–5579.

erez-Conesa, D., McLandsborough, L. & Weiss, J. 2006. Inhibition and inactivation of Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 colony biofilms by micellar-encapsulated eugenol and carvacrol. Journal of Food Protection, 69: 2947–2954.

Relman, D.A. & Falkow S. 1990. A molecular prospective of microbial pathogenicity. In: Bennett, J.E., Dolin, R. & Blaser, M.J. (ed.), Principles and Practice Infectious Diseases, 3rd edn, pp. 25–32, Elsevier.

Ronan, E., Edjiu, N., Kroukamp, O., Wolfaardt, G. & Karshafian, R. 2016. USMB-induced synergistic enhancement of aminoglycoside antibiotics in biofilms. Ultrasonics, 69: 182–190.

Rosenblatt, J., Reitzel, A.R. & Raad, I. 2015. Caprylic acid and glyceryl trinitrate combination for eradication of biofilm. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 59: 1786–1788.

Sen, T., Karmakar, S. & Sarkar, R. 2015. Evaluation of natural products against biofilm-mediated bacterial resistance. In: Mukherjee P.(ed.), Evidence-Based Validation of Herbal Medicine, 1st edn, pp. 321–338, Elsevier.

Sharp, R., Hughes, G., Hart, A. & Walker, J.T. 2006. U.S. Bacteriophage for the treatment of bacterial biofilms. U.S. Patent 7758856 B2.

Stewert, P.S. & Costerton, J.W. 2001. Antibiotic resistance of bacteria in biofilms. The Lancet, 358: 135–138.

Street, C.N., Gibbs, A., Pedigo, L., Andersen, D. & Loebel, N.G. 2008. In vitro photodynamic eradication of Pseudomonas aeruginosa in planktonic and biofilm culture. Photochemistry and Photobiology, 85: 137–143.

Thallinger, B., Prasetyo, E.N, Nyanhongo, G.S. & Guebitz, G.M. 2013. Antimicrobial enzymes: an emerging strategy to fight microbes and microbial biofilms. Biotechnology Journal, 1:97–109.

Tutar, U., Celik, C., Karaman, I., Atas, M. & Hepokur, C. 2016. Anti-biofilm and antimicrobial activity of Mentha pulegium L. essential oil against multidrug-resistant Acinetobacter baumanii. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 15: 1039–1046.

Qu, L., She, P., Wang, Y., Liu, F., Zhang, D., Chen, L., Lu,o Z., Xu, H., Qi, Y. & Wu, Y. 2016. Effects of norspemidine on Pseudomonas aeruginosa biofilm formation and eradication. Microbiology Open, 5: 401–412.

Vidigal P.G., Musken M., Becker K.A., Haussler S., Wingender J., Steinmann E., Kehrmann J., Gulbins E., Buer J., Rath P.M., Steinmann J. 2014. Effects of green tea compound epihallocatechin-3-gallate against Stenotrophomonas maltophila infection and biofilm. Plos One, 9: e92876.

Yap, P.S.X., Yiap, B.C., Ping, H.C. & Lim, S.H.E. 2014. Essential oils, a new horizon in combating bacterial antibiotic resistance. The Open Microbiology Journal, 8: 6–14.

Yadav, M.K., Chae, S.-W., Im, G.J., Chyng, J.-W. & Song, J.-J. 2015. Eugenol: a phyto-compound effective against methicillin-resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus clinical strain biofilms. Plos One, 10: e0119564.

Zabielska, J., Kunicka-Styczyńska, A., Rajkowska, K. & Tyfa, A. 2015. Opportunistic Gram-negative rods' capability of creating biofilm structure on polivynyl chloride and styrene-acronitrile copolymer surfaces. Acta Biochimica Polonica, 62: 733–737.

Ziuzina, D., Boehm, D., Patil, S., Cullen, P.J. & Bourke P. 2015. Cold plasma inactivation of bacterial biofilms and reduction of quorum sensing regulated virulence factors. Plos One, 10: e0138209.

Ziuzina, D., Patil, S., Cullen, P.J, Boehm, D. & Bourke, P. 2014. Dielectric barrier discharge atmospheric cold plasma for inactivation of Pseudomonas aeruginosa biofilms. Plasma Medicine, 4: 137–152.

First Page

26

Last Page

37

Language

eng

Share

COinS