•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

In the paper a list and general characterization of vascular plants recorded on railway grounds of the town of Pabianice is presented. The great diversity o f habitats within the railway grounds as well as their inclination to be colonized by numerous introduced species resulted in high variety of vascular plants there. This flora consists of 382 taxa.

Keywords

flora, vascular plants, railway grounds, Pabianice, Central Poland

References

Jackowiak, В. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wyd. Nauk. UAM, Ser. B, 42: 1–232, Poznań.

Janowska, J. 2002. Flora roślin naczyniowych terenów kolejowych Kalisza. Bad. Fizjogr. nad . Polską Zach., Ser. В – Botanika, 51: 129–147.

Kornaś, J. 1968. Prowizoryczna lista nowszych przybyszów synantropijnych (kenofitów) zadomowionych w Polsce. Mater. Zakł. Fitosoc. Uniw. Warszawskiego 25: 43–53.

Kornaś, J., Leśniowska, I., Skrzywanek, A. 1959. Obserwacje nad florą linii kolejowych i dworców towarowych w Krakowie. Fragm. Flor. Geobot. 2: 199–216.

Latowski, K. 1981. Dalsze materiały florystyczne z terenów kolejowych Wielkopolski. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 32: 207–211.

Latowski, K. 2004. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego, Część I. Skład i właściwości na odcinku Stęszew–Luboń. Morena 11: 61–84.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. 2002. Flowering plants and pteridophytes o f Poland a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Inst, of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp. 1–442.

Mowszowicz, J. 1960. Conspectus Florae Lodziensis. Przegląd flory łódzkiej. Część I. Rośliny naczyniowe. ŁTN 61: 1–375.

Mowszowicz, J. 1975. Krajowe chwasty polne i ogrodowe. Wyd. II. PWRiL, Warszawa, pp. 1–632.

Mowszowicz, J. 1978. Conspectus florae Poloniae Medianae (plantae vasculares). Przegląd flory Polski Środkowej (rośliny naczyniowe). Uniw. Łódzki, Łódź, pp. 1–395.

Rutkowski, L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 1–812.

Sowa, R. 1971. Flora i roślinne zbiorowiska ruderalne na obszarze województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem miast i miasteczek. Uniw. Łódzki, Łódź, pp. 1–282.

Sowa, R. 1991. Flora synantropijna Pabianic. ŁTN, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Naukowych 45(3): 1–8.

Szafer, W., Kulczyński, S., Pawłowski, B. 1976. Rośliny polskie. PWN, Warszawa, pp. 1–1020.

Warcholińska, A.U. 2004. Flora segetalna Polski Środkowej. Acta Agrobot. 57 (1–2): 327–352.

Warcholińska, A.U. 2005. Flora roślin naczyniowych terenów kolejowych Sieradza. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 54: 113–124.

Warcholińska, A.U., Suwara-Szmigielska, S. 2006 (msc.) Materiały do flory roślin naczyniowych terenów kolejowych Pabianic. Uniw. Łódzki, Katedra Geobot. i Ekol. Roślin, Zakł. Ekol. Roślin i Fitosocjologii, Łódź, pp. 1–10.

Zając, E.U., Zając, A. 1975. Lista archeofitów występujących w Polsce. Zesz. Uniw. Jagiellońskiego, Prace bot. 3 :7–16 .

Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002. E cological indicator values of ascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Inst, of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp. 1–183.

First Page

21

Last Page

41

Language

eng

Share

COinS