•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

In 1879 Schwappach first established 54 experimental forest plots on habitat of acidophilous oak forest Calamagrostio-Quercetum in the Zielonka Forest near Poznań, on which 20 exotic tree species were cultivated. Until this day 32 of the mentioned forest sites have been preserved and today only 9 species are present there. The aim of the study was to determine actual condition of the experimental plots, a description of their flora and vegetation, as well as a comparison with other test plots situated in the direct neighbourhood. Basing on 63 phytosociological relevés, an influence of exotic species plantings on the structure of vegetation and local biodiversity was assessed. Floristic richness of both experimental plots (88 species), as well as their direct neighbourhood (68) was recognised, along with the geographical-historical groups spectrum and species affiliation to phytosociological classes.

Keywords

experimental plots, alien tree species, flora, the Zielonka Forest

References

Bellon, S., Tumiłowicz, J., Król, S. 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. PWRiL, Warszawa.

Białobok, S., Chylarecki, H. 1965. Badania nad uprawą drzew obcego pochodzenia w Polsce w warunkach środowiska leśnego. Arboretum Kórnickie r. 10.

Brzeg, A., Wojterska, M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. In: M. Wojterska (ed.), Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24–28 września 2001, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 39–110.

Chylarecki, H. 1963. Badania nad przeorzechami (Carya Nutt.) uprawianymi w Polsce w warunkach środowiska leśnego. Arboretum Kórnickie r. 8.

Hermann, 1911. Verhalten und Gedeichen der ausländischen Holzgewächse in Westpreussen mit spezieller Berücksichtigung der Versuchsflächen in der Oberförsterei Wirthy. Mitt. dDDG.

Jackowiak, B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wydawnictwo UAM, s. B. 42, Poznań, pp. 1–234.

Kondracki, J. 1998. Geografia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kornaś, J.,Medwecka-Kornaś, A. 1986. Geografia roślin. PWN, Warszawa.

Kosturkiewicz, A., Meixner, J. 1956. Chamaecyparis Lawsoniana Parl. i Thuja plicata Lamb. na terenie Nadleśnictwa Państwowego Łopuchówko. Roczn. Dendr. 11: 195–224.

Kovach, W.L. 2002. Multivariate Statictical Package. Version 3.1. Pentraeth. Wales. U. K.

Kucaba, S. 1980. Wpływ niektórych drzewostanów na właściwości poziomu akumulacji biologicznej. Fol. For. Pol. ser. A, 24: 43–63.

Matuszkiewicz, W. 1990. Regionalizacja geobotaniczna. In: T. Trampler, A. Kliczkowska, E. Dmyterko, A. Sierpińska (eds), Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa, pp. 134–157.

Miklaszewski, J. 1928. Lasy i leśnictwo w Polsce. T. 1. Warszawa.

Olaczek, R. 1972. Formy antropogenicznej degenacji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski Niżowej. Wydawnictwo UŁ, pp.1–120.

Olaczek, R. 1974. Etapy pinetyzacji grądu. Phytocoenosis 3(3/4): 201–214.

Reichenau, 1911. Ausländische Holzarten in den Forsten des Regierungsbezirks Danzig. Mitt. dDDG.

Rutkowski, L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Woś, J. 1996. Zarys klimatu Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

van der Maarel, E. 1979. Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effect on community similarity. Vegetatio. 39: 97–114.

First Page

177

Last Page

190

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS