•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

The paper presents information about the occurrence and state of preservation of valuable peat-bog species as well as about the threats facing them. The anthropopressure-related changes which occurred in the habitat of the Glinno Ługi peatland and their influence on the flora are presented and discussed.

Keywords

flora, wetlands, peat bog, human impacts, nature protection, Central Poland

References

Forysiak, J. 2005. Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty. Acta Geogr. Lodz. 90: 1–116.

Herbich, J. 2001. Zróżnicowanie i problemy ochrony roślinności torfowisk Pojezierza Kaszubskiego. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1: 59–69.

Herbichowa, M., Pawlaczyk, P., Stańko, R. 2007. Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu. Doświadczenia i rezultaty projektu LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Herbichowa, M., Potocka, J., Kwiatkowski, W. 2004. Bory i lasy bagienne. In: J. Herbich (ed.), Lasy i bory. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, pp. 171–202.

Jakubowska-Gabara, J., Kucharski, L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 55–74.

Klatkowa, H., Załoba, M. 1992. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz 624 – Warta. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Kondracki, J. 2002. Geografia Polski – mezoregiony fizycznogeograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharski, L. 2004. Floristical diversity of wetlands in Central Poland – conditio and changes. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 1: 116–121.

Kucharski, L., Kurzac, M., Rakowska, B., Sitkowska, M. 2004. Changes in the flora and vegetation of the Torfowisko Rąbień reserve near Łódź (Poland), and their proposed conservation methods. Nat. Conserv. 60: 49–62.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. In: Z. Mirek (ed.), Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Pawlaczyk, P.,Wołejko, L., Jermaczek, A., Stańko, R. 2002. Poradnik ochrony mokradeł. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Pisarek, W., Polakowski, B. 2001. Szata roślinna rezerwatu „Zielony Mechacz” i problemy związane z jego ochroną. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1: 71–101.

Zarzycki, K., Szeląg, Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds), Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 9–20.

First Page

139

Last Page

148

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS