•  
  •  
 

International Studies: Interdisciplinary Cultural and Political Journal

Abstract

This article is devoted to the roots of the developments that have taken place in Ukraine since Autumn 2013 and up to the Russian invasion. It stresses the historical differences between Ukraine and Russia, presents the international milieu of Ukrainian independence in the years 1991–2013, and ends with a description of the nature of the Maidan revolution and the pan-European challenge created by the Russian aggression against Ukraine. The main thesis is that the struggle for Ukraine ends the post-Cold War epoch marked with an illusion of eternal peace in Europe and with the groundless hope for Russian imperialism to expire.

Keywords

Ukraine, Russia, Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth, Yanukovych, Maidan revolution, European Union, NATO, appeasement, war

References

Adamski Ł., Niemiecka droga. “Deutscher Weg” Gerharda Schrödera – czy niemiecka polityka ulega renacjonalizacji?, „Puls Świata”, 1–2/2005, pp. 11–12, http://www.puls-swiata.subnet.pl/artykul.php?id=15&id_art=709

Ananicz S., Armenia odwraca się od UE. “Tydzień na Wschodzie”, 27(270), http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2013-09-04/armenia-odwraca-sie-od-ue 4 September 2013.

Asmus R.D., Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, Warszawa: Res Publica Nowa, 2010.

Balcerak W., Zjednoczenie ziem rumuńskich jesienią 1918, [in:] Z dziejów stosunków polsko-radzieckich i rozwoju wspólnoty państw socjalistycznych, vol. 20, 1980.

Barcelona Process: Union for the Mediterranean. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Brussels. COM, 319 (Final), pp. 1–13, 2008.

Bielecki J., Unia nie chce Ukrainy, „Rzeczpospolita” 155(5625), 5 July 2000.

Brzeziński Z., The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives Wielka szachownica, Warszawa: Politeja 1998.

Butterwick R.,. Political discourses of the Polish Revolution, “English Historical Review” 1788–1792, vol. 120, 2005.

Chazbijewicz S., Adwet, czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległość państwa po II wojnie światowej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2001.

Delavigne C., The Song of Warsaw 1831. La Varsovienne. http://www.antiwar­songs.org/canzone.php?lang=en&id=4323

Diest W., Feuchtwanger E.J., The Military Collapse of the German Empire: the Reality Behind the Stab-in-the-Back Myth, “War in History” 3(2), 1996.

Dolot M., Execution by Hunger. The Hidden Holocaust, New York 1985.

Fisher M., The single most important sentence in Putin’s new comments on Ukraine, “Vox”, 30 August 2014, http://www.vox.com/2014/8/30/6087003/putin-today-the-russian-and-ukrainian-peoples-are-practically-one

Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation, signed in Paris, France, North Atlantic Treaty Organization. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25468.htm

Fukuyama F., The end of History?, “The National Interest”, Summer 1989, http://www.wesjones.com/eoh.htm

Grygolec W., Stosunki polsko-ukraińskie w aspekcie polityczno-militarnym [in:] Stosunki polsko-ukraińskie. Studia i analizy, Kraków: MCRD 1998.

Herpen van M.H., Putinism. The Slow Rise of a Radical Right Regime in Russia. London: Palgrave Macmillan, 2003.

Hunt R.M., Myths, Guilt, and Shame in Pre-Nazi Germany, “Virginia Quarterly Review”, 34 (3), pp. 355–371, 1958.

Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit Prague, 8435/09, Presse 78, Council of the European Union, Brussels 7 May 2009.

Kastory A., Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa: Neriton 2002.

Kisielewski T.A., Schyłek Rosji, Poznań: Rebis 2007.

Kłysiński K., Mińsk zbojkotował szczyt Partnerstwa Wschodniego, „Tydzień na Wschodzie”, 31(191), 5 October 2011, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-10-05/minsk-zbojkotowal-szczyt-partnerstwa-wschodnieg

Kolasiński M., Udział Ukrainy w stabilizacji postsaddamowskiego Iraku, [in:] J. Marszałek-Kawa and Z. Karpus (Eds.), Stosunki polsko-ukraińskie. Wojna i współczesność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.

Krząstek T., Ukraina, Warszawa: Bellona 2002.

Kuźniar R., Newport: The Summit marked with important anniversaries, “Rzeczpospolita”, 27 August 2014, http://www.rp.pl/artykul/1136289.html?p=1

Magocsi P.R., The Shaping of a National Identity: Subcarpathian Rus’, 1848–1948, Cambridge: Harvard University Press 1978.

Magocsi P.R., The Rusyns of Slovakia. An Historical Survey, New York: Columbia University Press 1993.

Malendowski W., Polityka bezpieczeństwa RP. Uwarunkowania–strategia–kierunki działania, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1998.

Malinowski K., Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990–2005, Poznań: Instytut Zachodni 2009.

Matt, Putin’s Brain: Alexander Dugin and the Philosophy Behind Putin’s Invasion of Crimea, “Foreign Affairs”, 4 April 2014, http://www.1913intel.com/2014/04/04/putins-brain-alexander-dugin-and-the-philosophy-behind-putins-invasion-of-crimea-foreign-affairs/

Miszczak K., Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998–2005, Warszawa: Elipsa 2012.

Monitoring Foreign and Security Policy of Ukraine, January, February, March 1999, Kyiv.

Motyl A.J., Deconstructing Putin on Ukraine, “Ukraine’s Orange Blues”, 11 September 2013, http://www.worldaffairsjournal.org/blog/alexander-j-motyl/deconstructing-putin-ukraine

Niemcy a Partnerstwo Wschodnie, “Best OSW”, 18(93), 13 May 2009.

Podhorodecki L., Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV–XVIII w., Warszawa: Bellona 1978.

Preston D., Wilful Murder. The Sinking of the Lusitania, London: Corgi Books, 2003.

Protasio J., The Day the World was Shocked: The Lusitania Disaster and Its Influence on the Course of World War I, Havertown: Casemate Publishers 2011.

Shambaugh D., The Illusion of Chinese Power, “The National Interest”, 25 July 2014, http://nationalinterest.org/feature/the-illusion-chinese-power-10739

Siemaszko W.E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945 (Vol. 1–2), Warszawa: Von Borowiecky 2000.

Szymaniak M., Ten szczyt to dla nas sprawa peryferyjna, „Rzeczpospolita” 28.09.2011, http://www.rp.pl/artykul/107684,724125-Ten-szczyt-to-dla-nas-sprawa-peryferyjna.html

The Eastern Partnership in the Context of the European Neighbourhood Policy and V4 Agenda, [in:] I. Albrycht (Ed.), Kraków: Arcana 2010.

The Persistence of Regional Cultures. Rusyns and Ukrainians in Their Carpathian Homeland and Abroad, [in:] P.R. Magocsi (Ed.), New York: Columbia University Press 1993.

Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., 27 January 1994.

Ukraina bliżej Zachodu. Raport Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Ukraine: Closer to the West, Report of the Euro-Atlantic Association. Theses, conclusions, postulates, Warszawa 2005, http://www.sea-ngo.org/seango/publikacje/raport.php

White H., A Great War in the East China Sea: Why China and Japan Could Fight?, “The National Interest” 15 July 2014, http://nationalinterest.org/feature/great-war-the-east-china-sea-why-china-japan-could-fight-10877

Wilk A., Armia rosyjska – priorytet trzeciej kadencji Putina, “Analizy OSW”, 24 July 2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-07-24/armia-rosyjska-priorytet-trzeciej-kadencji-putina

Wilson A., The Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven and London 2009, p. 392. Review: Żurawski vel Grajewski P., Central Europe. UCL, “School of Slavonic & East European Studies”, vol. 11, No. 1, pp. 69–71, May 2013.

Żurawski vel Grajewski P., Eastern Dimension as an Aspect of Common Foreign and Security Policy Execution, [in:] Zamarlik M. (Ed.), Eastern Dimension of the European Union, Kraków: ISS 2004.

Żurawski vel Grajewski P., Pride Goeth before a Fall. Deliberations on the Nature of the Demise of Unions, Warsaw: CEN 2013.

Żurawski vel Grajewski P., Sprawa ukraińska na Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919, Warszawa: Semper 1995.

Żurawski vel Grajewski P., Stosunki UE–Ukraina – studium niepowodzenia wysiłków Kijowa na rzecz uzyskania obietnicy stowarzyszenia z Unią Europejską, [in:] Żurawski vel Grajewski P. (Ed.), Proces akcesji do Unii Europejskiej, pp. 179–214, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001.

Żurawski vel Grajewski P., Wpływ kryzysu w strefie euro na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Ocena przydatności instrumentarium unijnego z punktu widzenia jego użyteczności jako narzędzia polskiej polityki zagranicznej, “Ana­lizy Natolińskie” 5(57) 2012, 80, http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_5_2012.pdf

Грушевський М.С., Історія України-Руси, Vol. 1–10, Наук. Думка, Київ–Львів, 1913–1936.

Україниський голокост 1932–1933, „Свідчення тих хто вижив” Vol. 1–2 In Мицик, Ю, Ed., НаУКМА, Київ 2003–2004.

First Page

41

Last Page

61

Language

eng

Share

COinS