•  
  •  
 

International Studies: Interdisciplinary Cultural and Political Journal

Abstract

Greenland has a special relationship with the European Union due to its link with the Kingdom of Denmark – Greenland’s mother country. As a result, Greenland shares some parts of the EU’s internal market via association agreements. Greenland, has become a meeting place of American, European and Asian interests in the Arctic. It is therefore essential that the EU doesn’t lose the North and keeps strengthening its relationship with Greenland. After having focused its attention on the East and the South, it is high time that the European Union looks further North, notably through a more ambitious Arctic Window in its Northern sphere of influence.

Keywords

Greenland, European Union, international relations

References

(an). Grenlandia – nowy potentat na rynku surowców? Web. 15 September 2014. http://www.euractiv.pl15.07.2013

(tmw). Początek unijnej polityki wobec Arktyki, „EurActiv” 21.11.2008, Web. 16 September 2015. http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/pocztek-unijnej-polityki-wobec-arktyki-000563

Bina, J., Politickogeograficky prehled soucasneho sveta, “Sbornik Ceskoslovenske geograficke spolecnosti” 1983, vol. 88, z. 2.

Bourdieu, P., The forms of capital, [in] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. Richardson, J.G., Greenwood, New York 1986.

Brańka, T. Znaczenie Grenlandii w polityce Danii oraz we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. Łuszczuk, M., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Degeorges, D., China in Greenland: A challenge for the European Union, “EurActiv” 15.06.2012, Web. 16 September 2015. http://www.euractiv.com/specialreportrawmaterials/china-greenland-challenge-europe-analysis-513343

Degeorges, D., Denmark, Greenland and the Arctic. Challenges and opportunities of becoming the meeting place of global powers, Royal Danish Defence College, Copenhagen 2013.

Degeorges, D., Greenland and the Arctic: Still a role for the EU, “EurActiv” 12.07.2013, Web. 15 September 2015. http://www.euractiv.com/sustainability/greenland-arctic-role-eu-analysis-529282

Degeorges, D., Grenlandia – nowy potentat na rynku surowców? “EurActiv” 15.07.2013, Web. 16 September 2014. http://www.euractiv.pl/wersja-dodruku/artykul/grenlandia--nowy-potentat-na-rynku-surowcow-004863

Dośpiał-Borysiak, K., Gdy pęka lód. Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki, „Analizy Natolińskie”, No. 1(49), 2011.

European Council. Council Decision of 17 July 2006 on Relations Between the European Community on the one hand, and Greenland and The Kingdom of Denmark on the other, 17 July 2006, No. 2006/526/EC, Web. 15 September 2015. http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=69461b1d-a869–4c32–9466-ae8c873b548c

European Council. Council decision on relations between the European Union on the hand and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other, “Official Journal of the European Union”, 14 March 2014, No 2014/137/EU, Dz.U.UE.L.2014.76.1, Web. 3 February 2015. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0137&from=EN

European Council. Fourth Protocol laying down the conditions relating to fishing provided for in the Agreement on fisheries between the European Economic Community, on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other, “Official Journal of the Europe – and Communities”, L 209/2, 2.8.2001.

Janicki W., Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze?, [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. Łuszczuk, M., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Johansen L.E., Greenland and the European Community, “Etudes/Inuit/Studies” 33, 1992.

Kępka, K., Ochrona klimatu Arktyki w świetle dokumentów międzynarodowych, [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, red. Łuszczuk, M., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Kępka, K., Zmiany klimatu obszarów polarnych w umowach międzynarodowych, “Prawo i Środowisko”, 2 (2009).

Kijewski, T., Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce, “Bezpieczeństwo Narodowe”, 9–10 (2009).

Kubiak, K., Interesy i spory państw w Arktyce, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.

Kubiak, K., Żegluga morska w Arktyce. Szanse i zagrożenia, “Studia Humanistyczno-Społeczne”, 5 (2011).

Lubowicka, A., I want to be nothing. Challenging notions of culture, race and identity, “Studia Humanistyczne AGH”, 10/2 (2011).

Lubowicka, A., The Presence of the Other in Knud Rasmussen’s “The New People”, [in] Marginalization and Minorities in Contemporary World Literature and Film, ed. Veisland, J., Wuhan West Lafayette, Shanghai 2013.

Łuszczuk, M., Obszary arktyczne w działalności Unii Europejskiej, “Nowa Europa. Przegląd Natoliński“, 9/1 (2010).

Makowski, A., Północna droga morska i perspektywy jej wykorzystania w żegludze międzynarodowej, “Studia Humanistyczno-Społeczne”, 5 (2011)

Malendowski, W. (ed.), Leksykon Współczesnych Stosunków politycznych, Alta2, Wrocław 2000.

Ningzhu, Z., Bigger Chinese role sought in the Arctic, Web. 13. September 2015. http://news.xinhuanet.com/english/china/2014–02/18/c_133123759.htm

Schymik, C., Greenland on the Way to Independence? Grounds for Enhanced EU – Greenland Partnership, “Stiftung Wissenschaft und Politik”, No. 20, August 2009.

Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Styszyńska, A., „Zmiany klimatyczne w Arktyce a procesy oceaniczne”, Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe, Akademia Morska, Gdynia 2007.

Szwed, K., Stanowisko autonomii nordyckich wobec integracji europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 77 (2013).

The United Nations Charter, Art. 71, Par. B

Thisted, K., Imperiets genfærd – profeterne i evighedsfjorden og den Dansk-Grønlandske historieskrivning, “Nordlit”, 35, 2015

Tomala, M., Czarny R.M., Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Scandinavium, Kielce 2009.

Tomala, M., Normy i wartości narodu grenlandzkiego w obliczu wyzwań globalizacji, [w] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ed. Stadtmuller, E., Fijałkowski, Ł., Wydawnictwo dla Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Wydawnictwa Rambler, Warszawa 2015.

Traktaty Rzymskie, Art. 131. Web. 14 September 2015. https://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktaty_rzymskie.pdf

Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the European Communities, No. I 29/1, “Official Journal of the European Communities”, 01.02.1985, Web. 12 September 2015. http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Bruxelles/EU%20and%20Greenland/The%20European%20Union%20and%20Greenland/Greenland%20Treaty%20eng.pdf

Vestergaard, C., The European Union, its Overseas Territories and non-proliferation: the case of Arctic Yellowcake, “Non-Proliferation Papers”, No. 25, January 2013.

Ziller, J., The European Union and the territorial Scope of European Territories, “VUWLR“, 38/1 (2007).

First Page

31

Last Page

46

Language

eng

Share

COinS