•  
  •  
 

Polish Title

Nauczanie angielskiej frazeologii lotniczej

Abstract

Communication in Aviation English is crucial for aviation safety. Therefore, using Aviation English in the airspace has been regulated with the aim at reducing the risk of potential threats. Aviation English consists of two components: standard phraseology and plain Aviation English. The paper addresses the issue of standard phraseology presenting not only its scope, but also the Polish ambiguous equivalent ‘frazeologia’. In its second part, the article demonstrates standard phraseology teaching techniques in the hermetic professional environment. The author also presents the major differences between a standard phraseology instructor and a typical English language trainer.

Polish Abstract

Komunikacja w lotniczym języku angielskim ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa lotniczego, dlatego użytkowanie przestrzeni powietrznej, a także stosowanie w niej angielskiego języka lotniczego zostało uregulowane międzynarodowymi przepisami. Angielski język lotniczy składa się z dwóch komponentów: frazeologii lotniczej oraz uproszczonego języka angielskiego stosowanego w komunikacji specjalistycznej. Artykuł przybliża zagadnienie frazeologii lotniczej, podając nie tylko zakres jej stosowania, lecz także zwracając uwagę na specyfikę jej nazwy w języku polskim. Druga część artykułu poświęcona jest nauczaniu angielskiej frazeologii lotniczej w ściśle hermetycznych polskich realiach. Autorka wskazuje także różnice pomiędzy instruktorem frazeologii lotniczej a nauczycielem języka angielskiego.

Keywords

aeronautical communications, Aviation English, aviation standard phraseology, standard phraseology trainer, standard phraseology teaching

Polish Keywords

komunikacja lotnicza, angielski język lotniczy, frazeologia lotnicza, instruktor frazeologii lotniczej, nauczanie frazeologii lotniczej

References

Borowska A., 2011, O konieczności usprawnienia procesu akwizycji lotniczego języka angielskiego na tle antropocentrycznej teorii języka, w: C. Dyrcz (red.) Publikacje z zakresu bezpieczeństwa w portach lotniczych i morskich. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, s. 7–12.

Borowska A., 2012, Usprawnienie komunikacji pilot-wieża: zadanie dla lingwistyki języków specjalistycznych, w: S. Grucza (red.) Lingwistyka Stosowana, Vol. 5/2012, Warszawa, s. 19–29.

Borowska A., 2016, Do Expert Speakers Need to Practice a Language?, w: A. Borowska, A. Enright (red.) Changing Perspectives on Aviation English Training, Warszawa, s. 61–72.

FAA (Federal Aviation Administration), 2009, Aeronautical Information Publication, 20th edition, US Department of Transportation.

Fellner A., Zając, J., 2008, Frazeologia lotnicza, Chełm.

Fellner A., Kozuba, J., 2009, Frazeologia lotnicza dla personelu latającego, Warszawa.

Glen A., Marud, W., 2005, Kontrola przestrzeni powietrznej, Warszawa.

Hedge T., 2000, Teaching and Learning in the Language Classroom, Oxford.

ICAO Doc. 9432, 2007, Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej.

ICAO Doc 9426, Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad działania służb ruchu lotniczego.

ICAO Doc. 9835, 2010, Manual of the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, Montreal.

International Air Transport Association IATA, 2011, Pilots/Air Traffic Controllers Phraseology Study.

Mamet P., 2002, Relacja pomiędzy kompetencją językowa a kompetencją merytoryczną na przykładzie języka biznesu, w: J. Lewandowski (red.), Języki specjalistyczne. Problemy technolingwistyki, Warszawa, t. 2, s. 141–151.

Müldner-Nieckowski, P., 2007, Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne, Warszawa.

Petrashchuk, O., 2016, Defining Competency Qualification of Aviation English Instructor, w: A. Borowska, A. Enright (red.), Changing Perspectives on Aviation English Training, Warszawa, s. 73–78.

Praktyczny słownik terminów literackich, 2003, red. H. Sułek, Kraków.

Robertson F., 1988, Airspeak, Radiotelephony Communication for Pilots, London.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.).

Krasnodębska, 2010, http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/icao-level-4-prawdy-i-mity-o-egzaminach-z-jezyka-angielskiego-w-ulc [12.07.2015].

Słownik języka polskiego, 2016, pod red. W. Doroszewskiego [online], sjp.pwn.pl [15.04.2016].

www.merriam-webster.com/dictionary [20.04.2016].

www.thefreedictionary.com/ [20.04.2016].

First Page

191

Last Page

203

Language

pol

Share

COinS