•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Muzyka alternatywna jako punkt wyjścia do dialogu międzykulturowego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9734-6806 Wegner Tomasz

Abstract

The article contains reflection about usefulness of the songs classified as alternative/indie music for didactics of Polish language and culture. The author proves that numerous songs from this group contain rich representation of Polish linguaculture as well as present discursive attitude towards the cultural references. Both features make alternative/indie music a valuable source for searching of the lyrics which can give an impulse to compare cultures, seek understanding within different cultures as well as initiate discussion on Polish culture. The theoretical background for the article is set by the discussion taking place among Polish glottodidactics researchers for the last 20 years. In the final part of the article author refers to a few examples of songs used in his own teaching practice. The author compares his subjective selection of the titles with teaching programs in Polish culture for foreigners.

Polish Abstract

Artykuł stanowi refleksję na temat włączania piosenek z kręgu polskiej muzyki alternatywnej do dydaktyki nauczania języka i kultury polskiej. Autor dowodzi, że liczne teksty z tej grupy po pierwsze, zawierają bogaty materiał o charakterze lingwakulturowym, a po drugie mają dyskursywny stosunek do wzorców kulturowych. Obie cechy sprawiają, że muzyka alternatywna stanowić może wartościowe źródło poszukiwania tekstów stymulujących do zestawiania, porównywania i poszukiwania porozumienia w ramach różnych kultur, jak też inicjowania dyskusji na temat polskiej kultury. Podstawę teoretycznych rozważań stanowi dyskusja o miejscu kultury popularnej w glottodydaktyce polonistycznej, tocząca się w ostatnich dwudziestu latach. W ostatniej części autor przywołuje przykłady utworów wykorzystywanych we własnej praktyce lektorskiej, badając, na ile dokonany przez niego subiektywny wybór mieści się w zakresie koncepcji programowych nauczania kultury polskiej. Prezentowane przykłady rekomendowane są do pracy ze studentami na poziomie średnim i wyższym, począwszy od B1.

Keywords

alternative music, indie music, the role of songs in teaching of Polish language and culture, linguacultural representation in the songs

Polish Keywords

muzyka alternatywna, piosenka w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej, treści lingwakulturowe w piosenkach

References

Burzyńska A.B., Dobesz U., 2009, Program nauczania cudzoziemców realiów polskich, w: W. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 119–128.

„Czas Kultury” 2001, nr 1(100).

Deczewska J., 2014, Dobór repertuaru kluczem do sukcesu w pracy z piosenką na zajęciach językowych, „Języki Obce w Szkole” nr 4, s. 135–138.

Deczewska J., 2015, Teksty śpiewane w nauczaniu języków obcych, rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. Ludmiły Szypielewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej.

Dębski R., 2015, Wpływ nowych technologii na dynamikę utrzymania języka polskiego w świecie. W poszukiwaniu modelu badawczego, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 61–72.

Garncarek P., 2012, Dlaczego kultura popularna nie ma czasu, w: P. Garncarek, P. Kajak (red.), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, s. 11–17.

Gębal P., 2009, Program nauczania cudzoziemców realiów polskich, w: W. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 129–147.

Hills M., 2002, Fan cultures, London.

https://polifonia.blog.polityka.pl/2018/02/21/jezyk-polski-w-10-piosenkach/ [09.05.2020].

https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/jack-ma-o-modelu-996-taka-praca-to-blogoslawienstwo-ra927188-4506428 [06.05.2020]

https://www.dwutygodnik.com/artykul/8392-mydelko-fa.html [25.04.2020]

Jenkins H., 2020, Confessions of an aca-fan, www.henryjenkins.org [18.05.2020].

Kajak P., 2010, Nauczanie kultury polskiej w epoce globalnych treści kulturowych, w: P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, s. 53–64.

Kajak P., 2019, Gloire à l’art de rue – o hiphopologii polonistycznej słów kilka, w: M. Ivanová, A. Kobylińska, P. Pająk (red.), Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej. Tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej, Warszawa, s. 247–257.

Kajak P., 2020, Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa. https://doi.org/10.31338/uw.9788323541264

Kaźmierczak P., 2019, Piosenka pomoże na wiele, czyli o alternatywnych sposobach kształtowania kompetencji gramatycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 25, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 137–148. https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.12

Kołak-Danyi K., 2019, Made in Poland. Polskie zjawiska kulturowe jako bariery i pomosty w nauczaniu JPJO, „Język a Edukacja”, t. 7, s. 131–140.

Kramsch C., 1993, Context and culture in language teaching, Oxford.

Kramsch C., 1998, Language and culture, Oxford.

Księżyk R., 2018, Wywracanie kultury. O dandysach, hipsterach i mutantach, Wołowiec, s. 19–20.

Melosik Z., 2014, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki 2, Warszawa, s. 85–91.

Miodunka W. (red.), 2009, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków.

Nikitorowicz J., 1995, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Białystok.

Pęczak M., 2018, Muzyka jako wehikuł „ideologii” subkulturowej w czasach PRL, w: M. Jeziński, M. Pranke, P. Tański (red.), Głowa mówi. Polski rock lat. 80., Toruń, s. 43–63, http://meakultura.pl/cdn/files/glowa-mowi-polski-rock-lat-80.pdf [04.05.2020].

Pffeifer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.

Raport o stanie polskiej muzyki, 2011, Warszawa, https://imit.org.pl/uploads/files/raport-o-stanie-muzyki/Raport-IMIT_2011.pdf [09.05.2020].

Rerak S., 2013, Chłepcąc ciekły hel – Historia yassu. Gdynia.

Roter-Bourkane A., 2012, „Ładne słowa to…” – jak bawić się językiem, słuchając Marii Awarii, w: P. Garncarek, P. Kajak (red.), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, s. 139–146.

Rudziński G., 2010, Ranking fenomenów polskiej kultury autorstwa studentów specjalizacji nauczania języka polskiego jako obcego, w: P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, s. 207–214.

Siek-Piskozub T., Wach A., 2006, Muzyka i słowa. Rola piosenki w przyswajaniu języka obcego, Poznań.

www.sjp.pwn.pl [04.05.2020]

Zarzycka G., 2004, Linguakultura – czym jest, jak ją badać i „otwierać”?, w: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, Wrocław, s. 435–444.

Zarzycka G., 2008, Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji i wrażliwości interkulturowej, w: W. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań: dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków, s. 63–77.

Zarzycka G., 2010, Skrzydlate słowa w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Propozycje programowe, w: P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, s. 121–142.

Zarzycka G., 2018, Podejście interkulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Bilans i perspektywy, w: W kręgu glottodydaktyki, t. 5, Katowice 2018, s. 534–548.

Mister D., Chleb, muz., słowa: Dorota Masłowska, album Społeczeństwo jest niemiłe, Raster, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=-1-z48cJDbc [14.05.2020].

Pogodno, Tak, to teraz, muz., słowa: Pogodno, album Sokiści chcą miłości, Mystic Production, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=jGpP0zSA8Ko [14.05.2020].

Ryby, Polska, muz: J. Małkowski, G. Uzdański i Ryby, słowa: G. Uzdański https://www.youtube.com/watch?v=lbDrJO5fQxo [14.05.2020].

Wczasy, Dzisiaj jeszcze tańczę, muz., słowa: Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło, album Zawody, Thin Man Records, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=zhcEINkncnQ [14.05.2020].

Wczasy, Świętokracja, muz., słowa: Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło, album Przeżyj święta (różni artyści), Na Siano Records, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=p_mPUaWqUq8 [14.05.2020].

First Page

291

Last Page

306

Language

pol

Share

COinS