•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Dydaktyka polonistyczna w nowej epoce na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych – Strategia i metody na przykładzie programu zajęć tłumaczeniowych

Abstract

Polish studies in China have a history of over 65 years. The oldest centre of Polish studies was established in Beijing (Beijing Foreign Studies University) in 1954. In the last decade, several centres teaching Polish language and culture have emerged in China. The development, implementation, and modifications of the curricula of teaching Chinese students Polish constitutes an important issue and a major challenge for centres of Polish studies in China. This article discusses the latest curriculum of teaching Polish at Beijing Foreign Studies University, with the oldest Polish courses in China, and presents the strategy and methods for implementing the curriculum using the example of translation classes. I shall answer the question of what role in the Chinese-Polish exchange Polish studies in China can play, and what the objective of producing Polish studies graduates in China is and how that is fulfilled.

Polish Abstract

Studia polonistyczne w Chinach posiadają ponad 65-letnią historię. Najstarsza polonistyka powstała w Pekinie (Beijing Foreign Studies University, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych) w roku 1954. W ostatniej dekadzie powstało kilkanaście ośrodków uczących języka i kultury polskiej w Państwie Środka. Opracowanie, wdrażanie i modyfikacja programu nauczania języka polskiego chińskich studentów stanowi istotną kwestię i duże wyzwanie dla chińskich polonistyk. Niniejsza praca skupia się na omówieniu najnowszego programu nauczania języka polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (PUJO), gdzie funkcjonuje najstarsza polonistyka, jednocześnie przedstawia strategię i metody wdrażania programu na przykładzie zajęć tłumaczeniowych. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę mają odegrać polonistyki chińskie
w wymianie chińsko-polskiej? Jaki jest cel wykształcenia kadry polonistycznej w Chinach i sposób jego realizacji.

Keywords

Polish studies, teaching, Polish language, translation

Polish Keywords

dydaktyka polonistyczna, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, strategia, metody, zajęcia tłumaczeniowe, program

References

Austin J.L., 1993, Mówienie i poznawanie, Warszawa.

Gębal P.E., 2018, Od nauczania międzykulturowego do zintegrowanej dydaktyki języków obcych, in: Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy, vol. V: W kręgu (glotto)dydaktyki, Katowice.

Grice H.P., 1980, Logika a konwersacja, in: Stanosz B. (ed.), Język w świetle nauki, Warszawa.

Li Jintao, 2013, Od programu kształcenia do przedmiotu tłumaczenie ustne, in: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów–Chiny–Korea–Japonia, year 2012/2013, Seul.

Mao Rui, 2018, Chińscy studenci o rocznych studiach językowych w Polsce, “Kwartalnik Polonicum”, issue 30, pp. 57–66.

Miodunka W.T., 2020, Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, “Poradnik Językowy”, issue 2.

Ruszer A., 2018, Licencjaty w Chinach – rekonesans: wyzwania w nauczaniu sprawności pisania, in: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów–Chiny–Korea–Japonia, year 2018/2019, Seul.

Ruszer A., Mao Rui, 2018, Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, in: Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy, vol. V: W kręgu (glotto)dydaktyki, Katowice.

Zarzycka G., 2018, Podejście interkulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Bilans i perspektywy, in: Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy, vol. V: W kręgu (glotto)dydaktyki, Katowice.

First Page

349

Last Page

365

Language

eng

Share

COinS