•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Polski jak „kolejny angielski”: postrzeganie transjęzyczności i innych przejawów bilingwalizmu przez tajwańskich studentów uczących się języka angielskiego oraz języka polskiego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3965-5704 Tsai Natalia

Abstract

The purpose of this paper is to analyse how English and Polish FL learners in Taiwan perceive translanguaging and other bilingual practices implemented in university classrooms. Around 70% of the questionnaire respondents were positive about monolingual instruction, however, only 7% though it should prevail. More than 90% accepted the usage of more than one language in class. Among the main benefits of single-language instruction, efficiency of the learning process and promoting one’s listening and speaking skills were mentioned. Deeper understanding and easier self-expression were seen as the main benefits of the bilingual approach. Different in-class activities that should be carried out in the target/native language have also been listed. Generally, the participants preferred mixed-language instruction, although they were aware of the benefits of the monolingual approach. Thus, teachers may consider including more diversified techniques to answer to the varying needs of Taiwanese EFL and PFL learners.

Polish Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego, jak tajwańscy studenci uczący się języka angielskiego i języka polskiego postrzegają transjęzyczność oraz inne przejawy bilingwizmu na lektoratach. Zgromadzone dane pochodzą z analizy ankiety. Odpowiedzi wskazują na wyraźną przychylność wobec pomysłu posługiwania się wyłącznie językiem docelowym, jednak jedynie 7% uczestników badania wyraziło jednoznaczne przekonanie co do tego, że takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze. Ponad 90% skłaniało się ku temu, aby w klasie używać przynajmniej dwóch języków. Zwiększenie skuteczności procesu nauki oraz wspieranie zdolności mówienia i rozumienia ze słuchu wymieniane były jako główne zalety podejścia monolingwalnego. Z drugiej zaś strony praktyki bilingwalne postrzegane są jako te, które ułatwiają dogłębniejsze zrozumienie tematu i wyrażenie własnych myśli. W artykule wyliczono też szereg zadań, które, zdaniem studentów, warto wykonywać wyłącznie w języku docelowym, oraz tych, których chętniej podjęliby się oni w języku rodzimym. Jak wynika z przedstawionej analizy, najkorzystniejszym rozwiązaniem może okazać się taki styl nauczania, który cechuje się pewną elastycznością i łączy w sobie rozmaite techniki pracy na lekcji.

Keywords

translanguaging, bilingualism, multilingualism, Taiwan, EFL, Polish FL

Polish Keywords

transjęzyczność, dwujęzyczność, wielojęzyczność, Tajwan, język angielski jako obcy, język polski jako obcy

References

Anton, E. et al., 2016, Testing Bilingual Educational Methods: A Plea to End the Language-Mixing Taboo, “Language Learning”, issue 66:2, pp. 29–50, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lang.12173

Baird, A., Palacios, N., Kibler, A., 2016, The Cognate and False Cognate Knowledge of Young Emergent Bilinguals, “Language Learning”, issue 66:2, pp. 448–470, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lang.12160

Busse, V. et al, 2019, Addressing Linguistic Diversity in the Language Classroom in a Resource-Oriented Way: An Intervention, Study With Primary School Children, “Language Learning”, issue: 70:2, pp. 1–38, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lang.12382

Canagarajah, S., 2011, Codemeshing in Academic Writing: Identifying Teachable Strategies of Translanguaging, “The Modern Language Journal”, issue 95/3, pp. 401–417, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4781.2011.01207.x

Cenoz, J., Gorter, D., 2011a, A Holistic Approach to Multilingual Education: Introduction, “The Modern Language Journal”, issue 95/3, pp. 339–343, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4781.2011.01204.x

Cenoz, J., Gorter, D., 2011b, Focus on Multilingualism: A Study of Trilingual Writing, “The Modern Language Journal”, issue 95/3, pp. 356–369, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4781.2011.01206.x

Creese, A., Blackledge, A., 2010, Translanguaging in the Bilingual Classroom: A Pedagogy for Learning and Teaching?, “The Modern Language Journal”, issue 94/1, pp. 103–115.

Davila, L., 2020, Multilingual Interactions and Learning in High School ESL Classrooms, “TESOL Quarterly”, vol. 54, no. 1, pp. 30–55.

Eberhard, D.M., Simons, G.F., Fennig, D. (eds.), 2020, Ethnologue: Languages of the world, 23rd edition, https://www.ethnologue.com [28.05.2020].

Garcia, O., Sylvan, C., 2011, Pedagogies and Practices in Multilingual Classrooms: Singularities in Pluralities, “The Modern Language Journal”, issue 95/3, pp. 385–400, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4781.2011.01208.x

Garcia, O., Wei, L., 2014, Translanguaging: Language, Bilingualism, and Education, New York, Palgrave.

Gorter, D., Cenoz, J., 2011, A Multilingual Approach: Conclusions and Future Perspectives: Afterword, “The Modern Language Journal”, issue 95/3, pp. 442–445, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4781.2011.01203.x

Holmen, A., 2019, Translanguaging pedagogy, in: Handbook of Pragmatics. 22nd Annual Installment, Jan-Ola Ostman, Jef Verschueren (eds.), pp. 49–58, https://www.org/10.75/hop.22.tra3

Lai, Y., 2009, Language Learning Strategy Use and English Proficiency of University Freshmen in Taiwan, “TESOL Quarterly”, vol. 43, no. 2, pp. 255–280.

McKinney, C., 2017, Language and Power in Post-Colonial Schooling. Ideologies in Practice, New York and London.

National Statistics. Republic of China, Taiwan, 2020, https://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=9 https://eng.stat.gov.tw/public/Data/7113143851PNHSNJPU.pdf [03.03.2020].

Otheguy, R., Garcia, O., Reid, W., 2015, Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A perspective from linguistics, “Applied Linguistics Review”, issue 6, pp. 281–307, https://www.degruyter.com/view/journals/alr/6/3/article-p281.xml

Palmer, D., Martinez, R., Mateus, S, Henderson, K., 2014, Reframing the Debate on Language Separation: Toward a Vision for Translanguaging Pedagogies in the Dual Language Classroom, “The Modern Language Journal”, issue 98/3, pp. 757–772, https://experts.colorado.edu/display/pubid_224764

Price, G., 2014, English for all? Neoliberalism, globalization, and language policy in Taiwan, vol. 43, issue 5, pp. 567-589, https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-society/article/abs/english-for-all-neoliberalism-globalization-and-language-policy-in-taiwan/9EE5C9AF7FB6E90F644BFFF0615EB9CE

Price, G., 2019, Language, Society, and the State: From Colonization to Globalization in Taiwan, Boston and Berlin.

Rader, D., 2017, Teaching and Learning for Intercultural Understanding. Engaging Young Hearts and Minds, New York and London.

Wang, H. , Chang, S., 2002, The Commodification of International Marriages: Cross-Border Marriage Business in Taiwan and Viet Nam, “International Migration”, issue 40(6), pp. 93–116, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2435.00224

Willey, T., Garcia, O., 2016, Language Policy and Planning in Language Education: Legacies, Consequences, and Possibilities, “The Modern Language Journal”, issue 100, pp. 48–63, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/modl.12303

Woodley, H., 2016, From Pain to Healing in Language Teacher Education, “The Modern Language Journal”, issue 100, pp. 570–573, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/modl.4_12337

First Page

367

Last Page

387

Language

eng

Share

COinS