•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Testowanie biegłości językowej uczniów w wieku szkolnym na przykładzie języka polskiego jako obcego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9360-6794 Rabiej Agnieszka

https://orcid.org/0000-0003-1207-7673 Banach Małgorzata

Abstract

The article deals with the issue of testing Polish as a foreign language of bilingual and multilingual young learners. Authors of the article present different educational solutions to testing and certifying foreign language skills in Poland, Ireland, Germany and in the United States of America. Different language tests are discussed, especially German school-leaving exams in Polish (Abiturprüfung Polnisch) as well as German telc exam in Polish or Irish Leaving Certificate exam in Polish, American Seal of Biliteracy and Languages Other Than English exams (LOTE). The article includes results of the survey conducted among the young learners who decided to take the Polish certificate exam at B1 level in Poland in 2017. The participants of the research confirmed the meaningful role of the certificate exams in Polish as a foreign language. At the end of the article the specific character of the Polish language exams abroad is also discussed in comparison with the Polish language test available for the young learners at the age of 14–17.

Polish Abstract

Artykuł porusza kwestię testowania i certyfikacji znajomości języka polskiego u uczniów dwu- i wielojęzycznych. Autorki przedstawiają polskie i zagraniczne rozwiązania systemowe, charakteryzując zróżnicowane podejścia do koncepcji poświadczania znajomości polszczyzny zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Irlandii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Szczegółowo zostały omówione: niemiecka matura z języka polskiego (Abiturprüfung Polnisch) oraz tamtejszy certyfikat TELC, irlandzki Leaving Certificate Polish oraz amerykańska Seal of Biliteracy i egzamin LOTE Polish. Autorki tekstu zwracają przy tym uwagę na nowość, jaką w Polsce stanowią egzaminy certyfikatowe z JPJO w tzw. grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży i prezentują wyniki sondażu opinii na ten temat wśród zdających w wieku 14–17 lat, uwypuklając znaczenie i rolę tych egzaminów z perspektywy młodzieży. W podsumowaniu dyskutowana jest kwestia konkurencyjności polskich egzaminów certyfikatowych DiM wobec tego typu oferty zagranicznej.

Â

Keywords

certificate exams, language testing, language proficiency, young learners, bilingualism, multilingualism

Polish Keywords

egzamin certyfikatowy, testowanie, biegłość językowa, młodzież szkolna, dwu- i wielojęzyczność

References

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Janowska I., Stolarczyk B. (2017), Certyfikacja znajomości języka polskiego w Niemczech, „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego/Polnisch in Deutschland. Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte”, nr 4, s. 20–32, http://polnischunterricht.de/wp-content/uploads/2017/03/2016_4.pdf [dostęp 27.04.2020]

KMK (2013), Einheitliche Prüfungsanorderungen in der Abiturprüfung Polnisch (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.1993 i. d. F. vom 06.06.2013), http://www.kmk.org/fi-leadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1993/1993_10_15-EPA-Polnisch.pdf [dostęp 29.04.2020]

KMK (2017), Zur Situation des Polnischunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 22.08.1991 i. d. F. vom 02.05.2017), http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1991/1991_08_22-Situation_Polnischunterricht.pdf [dostęp 28.04.2020]

KMK (2019), Basic structure of the educational system in the Federal Republic of Germany (Diagram), https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/en_2019.pdf [dostęp 27.04.2020]

Rabiej A., Testowanie biegłości językowej uczniów w wieku szkolnym w ramach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (w przygotowaniu).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000405 [dostęp 07.09.2020]

Telc GmbH (2013), Egzaminpróbny 1. Język polski szkoła. Przygotowaniedoegzaminu. B1·B2, http://www.telc.net/fileadmin/user_upload/uebungstest_polnisch.pdf [dostęp 02.05.2020]

Telc Sprachenzertifikate. Leitfaden für Schulen, https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Informationsmaterial/leitfaden_fuer_schulen.pdf [dostęp 02.05.2020]

Telus M. (2013), Die Situation der polnischen Sprache in Deutschland, „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego/Polnisch in Deutschland. Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte”, nr 1, s. 8–21, http://polnischunterricht.de/wp-content/uploads/2016/08/gazeta2013.pdf [dostęp 29.04.2020]

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie o języku polskim, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001132 [dostęp 7.09.2020]

http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/1_Ustawa.pdf [dostęp 07.09.2020]

http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/2_Rozporzadzenie-o-PKdsPZJPjO.pdf [dostęp 7.09.2020]

http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2018/05/rozp_26_2_16.pdf [dostęp 07.09.2020]

http://szkolajp.com/zajecia-pozaszkolne-2/ [dostęp 08.05.2020]

http://www.centralapolskichszkol.org/egzaminy/egzamin-lote [dostęp 08.05.2020].

http://www.dobrapolskaszkola.com/seal-of-biliteracy-a-egzaminy-lote-i-ap/ [dostęp 09.05.2020]

http://www.dobrapolskaszkola.com/seal-of-biliteracy-czyli-kredyty-za-dwujezycznosc/ [dostęp 09.05.2020]

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/wszystko-o-egzaminie-regents-z-jezyka-polskiego [dostęp 08.05.2020]

http://www.education.ie/en/The-Education-System/Post-Primary/ [dostęp 06.05.2020]

https://avantassessment.com/stamp4s [dostęp 11.05.2020]

https://dobraszkolanowyjork.com/przylacz-sie-do-akcji-zebrania-funduszy-na-egzamin-z-jezyka-polskiego-w-usa/ [dostęp 09.05.2020]

https://dobraszkolanowyjork.com/szkoly-polonijne-moga-ubiegac-sie-o-global-seal-of-biliteracy-dla-uczniow/ [dostęp 11.05.2020]

https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu/telc-sprachzertifikat.html [dostęp 02.05.2020]

https://sealofbiliteracy.org/faq/ [dostęp 11.05.2020]

https://sealofbiliteracypopolsku.com/2019/07/17/poziomy-wymagane-do-programu-seal-of-bilite-racy-w-poszczegolnych-stanach/ [dostęp 12.05.2020]

https://sealofbiliteracypopolsku.com/2019/07/17/tabela-porownawcza-poziomow-bieglosci-jezykowej-stamp4s-actfl-i-europejskiego-systemu-opisu-ksztalcenia-jezykowego/ [dostęp 12.05.2020]

https://sealofbiliteracypopolsku.com/ [dostęp 11.05.2020]

https://stamp4s.avantassessment.com/avant/do/samplelogin [dostęp 11.05.2020]

https://theglobalseal.com/ [dostęp 11.05.2020]

https://www.education.ie/en/Learners/Information/Leaving-Certificate-Grading-Scale-and-Revised-Common-Points-Scale/Leaving-Certificate-Grading-Scale-and-Revised-Common-Points-Scale.html [dostęp 06.05.2020]

https://www.examinations.ie/?l=en&mc=ex&sc=eu [dostęp 06.05.2020]

https://www.examinations.ie/exammaterialarchive/ [dostęp 06.05.2020]

https://www.examinations.ie/statistics/ [dostęp 06.05.2020]

https://www.kmk.org/kmk/information-in-english.html [dostęp 27.04.2020]

https://www.kmk.org/themen/berufliche-schulen/duale-berufsausbildung/kmk-fremdsprachenzertifikat.html [dostęp 28.04.2020]

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/mehrsprachig-erfolgreich-sein--kultusministerin-heiligenstadt-zeichnet-rund-90-schuelerinnen-und-schueler-mit-sprachzertifikat-ihrer-herkunftssprache-aus-137424.html [dostęp 02.05.2020]

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-jezyk-polski-b1b2-szkola.html [dostęp 02.05.2020]

First Page

451

Last Page

467

Language

pol

Share

COinS