•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Czy aplikacja Genial.ly rzeczywiście jest genialna? O potencjale narzędzi online podczas zdalnego nauczania języka polskiego jako obcego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6980-5988 Kaźmierczak Paulina

Abstract

The aim of the article is to present the possibility of using the Genial.ly app during long-distance classes with foreigners. The application allows not only to create games, quizzes or escape rooms, but also infographics, interactive illustrations, guides, tasks true-false, exercises consisting in pairing and completing a timeline or map. This online tool give a possibility to design a presentation in three variants: traditional – using text and graphics, video – in the form of a short film, which can be an alternative to webinars, as well as textbook’s chapter with introduction at the beginning and with a short quiz at the end. The article not only presents the potential of a popular application, but also gives examples how to use the tool during lessons of Polish as a foreign language. All tasks have been verified in groups of foreigners during classes as part of real-time lessons and as homework.

Polish Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzia Genial.ly podczas zdalnych zajęć z cudzoziemcami. Aplikacja umożliwia nie tylko tworzenie gier, quizów lub pokoi zagadek, ale także infografik, interaktywnych ilustracji, przewodników, zadań typu prawda–fałsz, ćwiczeń polegających na łączeniu par oraz uzupełnianiu osi czasu lub mapy. Nauczyciel ma również możliwość zaprojektowania prezentacji w trzech wariantach: tradycyjnym – z użyciem tekstu oraz grafiki, wideo – w formie krótkiego filmu, który może stanowić alternatywę dla webinarów, a także w wersji rozdziału z podręcznika łączącego treści wprowadzane podczas zajęć z krótkim quizem sprawdzającym przyswojoną wiedzę. Artykuł nie tylko prezentuje potencjał popularnej aplikacji, ale podaje również przykłady konkretnych sposobów wykorzystania narzędzia podczas lekcji języka polskiego jako obcego. Przedstawione zadania stworzone w aplikacji Genial.ly zostały zweryfikowane w grupach cudzoziemskich podczas zajęć prowadzonych zdalnie, zarówno jako element lekcji w czasie rzeczywistym, jak i praca domowa.

Keywords

Polish as a foreign language, application, long-distance learning, Genial.ly, online lessons

Polish Keywords

język polski jako obcy, aplikacja, zdalne nauczanie, Genial.ly, lekcje online

References

genial.ly 1: https://view.genial.ly/5ecd7ec18035300d8e160bf9/horizontal-infographic-lists-rodzina-kobiety-vs-mezczyzni [06.06.2020].

genial.ly 2: https://view.genial.ly/5ed50e835267300d859bab8f/presentation-album-rodzinny [06.06.2020].

genial.ly 3: https://view.genial.ly/5ed7b9f5fa75bb0d9d179ae5/vertical-infographic-czas-terazniejszy [06.06.2020].

genial.ly 4: https://view.genial.ly/5ed7cf23fa75bb0d9d179dbc/game-rzutki-czas-terazniejszy [06.06.2020].

genial.ly 5: https://view.genial.ly/5ed7d30723f1c90d96099e2a/game-memory-czasowniki [06.06.2020].

genial.ly 6: https://view.genial.ly/5ece86f94cb8330da0633ef9/interactive-image-czasy [06.06.2020].

genial.ly 7: https://view.genial.ly/5ed8e945c1e3480d9b9c9abd/game-breakout-znani-polacy-pokoj-zagadek [06.06.2020].

genial.ly 8: https://view.genial.ly/5ede4c0ad02b340d647a9b2b/video-presentation-znani-polacy [06.06.2020].

genial.ly 9: https://www.eduelo.pl [06.06.2020].

genial.ly 10: https://view.genial.ly/5edf4b00fa7f690d0c882f04/learning-experience-challenges-sportowcy [06.06.2020].

Gruza D., Pabiańczyk A., 2016, Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, Warszawa.

Halicka A., 2019, Genial.ly – genialna platforma dla nowoczesnych nauczycieli, „Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 8–13.

Lipińska E., Seretny A., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

online 1: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse [06.06.2020].

online 2: https://ed.ted.com [06.06.2020].

online 3: https://www.youtube.com [06.06.2020].

online 4: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses [06.06.2020].

online 5: https://mamstartup.pl/genial-ly-zebralo-runde-w-wysokosci-5-milionow-dolarow [6.05.2020].

online 6: https://blog.genial.ly/en/bett-2020-reward-experience/ [06.06.2020].

online 7: https://startupacademy.pl/co-to-jest-startup/ [06.06.2020].

online 8: https://www.genial.ly/login [06.06.2020].

online 9: https://app.genial.ly/plans?from=burgerbar_my_plan [06.06.2020].

online 10: http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/genially-genialne-narzedzie-na-czas-edukcji-zdalnej-i-nie-tylko/ [06.06.2020].

online 11: https://etwinning.pl/tydzien-z-genial-ly/ [06.06.2020].

online 12: https://www.specjalni.pl/2020/03/plakat-w-genialy-wiosenne-zadania.html [06.06.2020].

online 13: https://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2020/02/instrukcja-genially.html?m=0 [06.06.2020].

online 14: https://www.polskizklasa.pl/genialne-genially-czyli-instrukcja-dla-poczatkujacych/ [06.06.2020].

online 15: https://www.facebook.com/groups/868064883659074/ [06.06.2020].

online 16: http://www.polskamacierz.com/gdzieszukacinspiracji.html [06.06.2020].

online 17: http://eduplus.com.pl [06.06.2020].

Osowska I., 2017, Genial.ly – genialna pomoc dydaktyczna, „TIK w edukacji”, nr 6, s. 54–55.

Szczepan-Jakubowska D., 2017, Nauka przez doświadczenie i działanie – przyszłość organizacji i przyszłość szkoleń, w: M. Gromadzka (red.), Uczenie dorosłych okiem praktyka, Warszawa.

Żylińska M., 2013, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń, s. 83–92.

First Page

559

Last Page

570

Language

pol

Share

COinS