•  
  •  
 

Polish Title

Eduroom na lekcji języka polskiego jako obcego – wirtualny pokój zagadek

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6980-5988 Kaźmierczak Paulina

Abstract

The aim of the article is to present the possibilities of using the technology of escape rooms in the teaching Polish a foreign language. The process of adapting for educational purposes this popular form of entertainment, commonly known in its English version as an escape room, will be followed. The need to change the form of language classes from stationary to remote work results in the introduction of new ideas for attracting the attention of students during the lessons. An excellent way to do this is to use the opportunities offered by access to new technologies. The potential of various platforms, applications, and online tools is widely described on groups that bring together teachers using Facebook. It is impossible to ignore the fact that a treasury of knowledge in this area is provided by the advice of English and Polish philologists who work mainly with Polish children. However, the tools indicated by them can also be successfully adapted for classes with foreigners – practically at any language level and regardless of age or nationality. This article pays special attention to the applications: Genial.ly, Microsoft Teams and Sutori.

Polish Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania techniki pokoju zagadek w glottodydaktyce polonistycznej. Prześledzony zostanie proces adaptowania na potrzeby edukacyjne tej popularnej formy rozrywki, znanej powszechnie w anglojęzycznym wariancie jako escape room. Konieczność zmiany formy zajęć językowych z pracy stacjonarnej na zdalną skutkuje wprowadzaniem wciąż nowych pomysłów na przyciąganie uwagi słuchaczy w trakcie lekcji. Doskonałym sposobem jest korzystanie z możliwości, jakie oferuje dostęp do nowych technologii. Potencjał różnorodnych platform, aplikacji, narzędzi online jest szeroko opisywany na grupach, które zrzeszają nauczycieli korzystających z portalu Facebook. Nie sposób pominąć fakt, że skarbnicą wiedzy w tym zakresie są rady anglistów i polonistów, którzy pracują głównie z polskimi dziećmi. Jednak wskazane przez nich narzędzia można z powodzeniem adaptować również na potrzeby zajęć z cudzoziemcami – praktycznie na każdym poziomie językowym i niezależnie od wieku lub narodowości. W niniejszym artykule poświęcono szczególną uwagę aplikacjom: Genial.ly, Microsoft Teams oraz Sutori.

Keywords

Polish as a foreign language, virtual escape room, application, remote teaching

Polish Keywords

język polski jako obcy, wirtualny pokój zagadek, aplikacja, zdalne nauczanie

References

Bradford C.C., Brown V., El Houari M., Trakis J. M., Weber J. A., Buendgens-Kosten J., 2021, English Escape! Using breakout games in the intermediate to advanced EFL classroom, „Ludic Language Pedagogy”, t. 3, s. 1–20.

eduroom 1 https://view.genial.ly/6074466e5bb9470dc4a3922f/interactive-content-byla-jestbedzie (dostęp: 15.05.2021).

eduroom 2 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO4NQKBGDVJ9GrBhRH0j9iNJUOEtORVo5UjFCMlY3R1AwUEZXR0FRWTY0Ry4u (dostęp: 15.05.2021).

eduroom 3 https://www.sutori.com/story/byl-jest-bedzie--WaPpJfbRtFN3tMWh1zVnDNMg (dostęp: 15.05.2021).

eduroom 4 https://view.genial.ly/60746995e45ab80d4a7cb1d4/social-horizontal-post-byla (dostęp: 15.05.2021).

eduroom 5 https://view.genial.ly/60746b672eb39f0da8eec06a/vertical-infographic-jest (dostęp: 15.05.2021).

eduroom 6 https://learningapps.org/watch?v=pj3n0uahk21 (dostęp: 15.05.2021).

eduroom 7 https://wordwall.net/pl/resource/14365634 (dostęp: 15.05.2021).

facebook 1 S’cape Club, les escape games pédagogiques, https://www.facebook.com/groups/2353388058240949/about (dostęp: 15.05.2021).

facebook 2 Educational Escape Rooms, https://www.facebook.com/groups/924220401381979/about (dostęp: 15.05.2021).

facebook 3 ESCAPE ROOMOWY RAJI, https://www.facebook.com/groups/2304039533217751/about (dostęp: 15.05.2021).

facebook 4 Escape Room w Genially, https://www.facebook.com/groups/escaperoomgenially (dostęp: 15.05.2021).

facebook 5 ESCAPE ROOM w edukacji, https://www.facebook.com/groups/797701987331000/about (dostęp: 15.05.2021).

Fotaris P., Mastoras T., 2019, Escape Rooms for Learning: A Systematic Review, 10.34190/GBL.19.179.

Gómez López A., 2019, The use of escape rooms to teach and learn English at university, w: Pérez-Aldeguer S., Akombo D., Research, technology and best practices in Education, Eindhoven, s. 94–102.

Gruza D., Pabiańczyk A., 2016, Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, Fundacja Edu&More, Warszawa.

Kaźmierczak P., 2020a, Escape room – nowa zagadka glottodydaktyki polonistycznej, w: E. Kubicka, M. Berend, A. Walkiewicz, Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, Toruń, s. 301–315.

Kaźmierczak P., 2020b, Czy aplikacja Genial.ly rzeczywiście jest genialna? O potencjale narzędzi online podczas zdalnego nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 559–570.

Lipińska E., Seretny A., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

online 1 https://globalna.ceo.org.pl/pokoj-zagadek-escape-room (dostęp:15.05.2021).

online 2 https://educarium.pl/inspiracje/zabawy-rozwijajace-zmysly/edukacja-w-escape-roomie(dostęp: 15.05.2021).

online 3 https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41775,Escape-Room-na-Przystanku-Historia-dodatkowe-gry-w-tygodniu-i-w-sobote.html (dostęp: 15.05.2021).

online 4 https://histmag.org/Escape-room-Wsypa-Stycznosc-z-historia-nie-konczy-sie-w-pokoju-zagadek-17603 (dostęp: 15.05.2021).

online 5 https://zakreconybelfer.pl/2017/03/zagadkowa-sprawa.html (dostęp: 15.05.2021).

online 6 https://zakreconybelfer.pl/2019/03/relacje-w-akcji.html (dostęp: 15.05.2021).

online 7 https://lockme.pl/pl/blog/poradnik-live-cam-escape-wersja-korporacyjna (dostęp:15.05.2021).

online 8 https://www.youtube.com/channel/UCm5h-am8xHM5uDt04pcsW3w/videos (dostęp:15.05.2021).

online 9 https://www.youtube.com/user/superbelfrzy/videos (dostęp: 15.05.2021).

Veldkamp A., van de Grint L., Knippels M.-Ch. P. J., van Joolingen W. R., 2020, Escape education: A systematic review on escape rooms in education, „Educational Research Review”, t. 31, s. 1–18 https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100364

Żylinska M., 2007, Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych, Warszawa.

First Page

365

Last Page

377

Language

pol

Share

COinS