•  
  •  
 

Polish Title

Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6906-6310 Zioło-Pużuk Karolina

Abstract

PhotoVoice is a qualitative, participatory, community-based needs assessment method used in the social sciences. PhotoVoice can also be used in educational research as a tool for learning and language needs assessment and analysis. Such analysis would lead to setting up learning goals or describing issues that can be the subject of further activities, such as improving learning conditions, teaching methods or the curriculum. PhotoVoice is an exploratory research method. This article describes a pilot project inspired by the PhotoVoice method that was conducted at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw among first year students attending classes of academic Polish for foreigners.

Polish Abstract

PhotoVoice to jakościowa, eksploracyjna, partycypacyjna metoda badania potrzeb stosowana w naukach społecznych. Służy ona do wyznaczania obszarów aktywności danej społeczności wymagających działań zmierzających do wprowadzenia pozytywnych zmian. PhotoVoice może być również wykorzystywany w badaniach edukacyjnych jako narzędzie badania potrzeb szkoleniowych lub opisywania, przez uczestników projektu, ich sytuacji edukacyjnej lub życiowej mającej związek i wpływ na uczenie się. Niniejszy artykuł przedstawia projekt pilotażowy, jaki został przeprowadzony podczas lektoratów języka polskiego akademickiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dla którego inspiracją była metoda PhotoVoice.

Keywords

photovoice, language and learning needs research, Polish as a foreign language, academic Polish for foreigners, motivation

Polish Keywords

photovoice, badanie potrzeb językowych, język polski jako obcy, język polski akademicki dla cudzoziemców, motywacja

References

Ciolan L., Manasia L., 2017, Reframing Photovoice to Boost its Potential for Learning Research, „International Journal of Qualitative Methods”, nr 16, s. 1–15.

Graziano K.J., 2011, Working with English Language Learners: Preservice Teachers and Photovoice, „International Journal of Multicultural Education”, nr 1, s. 1–19.

Jarosz E., Gierczyk M., 2016, Photovoice w badaniach i działaniach społecznych, „Pedagogika społeczna”, nr 2, s. 167–181.

Niziołek K., 2011, Fotografia uczestnicząca: od jakościowych badań światów społecznych do interwencji socjologicznej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 1, s. 22–41.

Penkowska G., 2017, Interpretacja materiałów wizualnych w badaniach naukowych, „E-mentor”, nr 1, s. 11–16 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/68/id/1287 (dostęp: 25.04.2021).

Smith A.P., 2018, A Systematic Review of Photovoice as a Pedagogical Tool for Young People, „The Journal of Arts Science and Technology”, nr 2, s. 14–37.

Wang C.C., 2003, Using Photovoice as a Participatory Assessment and Issue Selection Tool. A Case Study with the Homeless in Ann Arbor, w: M. Minkler, N. Wallerstein (red.), Community based participatory research for health, Jossey-Bass/Wiley, s. 179–196.

Wang C.C., Burris M.A., 1997, Photovoice: Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment, „Health Education and Behaviour”, nr 3, s. 369–387.

First Page

93

Last Page

104

Language

pol

Share

COinS