•  
  •  
 

Editor-in-Chief

dr hab. Ewa Szafrańska prof. UŁ

Statistical Editor

Stanisław Mordwa

Secretary

dr Joanna Kowalczyk-Anioł

mgr Dominik Nogala

Editorial Board

Mariusz Czepczyński – Uniwersytet Gdański

Annegret Haase – Helmholtz Centre for Environmental Research, Niemcy

Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz – Uniwersytet Łódzki

Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

René Matlovič – University of Presov, Słowacja

Szymon Marcińczak – Uniwersytet Łódzki

Joseph Salukvadze – Tbilisi State University, Gruzja

Dariusz Sokołowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zdeněk Szczyrba – Palacký University of Olomouc, Czechy

Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Petra Špačková – Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

Tiit Tammaru – University of Tartu

Grzegorz Węcławowicz - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Andrzej Zborowski – Uniwersytet Jagielloński