•  
  •  
 

Editorial Board

Editor-in-Chief

dr Agata Piasecka , Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki

Journal secretary

dr Zoja Kuca , Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki

Scientific Council

dr hab., prof. UŚ Andrzej Charciarek , Uniwersytet Śląski, Poland

prof. Thomas Daiber , Justus-Liebig-Universitaet Giessen, Germany

prof. Stefana Dimitrowa , Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochridskiego, Bulgaria

prof. Jelena Iwanian , Uniwersytet Pedagogiczny w Samarze, Russia

prof. Wiera Kartawienko , Smoleński Uniwersytet Państwowy, Russia

prof. Wiera Kartawienko , Smoleński Uniwersytet Państwowy, Russia

prof. Julia Krawcowa , Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanova, Ukraine

prof. Walerij Mokijenko , Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu, Russia

prof. Jelena Romaniczewa , Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Russia

dr hab. prof. UAM Andrzej Sitarski , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland

prof. Jelena Stojanowa , Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bulgaria

prof. Damina Szajbakowa , Kazachski Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja, Kazakhstan

prof. Żanetta Zakupra , Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie, Ukraine