•  
  •  
 

Volume 1

Number 12
May 2016
Tom jubileuszowy. Studia tekstologiczne. Lingwistyka kognitywna. Lingwokulturologia

Number 13
December 2016
Językoznawstwo porównawcze. Konceptologia. Kwestie przekładowe. Aspekt synchroniczny i diachroniczny

Number 14
December 2017
Język, pragmatyka, komunikacja międzykulturowa. Язык, прагматика, межкультурная коммуникация

Number 15
June 2018
Problemy semantyki i stylistyki tekstu

Number 16
December 2018

Number 17
June 2019
W kręgu języka i kultury

Number 18
December 2019
W kręgu języka i kultury

Number 19
June 2020
Z zagadnień semantyki, onomastyki, leksykografii, przekładoznawstwa i dydaktyki języka rosyjskiego