•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Polish Title

W kręgu „cyklu Felicyjskiego” – oda pochwalna Dymitra Iwanowicza Chwostowa pt. Polskiej Felicy

Abstract

The article discusses the panegyrical ode “To the Polish Felitsa” by the 18th-century Russian poet Dmitry Khvostov, a work belonging to the so-called “Felitsa Cycle”. The first element of the cycle, both chronologically and in the sense of having initiated all subsequent compositions, is the ode “Felitsa” by the eminent Russian poet of the turn of the 19th century, Gavrila Derzhavin. Khvostov’s panegyric refers to specific historical events of the writer’s times, as well as to other authors’ poems in terms of poetics, imagery and means of expression. The figure of the empress Felitsa, in turn, echoes both her prototype from Catherine II’s fable and the heroine of Derzhavin’s abovementioned ode.

Polish Abstract

W artykule omówiona została oda pochwalna osiemnastowiecznego rosyjskiego poety – Dymitra Iwanowicza Chwostowa pt. Polskiej Felicy. Utwór ten plasuje się wśród innych wierszy tworzących tzw. „cykl Felicyjski”. Pierwszym chronologicznie ogniwem tego cyklu i jednocześnie utworem, który zainicjował kolejne wchodzące w jego skład teksty była oda znakomitego poety rosyjskiego końca XVIII – początku XIX wieku – Gabriela Dierżawina pt. Felica. Utwór Chwostowa odwołuje się do konkretnych wydarzeń historycznych tamtych czasów, ale także do wierszy innych autorów pod względem poetyki, obrazowości, jak też środków wyrazu. Postać carycy Felicy nawiązuje natomiast do jej bajkowego prototypu, którego autorką była sama Katarzyna II, jak również do bohaterki wspomnianej ody Dierżawina Felica.

Keywords

cycle, ode, Dmitry Khvostov, Felitsa, Gavrila Derzhavin, 18th century, 19th century, Catherine II

Polish Keywords

cykl, oda, Dymitr Iwanowicz Chwostow, Felica, Gabriel Dierżawin, XVIII–XIX wiek, Katarzyna II

References

Amelin, Maksim. Graf Khvostov: pisatel i personazh. Moskva: Sovpadenie, 1997. http//az.lib.ru/h/hwostow_d_i/text_0060shtml

Darvin, Mikhail N. Problema tsikla v izuchenii liriki. Kemerovo: Izdatelstvo Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1983: 11.

Khvostov, Dmitry I. Izbrannye pritchi iz luchshikh sochiniteley rossiyskimi stikhami. Sankt-Peterburg, 1802.

Khvostov, Dmitry I. Liricheskiye tvorenia grafa Khvostova. Sankt-Peterburg, 1810.

Khvostov, Dmitry I. Poslaniya v stikhakh grafa Dmitrya Khvostova. Sankt-Peterburg, 1814.

Khvostov, Dmitry I. Polnoe sobranie stikhotvoreniy grafa Khvostova. Vol. 1–4, Sankt-Peterburg, 1817–1818.

Khvostov, Dmitry I. Polnoe sobranie stikhotvoreniy grafa Khvostova. Izd. 2-e. Vol. 1–5, Sankt-Peterburg, 1821–1827.

Khvostov, Dmitry I. Polnoe sobranie stikhotvoreniy grafa Khvostova. Izd. 3-e. Vol. 1–8, Sankt-Peterburg, 1818–1834.

Kopaliński, Władysław. Słownik mitów i tradycji kultury. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991: 1052–1053.

Kostkiewiczowa, Teresa. Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław: Wydawnictwo Leopoldinum, 1996: 184–185.

Levitt, Marcus. Vizualnaya dominanta v Rossii XVIII veka. Moskva: Novoe literaturnoe obozreniye, 2015.

Russkiy biograficheskiy slovar, ed. А. А. Polovtsov. Vol. 11. Sankt-Petersburg: Izdano Imperatorskim Russkim Istoricheskim Obshchestvom, 1914: 92–93. http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/naryshkin_la.html

Warda, Anna. „Cykl Felicyjski” w poezji rosyjskiej końca XVIII – początku XIX w. Łódź: Wydawnictwo PRIMUM VERBUM, 2013.

Warda, Anna. Obraz władcy w świetle rosyjskich osiemnastowiecznych dedykacji. In: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, ed. M. Sulejewicz-Nowicka, Z. Gruszka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013: 229–237.

Warda, Anna. „O literaturnykh vzaimootnosheniyakh D. I. Khvostova i G. R. Derzhavina”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. Zeszyt specjalny: Tradycjai inwencja w literaturach słowiańskich, ed. A. Warda, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015: 199–216.

First Page

9

Last Page

19

Language

pol

Share

COinS